Dr. sc. Ivana Carev održat će nastupno predavanje za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta, za znanstveno područje Biomedicina i zdravstvo, polje Farmacija, koje će se održati dana 02. lipnja 2023. godine, s početkom u 10:15 sati, u predavaonici A1-1, na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu, Ruđera Boškovića 33.

Tema nastupnog predavanja je

„Bioaktivne komponente iz algi “

Predavanje će se održati u prisutnosti studenata i nastavnika Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu te Stručnog povjerenstva u sastavu:

1.izv. dr. sc. Biljana Blažeković, Farmaceutsko-biokemijski fakultet u Zagrebu
2. doc. dr. sc. Maja Bival Štefan, Farmaceutsko-biokemijski fakultet u Zagrebu
3. prof. dr. sc. Vedrana Čikeš Čulić, Medicinski fakultet u Splitu
4. prof. dr. sc. Maja Šegvić Klarić, Farmaceutsko-biokemijski fakultet u Zagrebu (zamjenski član)

 

Start typing and press Enter to search

Skip to content