Dr.sc. Vesna Gotovac Đogaš održat će nastupno predavanje za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta, za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje matematika, koje će se održati dana 29. svibnja 2020. godine s početkom u 15:00 sati, putem aplikacije Microsoft Teams.
Tema nastupnog predavanja je

„ Neprekidne slučajne varijable i centralni granični teoremi “

Predavanje će se održati u prisutnosti studenata i nastavnika Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu te Stručnog povjerenstva u sastavu:

1. Doc.dr.sc.Ivo Ugrina, PMF Split
2. Prof.dr.sc. Bojan Basrak, PMF Zagreb
3. Doc. dr.sc. Goran Erceg, PMF Split

Dekan:

prof.dr.sc. Nikola Koceić-Bilan

Start typing and press Enter to search

Skip to content