Izašao je prvi broj matematičkog znanstvenog časopisa Acta Mathematica Spalatensia (AMAS) u izdanju Odjela za matematiku Prirodoslovno.matematičkog fakulteta i Splitskog matematičkog društva. Ovo je prvi znanstveni časopis iz područja matematike na Sveučilištu u Splitu a u njegovo uredništvo su involvirani ne samo matematičari sa splitskog sveučilišta već i istaknuti hrvatski i strani matematičari. Časopis je otrvoren za originalne znanstvene radove iz svih matematičkih disciplina. Strogo definiranim postupkom međunarodne recenzije stvorene su pretpostavke da AMAS udovolji visokim svjetskim standardima za znanstvene časopise. Za očekivati je da će časopis biti prepoznat od matematičke akademske zajednice i u skoro vrijeme dospjeti u referentne znanstvene baze časopisa za područje matematike.

https://amas.pmfst.unist.hr/

aas

Start typing and press Enter to search

Skip to content