In Novosti

Obrana Istraživačkog seminara I – Ana Plantak

U četvrtak 2. svibnja 2024. godine s početkom u 14,30 sati u Vijećnici (B1-11) Prirodoslovno-matematičkog fakulteta  u Splitu, Ruđera Boškovića 33, Ana Plantak studentica doktorskog studija “Istraživanje u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti” usmjerenje Biologija  održat će obranu Istraživačkog seminara I

Obrana Istraživačkog seminara I pod nazivom ,,Korištenje Moodle lekcija za poučavanje i ponavljanje nastavnog sadržaja u nastavi biologije održat će se pred povjerenstvom u sastavu:

  1. prof. dr. sc. Mirko Ruščić, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, Republika Hrvatska (predsjednik Povjerenstva)
  2. doc. dr. sc. Nikola Marangunić, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, Republika Hrvatska (član)
  3. prof. dr. sc. Ines Radanović, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Republika Hrvatska (članica)
  4. izv. prof. dr. sc. Mirela Sertić-Perić, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Republika Hrvatska (zamjenska članica)

Obrani se može prisustvovati online na poveznici: Istraživački seminar I Ana Plantak | Općenito | Microsoft Teams

&

Start typing and press Enter to search

Skip to content