Na temelju Natječaja za mobilnost osoblja u okviru programa Erasmus+ KA107, Suradnja s partnerskim zemljama, Ključna aktivnost (KA107)  –  omotnica IPA – Mostar, od 24. veljače 2021., Povjerenstvo za rangiranje kandidata donosi sljedeću

ODLUKU

o rang listi kandidata za mobilnost osoblja u okviru Erasmus+ programa

 

  1. Rangiraju se kandidati sukladno Listi – podučavanje

Obrazloženje

Povjerenstvo u sastavu: doc. dr. sc. Viljemka Bučević Popović, izv. prof. dr. sc. Mladen Hraste i izv. prof. dr. sc. Jurica Perić na svojoj sjednici održanoj dana 17. ožujka 2021., utvrdilo je da je Prirodoslovno-matematički fakultet od Sveučilišta u Splitu zaprimio jednu prijavu za mobilnost kandidata koja udovoljava uvjetima Natječaja.

Prema kriterijima sastavnice utvrđenim Natječajem rangiraju se kandidati sukladno listi koja je sastavni dio ove Odluke.

Na temelju gore navedenog odlučeno je kao u izreci.

Rang lista osposobljavanje:

Br. Ime kandidata Broj dana Prihvatna ustanova Akademska/

profesionalna postignuća

Motivacija Diseminacija Total
 1.  Mladen Hraste 5 University of Mostar, Faculty of Science and Education 39  16  0 55

Start typing and press Enter to search

Skip to content