Na temelju Erasmus+ Natječaja za odlazne mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru programa Erasmus+ KA131 – u Natječajnoj godini 2023., koji je raspisan i objavljen na mrežnoj stranici Sveučilišta u Splitu dana 30. listopada 2023. godine (u daljnjem tekstu: Natječaj), Povjerenstvo za rangiranje kandidata za Erasmus+ natječaje mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) donosi

ODLUKU

o rang listi kandidata za mobilnost osoblja u svrhu osposobljavanja/podučavanja

u okviru Erasmus+ programa za Natječajnu godinu 2023. – mjesec 12

  1. Rangiraju se kandidati sukladno listi: Lista – podučavanje koje su prilog i sastavni dio ove Odluke.
  1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje:
Povjerenstvo u sastavu: doc. dr. sc. Gordan Radobolja, doc. dr. sc. Ivana Mitar i doc. dr. sc. Toni Šćulac, na svojoj sjednici održanoj dana 7.12.2023. godine utvrdilo je da je primilo 2 prijave za mobilnost kandidata. Prijave udovoljavaju uvjetima Natječaja Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Prema kriterijima Prirodoslovno-matematičkog fakulteta utvrđenim Natječajem rangiraju se kandidati, sukladno listi: Listi – podučavanje, koje su prilozi i sastavni dio ove Odluke.

Br. Ime kandidata Prihvatna institucija Broj dana mobilnosti Semestar Svrha boravka Broj bodova
1. Goran Zaharija   Amsterdam University of Applied Sciences 5 Ljetni Podučavanje 61
2. Monika Mladenović Amsterdam University of Applied Sciences 5 Ljetni Podučavanje 56

Start typing and press Enter to search

Skip to content