Split, 3. srpnja 2019.

Na temelju Natječaja za Erasmus+ mobilnost studenata u svrhu studija za ak. god. 2019./2020. od 24. svibnja 2019., Povjerenstvo Prirodoslovno-matematičkog fakulteta za rangiranje kandidata za mobilnost u okviru Erasmus+ programa donosi

ODLUKU

o rang-listi kandidata za studentsku mobilnost u svrhu studija u ljetnom semestru u okviru Erasmus+ programa za ak. god. 2019./2020.

 

  1. Rangiraju se kandidati sukladno listi – studentska mobilnost

Obrazloženje
 Povjerenstvo u sastavu doc. dr. sc. Viljemka Bučević Popović, izv. prof. Mladen Hraste, izv. prof. dr. sc. Jurica Perić, na svojoj sjednici dana 2. srpnja 2019. utvrdilo je Fakultet od Sveučilišta u Splitu zaprimio dvije prijave za mobilnost kandidata koje udovoljavaju uvjetima Natječaja.
Prema kriterijima sastavnice utvrđenim Natječajem, napravljena je rang-lista za studentsku mobilnost koja je sastavni dio ove Odluke.
Na temelju gore navedenog odlučeno je kao u izreci.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv Odluke Povjerenstva za rangiranje kandidata na sastavnici može se izjaviti žalba čelniku sastavnice u roku od 15 dana od dana objave Odluke na mrežnoj stranici sastavnice. O žalbi odlučuje čelnik sastavnice u roku od 8 dana od dana isteka roka žalbe. Ako čelnik sastavnice ocijeni da je žalba osnovana, mijenja se rang lista sukladno novoutvrđenom stanju. Istekom roka za odlučivanje o žalbi, Odluka Povjerenstva za rangiranje kandidata na sastavnici postaje konačna i protiv nje nije moguće uložiti žalbu.

Povjerenstvo za odabir kandidata

Doc. dr. sc. Viljemka Bučević Popović,

Privitak:

–           Lista – studentska mobilnost

R. BR BROJ BODOVA IME I PREZIME SEMESTAR SVEUČILIŠTE BROJ MJESECI PODRUČJE SVRHA BORAVKA
1 23.96 Luka Denk S University of Bremen 5 0521 Environmental Sciences Pisanje rada
2 21.68 Mia Pupić Vurilj S University of Bremen 5 0521 Environmental Sciences Slušanje nastave

Start typing and press Enter to search

Skip to content