Na temelju Natječaja za Erasmus+ mobilnost studenata u svrhu studija za ak. god. 2020./2021. od 21. siječnja 2020., Povjerenstvo Prirodoslovno-matematičkog fakulteta za rangiranje kandidata za mobilnost u okviru Erasmus+ programa donosi

ODLUKU

o rang-listi kandidata za studentsku mobilnost u svrhu studija u okviru Erasmus+ programa za ak. god. 2020./2021.

  1. Rangiraju se kandidati sukladno listi – studentska mobilnost

Obrazloženje
Povjerenstvo u sastavu doc. dr. sc. Viljemka Bučević Popović, izv. prof. Mladen Hraste, izv. prof. dr. sc. Jurica Perić, na svojoj sjednici dana 25. ožujka 2020. utvrdilo je Fakultet od Sveučilišta u Splitu zaprimio šest prijava za mobilnost kandidata koje udovoljavaju uvjetima Natječaja.
Prema kriterijima sastavnice utvrđenim Natječajem, napravljena je rang-lista za studentsku mobilnost koja je sastavni dio ove Odluke.
Na temelju gore navedenog odlučeno je kao u izreci.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv Odluke Povjerenstva za rangiranje kandidata na sastavnici može se izjaviti žalba čelniku sastavnice u roku od 15 dana od dana objave Odluke na mrežnoj stranici sastavnice. O žalbi odlučuje čelnik sastavnice u roku od 8 dana od dana isteka roka žalbe. Ako čelnik sastavnice ocijeni da je žalba osnovana, mijenja se rang lista sukladno novoutvrđenom stanju. Istekom roka za odlučivanje o žalbi, Odluka Povjerenstva za rangiranje kandidata na sastavnici postaje konačna i protiv nje nije moguće uložiti žalbu.

Povjerenstvo za odabir kandidata

Doc. dr. sc. Viljemka Bučević Popović,

Privitak:

–           Lista – studentska mobilnost

 

R. BR BROJ BODOVA IME I PREZIME SEMESTAR SVEUČILIŠTE BROJ MJESECI PODRUČJE SVRHA BORAVKA
1 27.281 Tamara Rom S Lund University

 

4 0533 Physics

 

Pisanje rada
2 23.559 Anita Parlain W University of Malta 5    0521 Environmental Sciences Slušanje nastave
3 22.164 Tamara Pavić W Vienna University of Technology 5 0533 Mathematics Slušanje nastave
4 21.988 Roko Čopac S University of Trieste

 

5 429 Life Sciences

 

Slušanje nastave
5 20.613 Dubravko Radišić W/S University of Bremen

 

6 0533 Physics

 

Slušanje nastave
6 19.324 Leonarda Strmo W/S University of Bremen

 

6 0533 Physics

 

Slušanje nastave

Start typing and press Enter to search

Skip to content