Na temelju Natječaja za Erasmus+ mobilnost studenata u svrhu studija za ak. god. 2019./2020. od 2. rujna 2019., Povjerenstvo Prirodoslovno-matematičkog fakulteta za rangiranje kandidata za mobilnost u okviru Erasmus+ programa donosi

ODLUKU o rang-listi kandidata za studentsku mobilnost u svrhu studija u ljetnom semestru u okviru Erasmus+ programa za ak. god. 2019./2020.

  1. Rangiraju se kandidati sukladno listi – studentska mobilnost

Obrazloženje
 
Povjerenstvo u sastavu doc. dr. sc. Viljemka Bučević Popović, izv. prof. Mladen Hraste, izv. prof. dr. sc. Jurica Perić, na svojoj sjednici dana 26. rujna 2019. utvrdilo je Fakultet od Sveučilišta u Splitu zaprimio četiri prijave za mobilnost kandidata koje udovoljavaju uvjetima Natječaja.
Prema kriterijima sastavnice utvrđenim Natječajem, napravljena je rang-lista za studentsku mobilnost koja je sastavni dio ove Odluke.
Na temelju gore navedenog odlučeno je kao u izreci.

R. BR BROJ BODOVA IME I PREZIME SEMESTAR SVEUČILIŠTE BROJ MJESECI PODRUČJE SVRHA BORAVKA
1 25.02 Dora Rogulj S Charles University in Prague 3 421 Biochemistry Pisanje rada
2 24.00 Danica Jozipović S Staffordshire University 5 0510 Biological and related sciences Slušanje nastave
3 21.23 Lucija Đaković S Charles University in Prague 3 421 Biochemistry Pisanje rada
4 19.69 Matea Debeljak S Charles University in Prague 3 421 Biochemistry Pisanje rada

Start typing and press Enter to search

Skip to content