U petak 17. siječnja 2020. godine održano je predavanje i radionica pod vodstvom dr. sc. Aureliena Perere sa Sveučilišta Pierre i Marie Curie u Parizu.

U svom predavanju, dr. sc. Perera je upoznao publiku s konceptima iz statističke mehanike te s osnovama teorije tekućeg stanja, a poseban naglasak je bio na specifičnoj strukturnoj organizaciji molekula u ionskim tekućinama i vodenim otopinama alkohola. Naime, poznato je da u tim sustavima molekule formiraju strukture slične lancima i prstenovima. Ipak, njihova dinamika nije dovoljno istražena te je trenutno u fokusu velikog broja eksperimentalaca i teoretičara.

 

Nakon toga, uslijedila je radionica na kojoj su studenti fizike i matematike imali priliku upoznati se s osnovama molekularne dinamike te samostalno napraviti simulaciju kratkog proteina, dugačkog ukupno 19 aminokiselina, u vodi. Uz pomoć doc. dr. sc. Bernarde Lovrinčević, doc. dr. sc. Martine Požar i doktoranda Ive Jukića, studenti su naučili kako funkcionira simulacija molekularne dinamike, koji su njezini osnovni elementi te kako možemo analizirati rezultate. Posebno su se razveselili kratkom filmu u kojem se vidjeli kako se protein giba zbog interakcije s molekulama vode.
Predavanje i radionica održani su pod pokroviteljstvom Hrvatske zaklade za znanost u sklopu projekta doc. dr. sc. Bernarde Lovrinčević “Dinamika u sustavima u kojima postoji mikro-segregacija (UIP-2017-05-1863)”.

Start typing and press Enter to search

Skip to content