Ovaj studij zajednički izvode Odjel za fiziku i Odjel za informatiku. Tijekom studiranja stječu se znanja i vještine potrebne za rješavanje problema iz područja fizike uz korištenje raznih informatičkih alata.
Studij traje 6 semestara (3 akademske godine). Polaganjem svih ispita i obranom završnog rada stječe se 180 ECTS bodova i akademski naziv prvostupnik/prvostupnica fizike i informatike (univ. bacc. phys. et inf.)
Studij omogućuje nastavak obrazovanja na diplomskom sveučilišnom studiju Fizika i informatika na PMF-u u Splitu kao i na drugim srodnim studijima na sveučilištima u Hrvatskoj, Europskoj uniji i svijetu.
Cilj studijskog programa je razviti kod studenata snažnu logiku za rješavanje problema iz fizike i informatike. Zato se kroz studij upoznaju s najnovijim tehnikama i koriste se najkvalitetnijim alatima. Na početku se susreću s osnovama fizike i matematike, računarstva i programiranja. Stječu široko znanje iz temeljnih područja fizike i informatike te sposobnost apstraktnog mišljenja i rješavanja problema korištenjem alata koji se primjenjuju u različitim zanimanjima.
Ova kombinacija predmeta, osim nastavka studiranja na nekom od nastavničkih ili drugih srodnih diplomskih studija, omogućuje prvostupnicima rad u širokom području zanimanja u razvoju i primjeni informacijskih tehnologija.

I semestar
ŠIFRA PREDMET I NOSITELJI P V S ECTS
60463 Matematika I – Saša Krešić Jurić 45 45 0 8.0
60407 Opća fizika I – Ante Bilušić 60 30 15 9.0
79242 Uvod u računarstvo – Andrina Granić, Saša Mladenović 30 30 0 5.0
79243 Programiranje I – Ani Grubišić 30 30 0 6.0
78978* Tjelesna i zdravstvena kultura I – Mladen Hraste 0 30 0 1.0
4871 Strani jezik u struci I> Potrebno je odabrati 2 ECTS boda

Strani jezik u struci I

ŠIFRA PREDMET I NOSITELJI P V S ECTS
61674 Strani jezik u struci I (Engleski) – Ana Mršić Zdilar 0 0 45 2.0
II semestar
ŠIFRA PREDMET I NOSITELJI P V S ECTS
60452 Matematika II – Joško Mandić 45 45 0 8.0
144670 Opća fizika II – Ante Bilušić 60 30 15 9.0
60455 Praktikum iz opće fizike I – Ante Bilušić 0 40 0 3.0
79244 Programiranje II – Marko Rosić, Divna Krpan 30 30 0 6.0
78979* Tjelesna i zdravstvena kultura II – Mladen Hraste 0 30 0 1.0

Strani jezik u struci II

ŠIFRA PREDMET I NOSITELJI P V S ECTS
61675 Strani jezik u struci II (Engleski) – Ana Mršić Zdilar 0 0 45 2.0
III semestar
ŠIFRA PREDMET I NOSITELJI P V S ECTS
79323 Matematika III – Tanja Vučičić 30 30 0 6.0
79662 Praktikum iz opće fizike II – Ante Bilušić 0 40 0 2.5
79596 Opća fizika III – Mile Dželalija 60 30 15 8.0
79282 Strukture podataka i algoritmi – Marko Rosić 30 30 0 6.0
79071 Klasična mehanika I – Marko Kovač 30 15 15 5.0
79286 Baze podataka – Marko Rosić 30 30 0 5.0
78980* Tjelesna i zdravstvena kultura III – Mladen Hraste 0 30 0 1.0
IV semestar
ŠIFRA PREDMET I NOSITELJI P V S ECTS
133795 Moderna fizika – Željana Bonačić Lošić 30 10 5 3.0
79563 Matematika IV – Saša Krešić Jurić 45 45 0 8.0
79663 Praktikum iz opće fizike III – Ante Bilušić 0 40 0 2.5
79600 Opća fizika IV – Mile Dželalija 60 30 15 8.0
78981* Tjelesna i zdravstvena kultura IV – Mladen Hraste 0 30 0 1.0
134182 Osnove kompleksne analize za fizičare – Željana Bonačić Lošić 30 20 0 4.0
V semestar
ŠIFRA PREDMET I NOSITELJI P V S ECTS
148162 Praktikum iz opće fizike IV – Ante Bilušić 0 40 0 3.0
79089 Elektrodinamika I – Petar Stipanović 30 15 15 5.0
79285 Računalne mreže – Ante Burilović, Marko Rosić 30 30 0 5.0
79554 Uvod u programsko inženjerstvo – Branko Žitko 30 30 0 5.0
VI semestar
ŠIFRA PREDMET I NOSITELJI P V S ECTS
79098 Elektrodinamika II – Petar Stipanović 30 15 15 5.0
148165 Kvantna fizika I – Leandra Vranješ Markić 30 30 0 6.0
186505 Klasična mehanika II – Marko Kovač 30 0 30 5.0
79288 Arhitektura računala – Andrina Granić 30 30 0 6.0
79555 Praktikum – arhitektura računala – Andrina Granić 0 30 0 2.0
79327 Programiranje mrežnih aplikacija – Saša Mladenović, Tonći Dadić 30 30 0 5.0
79328 Operacijski sustavi – Tonći Dadić 30 30 0 5.0
79284 Objektno orijentirano programiranje – Saša Mladenović 30 30 0 6.0
79102 Završni preddiplomski rad 0 0 1 2.0

Voditelj studija

Start typing and press Enter to search

Skip to content