Napomena : Od akademske godine 2017./18. nije moguć upis u prvu godinu studija. Studenti mogu upisati diplomski studij Inženjerska fizika, termodinamika i mehanika nakon završetka preddiplomskih studija Fizika ili Matematika i fizika uz polaganje razlikovnih kolegija, koje je moguće položiti i tijekom preddiplomskog studija kao izborne kolegije.

Tehničke znanosti imaju temelje u fizici. Za razumijevanje ili ostvarenje tehničkih rješenja potrebno je razumijevanje fizičkih osnova procesa uključenih u ta rješenja. Povezanost fizike i tehnike se gubi sažimanjem kolegija iz termodinamike i mehanike u programima  tehničkih fakulteta te zanemarivanjem tehnički primjenjivih grana fizike na prirodoslovno-matematičkim studijima. Ovim studijem formiraju se stručnjaci koji će moći sagledati sve segmente rada složenih uređaja i sustava.

Studij traje 6 semestara (3 akademske godine). Polaganjem svih ispita i obranom završnog rada stječe se 180 ECTS bodova i akademski naziv prvostupnik/prvostupnica fizike (univ. bacc. phys.)

Studij omogućuje nastavak obrazovanja na diplomskom sveučilišnom studiju Inženjerska fizika, te Fizika, Matematika i fizika ili Fizika i informatika na PMF-u u Splitu, te na drugim srodnim studijima na sveučilištima u Hrvatskoj, Europskoj uniji i svijetu.

Završavanjem ovog studija stječe se razumijevanje temeljnih zakona fizike i tehničkih disciplina, posebno iz mehanike, mehanike materijala, mehanike fluida, termodinamike, prijenosa topline, statističke mehanike, kvantne mehanike, razumijevanje mehaničkih pojava u strojarskim sustavima, poznavanje računa bilance tvari, energije i proračuna korisnosti energetskih sustava te korištenje uobičajene mjerne opreme za kontrolu postojećih energijskih i mehaničkih sustava.

Stručnjaci ove vrste mogu raditi u razvojnim laboratorijima tvornica cementne i brodograđevne industrije,  institutima koji se bave primjenom fizike na tehničke probleme, osnivati i voditi spin – off  tvrtke koje se bave poslovima koji vezanim uz termodinamičke uređaje.

I semestar
ŠIFRA PREDMET I NOSITELJI P V S ECTS
60463 Matematika I – Saša Krešić Jurić, Joško Mandić 45 45 0 8.0
60407 Opća fizika I – Ante Bilušić 60 30 15 9.0
79243 Programiranje I – Ani Grubišić 30 30 0 6.0
79737 Materijali – Hrvoje Turić 30 30 0 5.0
78978* Tjelesna i zdravstvena kultura I – Mladen Hraste 0 30 0 1.0
4871 Strani jezik u struci I> Potrebno je odabrati 2 ECTS boda

Strani jezik u struci I

ŠIFRA PREDMET I NOSITELJI P V S ECTS
 61674  Strani jezik u struci I (Engleski) – Ana Mršić Zdilar  0 0 45 2.0
II semestar
ŠIFRA PREDMET I NOSITELJI P V S ECTS
60452 Matematika II – Marko Matić, Gordan Radobolja 45 45 0 8.0
144670 Opća fizika II – Ante Bilušić 60 30 15 9.0
60455 Praktikum iz opće fizike I – Ante Bilušić 0 40 0 3.0
79244 Programiranje II – Divna Krpan 30 30 0 6.0
78979* Tjelesna i zdravstvena kultura II – Mladen Hraste 0 30 0 1.0
5306 Strani jezik u struci II -> potrebno je odabrati 2 ECTS boda

Strani jezik u struci II

ŠIFRA PREDMET I NOSITELJI P V S ECTS
 61675  Strani jezik u struci II (Engleski) – Ana Mršić Zdilar  0 0 45 2.0
III semestar
ŠIFRA PREDMET I NOSITELJI P V S ECTS
79323  Matematika III – Tanja Vučičić 30 30 0 6.0
 79596  Opća fizika III – Mile Dželalija  60 30 15 8.0
 79662  Praktikum iz opće fizike II – Ante Bilušić  0 40 0 2.5
60956  Teorijska mehanika – Željana Bonačić Lošić  30 15 0 4.0
79599  Statika – Vedrana Cvitanić  45 30 0 5.0
78980*  Tjelesna i zdravstvena kultura III – Mladen Hraste  0 30 0 1.0
IV semestar
ŠIFRA PREDMET I NOSITELJI P V S ECTS
133795 Moderna fizika – Željana Bonačić Lošić 30 10 5 3.0
134358 Tehnička dinamika – Željan Lozina 45 30 0 4.0
134182 Osnove kompleksne analize za fizičare – Željana Bonačić Lošić 30 20 0 4.0
79563 Matematika IV – Saša Krešić Jurić 45 45 0 9.0
79600 Opća fizika IV – Mile Dželalija  60 30 15 8.0
79663  Strani jezik u struci I > Potrebno je odabrati 2 ECTS boda  0 40 0 2.5
79602  Mehanika materijala I – Frane Vlak  45 30 0 5.0
 78981*  Tjelesna i zdravstvena kultura IV – Mladen Hraste  0 30 0 1.0
V semestar
ŠIFRA PREDMET I NOSITELJI P V S ECTS
111955 Statistička fizika I – Ivica Aviani 30 15 15 5.0
148162 Praktikum iz opće fizike IV – Ante Bilušić 0 40 0 3.0
79605 Mehanika materijala II – Frane Vlak 30 30 0  4.0
70116 Termodinamika I – Sandro Nižetić 45 30 0 7.0
79606 Elementi strojeva – Srđan Podrug 30 30 0 3.0
159411 Tekstualni i grafički programi za fizičare – Petar Stipanović  0 30 0 1.0
159411  Izborni predmeti > Potrebno je upisati 3 ECTS boda

Izborni predmeti

ŠIFRA PREDMET I NOSITELJI P V S ECTS
148168 Eksperimentalne metode moderne fizike – Ante Bilušić  0 0 45 2.0
98623 Fizika elementarnih čestica – Marko Kovač  0 0 45 2.0
79089 Elektrodinamika I – Petar Stipanović  0 0 45 2.0
133937 Rješavanje problemskih zadataka programiranjem – Branko Žitko  0 0 45 2.0
79672 Specijalna teorija relativnosti – Marko Kovač  0 0 45 2.0
63969 Temeljni pojmovi u fizici – Ivica Aviani  0 0 45 2.0
VI semestar
ŠIFRA PREDMET I NOSITELJI P V S ECTS
 148165  Kvantna fizika I – Leandra Vranješ Markić  30 30 0 6.0
 70118  Termodinamika II – Sandro Nižetić 45 30 0 4.5
 79623  Mehanika fluida I – Zoran Milas  45 30 0 4.0
 79689  Osnove elektrotehnike II – Silvestar Šesnić  30 15 30 6.0
 79288  Arhitektura računala – Andrina Granić  30 30 0 6.0
 79752  Završni preddiplomski rad  0 0 15 5.5

Voditelj studija

Start typing and press Enter to search

Skip to content