Splitsko matematičko društvo u sklopu redovnog kolokvija Znanstvenog razreda organizira predavanje dr. sc. Aljoše Šubašića s Odjela za matematiku splitskog PMFa pod naslovom:

Dizajni tranzitivni po incidencijama

Predavanje će se održati u petak 14. lipnja. u 12:00 u dvorani B3-17.

Sažetak:
Dizajni su posebna klasa incidencijskih struktura. Pri konstrukciji dizajna koristimo permutacijske grupe za koje pretpostavljamo da djeluju tranzitivno po tockama i blokovima trazenog dizajna. Istrazujemo posebno one dizajne koji imaju grupu automorfizama koja djeluje tranzitivno po incidencijama. Nadalje, međ†u imprimitivnim dizajnima, potrazeni su oni simetricni i tranzitivni po incidencijama kojima je parametar lambda manji ili jednak 10.
Kljucni teorem u toj potrazi dali su Praeger i Zhou u pri cemu su ogranicili izbor parametara takvih dizajna.

Start typing and press Enter to search

Skip to content