izv. prof. dr. sc. Ivan Kupčić, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilište u Zagrebu, Fizički odsjek, Hrvatska, će održati predavanje pod nazivom

 

“Kvantne transportne jednadžbe i memorijska funkcija u 2D Diracovim sustavima: samosuglasna RPA metoda”

 

u utorak 26. ožujka 2024. godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Splitu, Ulica R. Boškovića 33, u dvorani B 3-37 s početkom u 11:00h.

 

Sažetak: Generalizirani Drudeov model predstavlja metodu analize mjerenja koeficijenta refleksije koja je neovisna o detaljima mikroskopskog hamiltonijana. U tom pristupu se dinamička vodljivost opisuje pomoću kompleksne funkcije koju nazivamo memorijska funkcija. Ona ovisi samo o frekvenciji korištenog elektromagnetskog zračenja. Isti izraz za dinamičku vodljivost može se dobiti i iz teorijskih razmatranja koja se temelje na različitim vrstama kvantnih transportnih jednadžbi.

U ovom predavanju će biti prikazan račun memorijske funkcije te dinamičke vodljivosti

u grafenu u kojem su polazište samosuglasne RPA jednadžbe gibanja. Bit će pokazana struktura memorijske funkcije u jako i u slabo dopiranom grafenu u slučaju kada se elektroni raspršuju na statičkom neredu te na akustičkim i optičkim fononima. Također će se prikazati promjene u dinamičkoj vodljivosti koje nastaju s promjenom

temperature te s promjenom različitih parametara modela.

Start typing and press Enter to search

Skip to content