Predstavljanje udžbenika će se održati u petak, 10. ožujka, u 12:15 sati, u amfiteatru A0-1, na našem fakultetu. O knjizi će govoriti:
– izv. prof. dr. sc. Jadranka Šepić
– doc. dr. sc. Žarko Kovač 
te autor udžbenika
– akademik, prof. dr. sc. Mirko Orlić.  
Na samom početku skupu će se obratiti profesor dr. sc. Mile Dželalija, dekan Prirodoslovno matematičkog fakulteta u Splitu.

Kratko o udžbeniku:

Udžbenik Uvod u fizičku oceanografiju prvenstveno je namijenjen studentima koji oceanografiju upisuju na preddiplomskom i diplomskom studiju Geofizike na Sveučilištu u Zagrebu, zatim na preddiplomskim studijima Geologije i Biologije na Sveučilištu u Zagrebu, na preddiplomskim studijima Biologije, Fizike, i Biologije i tehnologije mora na Sveučilištu u Splitu, na diplomskom studiju Fizike okoliša na Sveučilištu u Splitu te na poslijediplomskom studiju Oceanologije što ga zajednički organiziraju Sveučilište u Zagrebu,  Institut “Ruđer Bošković” u Zagrebu i Rovinju, Institut za oceanografiju i ribarstvo u Splitu te Sveučilište u Dubrovniku. Knjiga je proizašla iz autorovih predavanja studentima, a sastoji se od dvaju dijelova. Prvi dio obuhvaća osnove deskriptivne oceanografije, a drugi dio se bavi dinamičkim aspektima oceanografije.  

Kratki životopis autora: 

Mirko Orlić diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Sveučilištu u Zagrebu. Posjetio je nekoliko europskih geofizičkih instituta te je – kao gostujući znanstvenik boravio u La Jolli, Ca, SAD (Scripps Institution of Oceanography). Najprije je radio na Institutu Ruđer Bošković, a nakon toga zaposlen je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje od 2000. godine radi kao redoviti profesor. Surađivao je i sa sveučilištima u Splitu, Osijeku, Trstu, Bologni i Seattleu.

Profesor Orlić redoviti je član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti te obnaša dužnost predsjednika Hrvatskoga povjerenstva za geodeziju i geofiziku. Empirijski i teorijski istražuje fizikalne procese u moru te izučava povezanost tih procesa s onima u atmosferi i unutrašnjosti Zemlje. U početku je pretežno izučavao područje Jadrana, a s vremenom se zainteresirao za pojave na većem prostoru. Tako je primjerice, s kolegom sa Sveučilišta u Zagrebu, razvio metodu koja omogućuje da se globalne promjene temperature povežu s globalnim promjenama morske razine.

Vodio je šest nacionalnih i osam međunarodnih projekata te je sudjelovao u višemjesečnim krstarenjima Jadranom na hrvatskim, američkim i njemačkim istraživačkim brodovima. Publicirao je više od 95 znanstvenih radova, oko 160 kongresnih priopćenja, te niz stručnih radova, popularnih članaka i elaborata. Objavio je temeljni fizičko-oceanografski udžbenik a – kao koautor – i knjigu o vremenu i klimi jadranskog područja. Pisao je i o povijesti struke. Publikacije su mu u međunarodnoj znanstvenoj periodici do sada citirane više od 2500 puta (prema sustavu Scopus) odnosno više od 4100 puta (prema sustavu Google Scholar).

Akademik Orlić dobitnik je Fulbrightove nagrade, Državne nagrade za znanost, Nagrade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti te Nagrade ‘Andrija Mohorovičić’.

Start typing and press Enter to search

Skip to content