U okviru provedbe projekta ”Funkcionalna integracija Sveučilišta u Splitu, PMF-ST, PFST te KTF-ST kroz razvoj znanstveno-istraživačke infrastrukture u Zgradi tri fakulteta (KK.01.1.1.02.0018)“ u utorak, 19. studenog, održana je primopredaja uređaja za termoforezu na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu, uz nazočnost prodekanice doc. dr. sc. Viljemke Bučević Popović i  doc. dr. sc. Matilde Šprung, doc. dr. sc. Stjepana Orhanovića i doc. dr. sc. Barbare Soldo.
Ukupna vrijednost nabave uređaja iznosi 1.101.562,50 kuna s PDV-om te je ukupan iznos financiran bespovratnim EU sredstvima putem Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Poziv za dostavu projektnih prijedloga ”Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija”  u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.

Uređaj za termoforezu koristi se za brzu i preciznu kvantifikaciju biomolekulskih interakcija. Tehnikom se prati gibanje molekula u gradijentu temperature putem kovalentno vezane fluorescentne boje, fluorescentno obilježenih fuzijskih proteina ili intrinzične fluorescencije biomolekule. Budući da se ovi eksperimenti provode u otopini bez potrebe za imobilizacijom biomolekula, tehnikom je moguće istraživati interakcije s liposomima, nanodiskovima te membranskim proteinima. Instrument mjeri interakciju neovisno o veličini molekula te nije potrebno imati pročišćeni biološki uzorak, već se mogu koristiti stanični lizati što osigurava mjerenje interakcije u nativnim uvjetima. Zbog svega navedenog instrument nalazi široku primjenu u medicinskoj kemiji, biomedicini, farmaciji, kemijskoj tehnologiji i biotehnologiji.

Realizacijom predmetne nabave dostiže se i opći cilj projekta koji predstavlja funkcionalnu integraciju sastavnica Sveučilišta u Splitu, posebno svih triju partnera ovog projekta na području znanstveno-istraživačkog rada i pametne specijalizacije s naglaskom na predviđena područja zdravlja, održivog okoliša i energije, inženjerstva, biotehnologije i bioekonomije.
Projektom su predviđena i istraživanja u koja će biti uključeni i dionici iz gospodarstva, stoga će jedan od dugoročnih rezultata projekta biti doprinos razvoju gospodarstva u sveučilišnom okruženju, što je u skladu sa Strategijom Sveučilišta u Splitu za razdoblje 2015.-2020.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 85.142.157,88 kuna, od čega je iznos koji je sufinanciran EU bespovratnim sredstvima 82.870.870,38 kuna. Razdoblje provedbe projekta je od 01. rujna 2018.  do 01 . travnja 2021. godine.

Start typing and press Enter to search

Skip to content