Senat Splitskog sveučilišta je na svojoj sjednici održanoj 27. svibnja potvrdio izbor prof. dr. sc. Nikole Koceića-Bilana za dekana Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Povjerenje prof. dr. sc. Nikoli Koceiću-Bilanu za još jedno trogodišnje mandatno razdoblje koje započinje 1. listopada ove godine izglasano je dan ranije na 189. sjednici Fakultetskog vijeća.

Prof. dr. sc. Nikola Koceić-Bilan je rođen u Splitu, gdje je završio svoje osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje te studij Matematike i informatike. Zaposlenik je Prirodoslovno-matematičkog fakulteta od 1999. godine, a magisterij i doktorat znanosti stekao je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. U zvanje redovitog profesora izabran je 2018. godine.

Tijekom svog profesionalne karijere izvodio je nastavu iz različitih matematičkih kolegija na American College of Menagment and Technology u Dubrovniku, Veleučilištu u Šibeniku, Visokoj učiteljskoj školi u Splitu, ASPIRA-i, na Sveučilištu u Mostaru kao gostujući profesor na Fakultetu strojarstva i računarstva i  Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti u Mostaru. Aktivno je sudjelovao u radu Zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija matematike sveučilišta u Osijeku, Rijeci, Splitu i Zagrebu.

Područje znanstvenog interesa prof. dr. sc. Nikole Koceića-Bilana je Topologija, posebno Teorija oblika i Algebarska topologija te je do sada objavio 19 znanstvenih radova uvrštenih u odgovarajuće referentne matematičke baze, a područje stručnog interesa Metodika nastave matematike.

Na mjestu dekana Prirodoslovno-matematičkog fakulteta nalazi se od 1. listopada 2018. godine.

Start typing and press Enter to search

Skip to content