In Novosti

Fizikalno društvo – Split već petu godinu zaredom provodi projekt „Studenti za učenike – Pripreme za maturu iz fizike“. Pripreme su potpuno besplatne i održavaju se online kroz 17 predavanja tijekom 6 tjedana (3 puta tjedno). Predavači su studenti diplomskih i preddiplomskih studija Odjela za fiziku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu. Svako predavanje traje dva školska sata te obuhvaća teoriju i zadatke iz jedne nastavne cjeline, npr. kinematike, dinamike, termodinamike, valova, nuklearne fizike. Teorijskim uvodom prolazi se kroz glavne pojmove koje bi maturanti trebali znati prilikom polaganja mature, a zadaci su sastavljeni po uzoru na zadatke s prošlogodišnjih matura. Sve se nastavne cjeline prolaze dva puta, jednom u jutarnjem te jednom u popodnevnom terminu kako bi svi učenici mogli pratiti Pripreme, neovisno o školskom rasporedu. Maturanti će također riješiti ulazni i izlazni test, sastavljeni kao ogledni primjeri mature, koji služe isključivo za samoprocjenu njihova znanja na početku i na kraju Priprema. Predavanja će trajati od 27. veljače do 5. travnja, a ulazni i izlazni test će se održati 25. veljače, odnosno 22. travnja.

Iskustva prošlogodišnjih polaznika su vrlo pozitivna i motivirajuća kako za buduće polaznike tako i za predavače.

Za sva pitanja stojimo na raspolaganju,
Organizacijski tim

Obrazac za prijavu: bit.ly/pripremefizika
Email: pripremepmfst@gmail.com
Instagram: @fizikalnodrustvosplit
Facebook: Fizikalno društvo – Split

pripreme_mtura_fizika2023
raspored

Start typing and press Enter to search

Skip to content