Studenti diplomskih i preddiplomskih studija Odjela za fiziku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu, a ujedno i članovi Fizikalnog društva – Split, treću godinu zaredom organiziraju projekt Studenti za učenike – Pripreme za maturu iz fizike te se ove godine provodi u suradnji sa studentima Fizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu.

Pripreme će se održavati online u periodu od 27. veljače do 17. travnja 2021. godine u 15 nastavnih cjelina koje su usklađene sa Ispitnim katalogom za državnu maturu iz Fizike u školskoj godini 2020./2021. Unutar svake nastavne cjeline obrađuje se teorijski uvod i rješavaju zadaci. Teorijskim uvodom su obuhvaćeni svi glavni pojmovi koje bi maturanti trebali znati prilikom polaganja mature, dok su zadaci prilagođeni onima s prethodnih državnih matura. Unutar projekta će se provesti ulazni i izlazni test, pod anonimnim šiframa, koji su zamišljeni kao simulacija mature te daju uvid polaznicima o vlastitom napretku.

Sve nastavne cjeline će se izvoditi u dvije grupe, jutarnjoj i popodnevnoj, u trajanju od dva školska sata, kako bismo se prilagodili školskom rasporedu učenika.

Pripreme su za sve polaznike besplatne.
Za sva pitanja stojimo Vam na raspolaganju,
Organizacijski odbor

Obrazac za prijavu: bit.ly/pripremesplit
Kontakt:  pripremepmfst@gmail.com

TERMINI PREDAVANJA
1.tjedan 2.tjedan
01.03. Kinematika
03.03. Dinamika
05.03. Zakoni očuvanja
08.03. Složena gibanja
10.03. Kružno gibanje
12.03. Mehanika fluida
3.tjedan 4.tjedan
15.03. Termodinamika
17.03. Elektrostatika
19.03. Strujni krugovi
22.03. Magnetizam
24.03. Titranje
26.03. Valna optika
5.tjedan
29.03. Geometrijska optika
31.03. Specijalna teorija relativnosti i osnove kvantne
07.04. Nuklearna
27.02. Ulazni test17.04. Izlazni test

Start typing and press Enter to search

Skip to content