Ana MaravićIzvanredni profesor
  OPĆE

  Odjel za biologiju , Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, Hrvatska
  Telefon: +385 21 619 281 , Lokacija: soba B2-56, Ruđera Boškovića 33, Split
  E-mail: ana.maravic@pmfst.hr
  Znanstveno područje: prirodne znanosti, Znanstveno polje: biologija

  Područja znanstvenog interesa

  • Karakterizacija bakterijskih mehanizama rezistencije na antibiotike;
  • Epidemiulogija gena rezistencije među humanim patogenima u morskom okulišu;
  • Istraživanje antimikrobnog djelovanja biološki aktivnih spojeva iz biljaka
  • biološka aktivnost antimikrobnih peptida

  Članstva

  • Hrvatsko mikrobiološko društvo
  • Hrvatsko biološko društvo
  • Hrvatske vode

  Priznanja i nagrade

  • 2017: Voditelj programa 2017
  • voditelj programa “Bakterijske kontaminacije u pogonima za  proizvodnju hrane”
  • Ljetna škola Sveučilišta u Splitu, PMF Split
  • 2015.: Godišnja nagrada Najbulji mladi znanstvenik za 2014. godinu, Hrvatsko mikrobiološko društvo
  • 2005.: Nagrada dekana Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu
  • 2000.-2004.: Studentska stipendija Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske

  Obrazovanje

  • 2007.- 2013. Doktorski studij “biologija”, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu – Doktor prirodnih znanosti, pulje biologija
  • 2005.Dodiplomski studij “biologija i kemija”, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu – Profesor biologije i kemije

  Radno iskustvo

  • danas , docent , Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2013.-2014. viši asistent , Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2013. asistent , Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2005. vanjski suradnik , Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  ZNANSTVENA DJELATNOST

  Matični broj znanstvenika :  288614
  ReasercherID :  D-4953-2017
  GoogleScholar
  Hrvatska znanstvena bibliografija

  Projekti

  • 01/2020 – 12/2024 : “Sezonska i prostorna raspodjela gena rezistencije na antibiotike u morskim mikrobnim zajednicama duž trofičkog gradijenta u srednjem Jadranu (ARGAS) “, HrZZ , voditelj
  • 01/2020- 12/2023 :  “Antibiotička rezistencija u uređajima za obradu otpadnih voda u Hrvatskoj – naglasak na β-laktamaze proširenog spektra i karbapenemaze (WasteCare)” ,  HrZZ, suradnica
  • 2020- 2021: “Atmosferskim plazmenim mlazom potpomognuto mikrostrukturiranje i impregnacija nanočestica u celulozu za buduće primjene“, hrvatsko-austrijski bilateralni projekt – Suradnica
  • 2017- danas: “Kinuklidin i derivati kinuklidina – spojevi visokog biološkog i medicinskog potencijala“, Zaklada Adris- Suradnica
  • 2016 – danas: “Biofizikalni dizajn antimikrobnih peptida i inovativni mulekularni deskriptori”, broj projekta: 8481, Hrvatska zaklada za znanost – suradnica
  • 2007-2014:: Indikatori fekalnog onečišćenja i moguće patogene bakterije u obalnom moru, broj projekta: 177-0000000-3182, MZOš – suradnica

  Pozvana predavanja

  • Central European Symposium on Antimicrobials and Antimicrobial Resistance (CESAR), šibenik, Hrvatska, 2015.
  • UniSTem PICO, Prva ‘pico’ konferencija iz STEM područja Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska, 2015.

  Recenzije

  • Nature Scientific Reports 2017.-danas
  • Science of the Total Environment 2017.- danas
  • Environmental pullution 2017.- danas
  • Chemosphere 2016.- danas
  • Clinical Case Reports 2016.- danas
  • Microbial Ecology 2014.- danas
  • Ecotoxicology and Environmental Safety 2014.- danas
  • Case Reports in Infectious Diseases 2014.- danas
  • Investigacíon Clinica 2016.- danas
  • Cahiers de biologie Marine 2015.- danas
  NASTAVNA DJELATNOST

  Preddiplomska nastava

  • Osnove mikrobiologije, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu, 2013. – danas
  • Talofita, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu, 2006. – danas
  • Opća mikrobiologija, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu, 2015. – danas
  • Mikrobiologija hrane, Kemijsko-tehnuloški fakultet Sveučilišta u Splitu, 2016. – danas
  • Mikrobiologija, Kemijsko-tehnuloški fakultet Sveučilišta u Splitu, 2015. – danas
  • Mikroorganizmi oko nas, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu, 2017. – danas

  Diplomska nastava

  • Specijalna mikrobiologija, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu, 2013. – danas
  • Opća mikrobiologija, Kemijsko-tehnuloški fakultet Sveučilišta u Splitu, 2014.- danas

  Mentoriranje završnih radova

  • Maleš Ivana (2017) „Patogene bakterije iz porodice Enterobacteriaceae”
  • Dragičević Josipa (2016) „Patogene bakterije iz roda Pseudomonas u hrani”
  • Ozretić Judita (2016) „Antibiotici u okolišu”
  • Knezović Mia (2015) „Patogene bakterije iz roda Acinetobacter
  • Nika Đirlić (2015) „Mikroflora probavnog sustava: struktura, raznolikost i rezistencija na antibiotike”

  Mentoriranje diplomskih radova

  • Prulić Ana-Marija (2017) „Kulistin i karbapenem-rezistentne bakterije u Kaštelanskom zaljevu”

  Start typing and press Enter to search