Antonela PaladinDocent
  OPĆE

  Odjel za biologiju, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, Hrvatska
  Telefon: +385 21 619 299 , Lokacija:  soba B2-28, Ruđera Boškovića 33, Split
  Osobna stranica: , E-mail: antonela.paladin@pmfst.hr
  Znanstveno područje:Prirodne znanosti ,  Znanstveno polje: Bilogija

  Područja znanstvenog interesa

  • biologija i ekologija morskih organizama
  • dinamika populacija riba
  • struktura populacija, reproduktivni ciklusi, starost i rast vrsta

  Članstva

  • Hrvatsko biološko društvo

  Znanstveno usavršavanje i studijski boravci

  • 2015. Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb
  • Tečaj za osposobljavanje osoba koje rade s pokusnim životinjama kategorija 3

  Obrazovanje

  • 2008. – 2012. Sveučilišni poslijediplomski studij, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu – Doktorica prirodnih znanosti, polje Biologija
  • 2003. – 2007. Poslijediplomski studij, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu – Magistrica prirodnih znanosti, polje Biologija
  • 1992. – 1997. Diplomski studij „Biologija i kemija“, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu – Profesorica biologije i kemije

  Radno iskustvo

  • 2017.– danas, docent, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2012. – 2017. viši asistent, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2007. – 2012. asistent, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2005. – 2007. mlađi asistent, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2000. – 2001., 2003 – 2005, 1. gimnazija Split (nastavnik biologije i kemije)
  ZNANSTVENA DJELATNOST

  Matični broj znanstvenika : 282086
  ReasercherID :  E-3446-2017
  GoogleScholar
  Hrvatska znanstvena bibliografija
  [php_everywhere]

  Projekti

  • – 2015. – 2016. „Razvoj modernih studijskih programa za izobrazbu nastavnika informatike, tehnike, biologije, kemije, fizike i matematike na temeljima razvoja Hrvatskog kvalifikacijskog okvira“ – suradnica i voditeljica radne skupine biologije, projekt sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda.

  Suradnje

  • U suradnji sa Institutom za oceanografiju i ribarstvo u Splitu, Laboratorijom za ihtiologiju i priobalni ribolov provodi se istraživanje biologije i ekologije riba, dinamika populacija i procjena živih bogatstava, komercijalno važnih priobalnih vrsta riba.
  NASTAVNA DJELATNOST

  Preddiplomska nastava

  • Animalna fiziologija – Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, 2005. – danas
  • Animalna fiziologija – Sveučilišni odjel za studije mora u Splitu, 2005. – 2013.
  • Kralježnjaci – Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, 2000. – 2005. (vanjski suradnik)
  • Kralježnjaci – Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, 2005. – danas
  • Zoologija – Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, 2012. – danas
  • Biologija mora – Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, 2017. – danas

  Mentoriranje završnih radova

  • Ivana Zelić (2015) Uzgoj školjkaša
  • Grdović Marina (2015) Nametnik Anisakis simplex (Anisakidae, Nematoda)
  • Kunac Marina (2016) Gospodarski značajne vrste riba u Jadranskom moru
  • Šitum Magdalena (2016) Filogenija probavnog sustava
  • Mirna Sarić (2017) Pčele i pčelinji proizvodi
  • Darija Samaržija (2017) Mekušci i ribe i njihov nutritivni sastav

  Mentoriranje diplomski radova

  • Režić Nikolina (2009) Biometrijske osobine rumenca okana (Pagellus bogaraveo) (Brunnich, 1769) u Jadranskom moru.
  • Agović Alisa (2012) Ishrana nekih vrsta hrskavičnih riba u Jadranu
  • Raspović Ivan (2013) Prehrana rumenca okana, Pagellus bogaraveo (Brunnich, 1768) (Teleostei, Sparidae) u istočnom dijelu Jadrana.
  • Čeko Ema (2014) Makroskopske i mikroskopske značajke gonada u šnjura, Trachurus trachurus (Linneaus, 1758)
  • Crevar Romana (2014) Makroskopske i mikroskopske značajke gonada u trlje blatarice Mullus barbatus (Linneaus, 1758).

  Start typing and press Enter to search

  Skip to content