Stjepan OrhanovićIzvanredni profesor
  OPĆE

  Odjel za kemiju, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, Hrvatska
  Telefon: +385 21 619 286 , Lokacija:  soba B2-36, Ruđera Boškovića 33, Split
  Osobna stranica: – , E-mail: stjepan.orhanovic@pmfst.hr

  Znanstveno područje: Prirodne znanosti ,  Znanstveno polje: Kemija

  Područja znanstvenog interesa

  • mehanizmi enzimskih reakcija
  • fitoplanktonski toksini
  • biološki aktivni spojevi u okolišu

   

  Članstva

  • Hrvatsko kemijsko društvo
  • Hrvatsko biološko društvo
  • Hrvatsko društvo za biokemiju i molekularnu biologiju

   

  Znanstveno usavršavanje i studijski boravci


  16.09.90.-28.09.90, International Summer School in Biophysics,
  ljetna škola, Biofizika, Dubrovnik, Hrvatska

  25.10. do 01. 12. 1996., Usmjerena mutageneza, Institut za biokemiju i molekularnu biologiju Tehničkog sveučilišta u Berlinu, Berlin, Njemačka

  19-25.09.1999. EMBO “Practical course on Protein Purification and Microcaracterization” Pročišćavanje proteina, Berlin, Njemačka

  13.-16. 06. 2005., Perkin-Elmer HPLC user training,
  Kromatografija visoke djelotvornosti, Monza, Italija

  Priznanja i nagrade

  Obrazovanje

  • 12.02.2002. Doktorat, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Doktor prirodnih znanosti, polje Kemija
  • 12. 02. 1993. Magisterij: Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Magistar prirodnih znanosti, polje Kemija
  • 23. 6. 1989. Diplomski studij “Biologija i kemija”, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu – Profesor biologije i kemije

  Radno iskustvo

  • 24.10.1989, znanstveni novak – mlađi asistent
  • 1995 – znanstveni novak – asistent
  • 2002 – viši asistent
  • 2008 – docent
  • 2009-2010, Prodekan za znanost
  • 2010 – 2016, Prodekan za financije i razvoj
  ZNANSTVENA DJELATNOST

  Projekti

  1996 – 2001, Projekt Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske

  Biološka uloga alkalne fosfataze, 177050, MZT RH, – Suradnik

  2001-2006, Projekt Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske

  Oligomerni proteini: dinamika proteinske konformacije, 0177050, MZT RH, – Suradnik

  2007 – 2012, Projekt Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, Oligomerni enzimski sustavi u sintezi bioaktivnih sekundarnih metabolita 177-0000000-2962, MZT RH, – Suradnik

   

  Suradnje

   

  Pozvana predavanja

   

  Recenzije

   

  Članstvo uređivačkog odbora

  NASTAVNA DJELATNOST

  Nastava

   

  Preddiplomska nastava

  Praktikum iz organske kemije, Sveučilišni studij biologije i ekologije mora

  Praktikum iz biokemije, Sveučilišni studij biologije i ekologije mora

  Seminar iz organske kemije, Sveučilišni studij biologije i ekologije mora

  Seminar iz biokemije, Sveučilišni studij biologije i ekologije mora

  Seminar iz organske kemije 1, Prirodoslovno-matematički fakultet Split

  Organska kemija (studenti fizike) Prirodoslovno-matematički fakultet Split

  Uvod u znanstveni rad, Prirodoslovno-matematički fakultet Split

  Odabrana poglavlja iz biokemije, Prirodoslovno-matematički fakultet Split

  Bioinformatika, Prirodoslovno-matematički fakultet Split

  Organska kemija (Nutricionizam) Prirodoslovno-matematički fakultet Split

  Kemija nutrijenata, Prirodoslovno-matematički fakultet Split

  Osnove organske kemije, Integrirani studij konzervacije i restauracije, Umjetnička akademija i Prirodoslovno-matematički fakultet

   

  Diplomska nastava

  Biokemija 3, Prirodoslovno-matematički fakultet Split

   

  Poslijediplomska nastava

  Energija i život (dio predmeta) „Istraživanje u edukaciji prirodnih i tehničkih znanosti“ smjer: kemija, Prirodoslovno-matematički fakultet Split

   

   

   

  Mentoriranje

   

  Završni radovi

  1. Antonijo Đerek (2011) „Kontrakcija poprečno-prugastog mišića-specifičnost s obzirom na vrstu vlakana“ Prirodoslovno-matematički fakultet Split
  2. Petra Vukorepa (2015) „Peroksidacija nezasićenih masnih kiselina i antioksidansi“
  3. Grazia Davidović (2016). „Uloga stresa endoplazmatskog retikuluma u razvoju dijabetesa”
  4. Ivana Žaper (2016) „Uloga dopamina u razvoju ovisnosti“
  5. Nikolina Nikolić (2016) „Poremećaji u sintezi kolagena“
  6. Maria Šarić (2016) „Poremećaji izazvani nedostatkom vitamina B12“
  7. Tajana Perić (2017) „Uloga epidermalnog faktora rasta“
  8. Lana Sušak (2017) „Hormonska regulacija sitosti“
  9. Ana Marija Mešin (2017) „Umjetna sladila“
  10. Lucija Franković (2017) „Usporedba prehrambene vrijednosti proteina iz animalnih i biljnih izvora“
  11. Ivan Karamarko (2017) „Utjecaj bisfenola A na zdravlje“

   

  Diplomski radovi

  1. Lara Romac (2012). „Strukturna dinamika oligomernih enzima“
  2. Anka Pralija (2012) „Aktivnost i strukturna dinamika mutiranih oblika alkalne fosfataze iz bakterije Escherichia coli“
  3. Antonijo Đerek (2013) „Utjecaj mutacija na dodirnoj površini podjedinica na strukturu i dinamiku alkalne fosfataze iz bakterije Escherichia coli“
  4. Anita Ezgeta (2013) „Utjecaj uvjeta ekspresije alkalne fosfataze iz bakterije Escherichia coli na određivanje katalitičke konstante
  5. Mate Boban (2014) Frakcioniranje proteina precipitacijom etanolom i amonijevim sulfatom

   

  Magistarski radovi

   

  Doktorske disertacije

  Start typing and press Enter to search

  Skip to content