Ivana MitarDocent
  OPĆE

  Odjel za kemiju
  Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, Hrvatska
  Telefon: +385 21 619 279
  Lokacija: ured B2-40, Ruđera Boškovića 33, Split
  E-mail: imitar@pmfst.hr
  Znanstveno područje: Prirodne znanosti
  Znanstveno polje: Kemija

  PODRUČJA ZNANSTVENOG INTERESA

  • Sinteza, dizajn, karakterizacija i primjena nanočestica željezovih oksida
  • Mikrovalne metode sinteze metalnih oksida
  • Analitičke instrumentalne metode istraživanja (difraktometrija X-zraka, XRD, spektrofotometrija, FTIR i UV/Vis, elektronska mikroskopija, FE-SEM, kromatografske tehnike i potenciometrijske metode)

  ČLANSTVA

  • Hrvatsko kemijsko društvo, HKD

  ZNANSTVENO USAVRŠAVANJE I STUDIJSKI BORAVCI

  • Od 2009. – danas, Institut Ruđer Bošković, Zagreb, Hrvatska

  PRIZNANJA I NAGRADE

  • Nagrada za najbolju prezentaciju na međunarodnoj konferenciji ICAME 2013 (Međunarodna konferencija Mössbauer efekta)

  OBRAZOVANJE

  • 2007. – 2015. Doktorski studij “Inženjerska kemija”, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska – Doktorica prirodnih znanosti, polje Kemija
  • 2000. – 2005. Diplomski studij “Biologija i kemija”, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu – Profesorica biologije i kemije

  RADNO ISKUSTVO

  • 2019. – danas, docentica, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2015. – 2019. poslijedoktorandica, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2007. – 2015. asistentica, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2005. – 2007. profesorica biologije i kemije, Osnovna škola „Škurinje“, Rijeka
  ZNANSTVENA DJELATNOST

  Matični broj znanstvenika: 298900
  ReasercherID: E-1464-2017
  GoogleScholar

  Hrvatska znanstvena bibliografija

  PROJEKTI

  • 2020. – danas, „Next generation test bed for upscaling of microfluidic devices based on nano-enabled surfaces and membranes, NextGenMicrofluidics“, HORIZON 2020 – suradnik
  • 2017. – danas, „Razvoj novih membrana za ionsko-selektivne elektrode s dodatkom nanočestica metala i metalnih oksida“, HRZZ projekt, UIP-2017-05-6282 – suradnik
  • 2017. – 2021. „Nastajanje i svojstva 1D α-Fe2O3 nanostruktura dopiranih odabranim metalnim ionima“, HRZZ projekt, IP-2016-06-8254 – suradnik
  • 2007. – 2009. “Sinteza i mikrostruktura metalnih oksida i oksidnih stakala“, MZOS projekt-suradnik

  SURADNJE

  • Zavod za kemiju materijala, Zavod za fiziku materijala, Institut „Ruđer Bošković“, Zagreb
  • Zavod za analitičku kemiju, Kemijsko-tehnološki fakultet, Sveučilište u Splitu
  • Fizički odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
  • Mediteranski institut za istraživanje života, MedILS, Split

  POZVANA PREDAVANJA

  • 4th International Webinar on Materials Chemistry, “Influence of the addition of surfactants in iron oxide microwave synthesis”, 2021.

  RECENZIJE

  • Wiley, Journal of Separation Science

  PUBLIKACIJE

  Autorstvo

  NASTAVNA DJELATNOST

  PREDDIPLOMSKA NASTAVA

  • Razvoj i optimizacija analitičkih metoda – nositelj, Preddiplomski studij Biologije i kemije, PMF u Splitu, 2021. – danas.
  • Analitičke metode – nositelj, Preddiplomski studij Biologije, PMF u Splitu, 2020. – danas.
  • Analitička kemija I – nositelj, Preddiplomski studij Biologije i kemije, PMF u Splitu, 2019. – danas.
  • Praktikum Analitičke kemije I – nositelj, Preddiplomski studij Biologije i kemije, PMF u Splitu, 2019. – danas
  • Analitička kemija II – suradnik, Preddiplomski studij Biologije i kemije, PMF u Splitu, 2007. – danas.
  • Praktikum analitičke kemije II – suradnik, Preddiplomski studij Biologije i kemije, PMF u Splitu, 2007. – danas.
  • Analitička kemija I – suradnik, Preddiplomski studij Biologije i kemije, PMF u Splitu, 2007. – 2019.
  • Praktikum Analitičke kemije I – suradnik, Preddiplomski studij Biologije i kemije, PMF u Splitu, 2007. – 2019.
  • Analitičke metode – suradnik, Preddiplomski studij Nutricionizma, PMF u Splitu, 2011. – 2019.

  Diplomska nastava

  • Instrumentalne metode analize, laboratorijske vježbe – suradnik, Diplomski studij Forenzika, Sveučilišni odjel za forenzične znanosti Sveučilišta u Splitu, 2019. – danas.

  MENTORIRANJE

  Lista završnih i diplomskih radova

  Start typing and press Enter to search

  Skip to content