Ivana MitarDocent
  OPĆE

  Odjel za kemiju, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, Hrvatska
  Telefon: +385 21 619 279 , Lokacija:  soba B2-40, Ruđera Boškovića 33, Split
  Osobna stranica: – , E-mail: imitar@pmfst.hr
  Znanstveno područje: Prirodne znanosti ,  Znanstveno polje: Kemija

  Područja znanstvenog interesa

  • Analitičke instrumentalne metode istraživanja (XRD, spektroskopske, kromatografske i potenciometrijske metode, elektronska mikroskopija)
  • Sinteza i analiza anorganskih nanočestica željezovih oksida

   

  Članstva

  • Član Hrvatskog kemijskog društva

   

  Znanstveno usavršavanje i studijski boravci

  • Od 2009 – danas, Institut Ruđer Bošković, Zagreb, Hrvatska

  Priznanja i nagrade

  • Nagrada za najbolju prezentaciju na međunarodnoj konferenciji ICAME 2013 (Međunarodna konferencija Mössbauer efekta).

  Obrazovanje

  • 2000-2005. – Diplomski studij “Biologija i kemija”, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu – Profesor biologije i kemije
  • 2007-2015. Doktorski studij “Inženjerska kemija”, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska- Doktor prirodnih znanosti, polje Kemija

  Radno iskustvo

  • 2015 – danas. poslijedoktorand, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2007 – 2015. asistent, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2005 – 2007 prof. biologije i kemije, Osnovna škola „Škurinje“, Rijeka
  ZNANSTVENA DJELATNOST

  Projekti

  • 2017-danas, „Razvoj novih membrana za ionsko-selektivne elektrode s dodatkom nanočestica metala i metalnih oksida“, UIP-2017-05-6282, HRZZ (Hrvatska zaklada za znanost) – suradnik
  • 2015 – danas, „Nastajanje i svojstva 1D α-Fe2O3 nanostruktura dopiranih odabranim metalnim ionima“, IP-2016-06-8254, HRZZ (Hrvatska zaklada za znanost) – suradnik
  • 2009 -2013,“Sinteza i mikrostruktura metalnih oksida i oksidnih stakala“, MSES projekt

  Članstvo uređivačkog odbora

  NASTAVNA DJELATNOST

  Preddiplomska nastava

  • Praktikum Analitičke kemije 1, Preddiplomski studij Biologije i kemije, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu, 2007-danas.
  • Analitička kemija 1, seminarske vježbe, Preddiplomski studij Biologije i kemije, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu, 2007-danas.
  • Praktikum analitičke kemije 2, Preddiplomski studij Biologije i kemije, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu, 2007-danas.
  • Analitička kemija 2, seminarske vježbe, Preddiplomski studij Biologije i kemije, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu, 2007-danas.
  • Analitičke metode, seminarske vježbe, Preddiplomski studij Nutricionizma, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu, 2011-danas
  • Analitičke metode, laboratorijske vježbe, Preddiplomski studij Nutricionizma, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu, 2011-2013.

  Mentoriranje

  Završni radovi

  1. Anamarija Brkić (2017). „Svojstva i metode sinteze željezovih oksida”

  Start typing and press Enter to search

  Skip to content