Damir VukičevićRedoviti profesor u trajnom zvanju
  OPĆE

  Odjel za matematiku, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, Hrvatska
  Telefon: +385 95 850 24 01, Lokacija:  soba B3-33, Ruđera Boškovića 33, Split
  Osobna stranica:http://mapmf.pmfst.unist.hr/vukicevic, E-mail: damir.vukicevic@pmfst.hr

  Znanstveno područje: Prirodne znanosti ,  Znanstveno polje: Matematika

  Područja znanstvenog interesa

  • Teorija grafova
  • Primjenjena matematika
  • Matematička kemija
  • Kompleksni sustavi

  Članstva

  • Međunarodna akademija matematičke kemije

  Znanstveno usavršavanje i studijski boravci

  • 2007 i 2011. HEC Montreal, Montreal, Kanada
  • 2010. Óbuda University, Budapest, Hungary
  • 2010. University of Kashan, Kashan i Shahid Rajaee Teacher Training University, Teheran, Iran
  • 2016. University of Langzhou, Lagzhou, China

  Priznanja i nagrade

  • Rektorska nagrada 1994/1995
  • Rektorska nagrada 1995/1996
  • Rektorska nagrada 1996/1997
  • 2007 Nagrada Međunarodne akademije matematičke kemije za mlade znanstvenike (mlađe od 40 godina)
  • 2008 Druga nagrada na FameLab natjecanju u Splitu (natjecanje u popularizaciji znanosti)
  • 2010 Primljen u članstvo Međunarodne akademije matematičke kemije kao najmlađi član
  • 2014- Tajnik Međunarodne akademije matematičke kemije

  Obrazovanje

  • 2000-2003. Doktorat matematike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu (Matematički odjel) Sveučilišta u Zagrebu
  • 1998-2000. Poslijediplomski studij matematike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu (Matematički odjel) Sveučilišta u Zagrebu
  • 1994-1998. Preddiplomski i diplomski studij „Profesor matematike i informatike“ na Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja Sveučilišta u Splitu

  Radno iskustvo

  • 2017-danas, redoviti profesor – trajno zvanje, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2004. – 2007. docent, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2003. – 2004. znanstveni novak – viši asistent, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2001. – 2003. znanstveni novak – asistent, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2000. – 2001. znanstveni novak – mlađi asistent, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 1999. – 2000. stručni suradnik, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  ZNANSTVENA DJELATNOST

  Projekti

  • voditelj projetka: Analizator trnovitih ciklusa – ispitivač topoloških indeksa, valencija i valentnih povezanosti, izvor financiranja: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske
  • član projekta: Diskretni matematika i primijene (tri ciklusa, šifre: 037009, 0037117, 037-0000000-2779), izvor financiranja: Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa Republike Hrvatske
  • voditelj projekta: Diskretni matematički modeli u kemiji, izvor financiranja: Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa Republike Hrvatske
  • suvoditelj projekta: Primjena diskretne matematike za identifikaciju kemijski aktivnih struktura – međunarodni Hrvatsko-Slovenski projekt, izvor financiranja: Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa Republike Hrvatske i Ministarstvo za visoko školstvo, znanost i tehnologiju Republike Slovenije
  • suvoditelj projekta: Matematičko modeliranje i eksperimentalno istraživanje u analitičkoj kemiji, kemiji okoliša i prehrambenoj kemiji – međunarodni Hrvatsko-Slovenski projekt, izvor financiranja: Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa Republike Hrvatske i Ministarstvo za visoko školstvo, znanost i tehnologiju Republike Slovenije
  • član projekta: Primijene topoloških, geometrijskih, algebarskih i kombinatornih postupaka u znanostima – međunarodni Hrvatsko-Slovenski projekt, izvor financiranja: Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa Republike Hrvatske i Ministarstvo za visoko školstvo, znanost i tehnologiju Republike Slovenije
  • član projekta: Graf-teoretički indikatori stabilnosti fulerena – međunarodni Hrvatsko-Slovenski projekt, izvor financiranja: Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa Republike Hrvatske i Ministarstvo za visoko školstvo, znanost i tehnologiju Republike Slovenije
  • član projekta: Dizajn i sinteza selektivnih peptidnih antibiotika – međunarodni Hrvatsko-Talijanski projekt, izvor financiranja: Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa Republike Hrvatske i Ministarstvo obrazovanja, sveučilišta i istraživanja Republike Italije
  • član projekta: Topološki indeksi kao prediktori stabilnosti fulerena – međunarodni Hrvatsko-Mađarski projekt, izvor financiranja: Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa Republike Hrvatske i Ministarstvo obrazovanja i kulture Republike Mađarske
  • suvoditelj projekta: Teorijska svojstva jadranskih indeksa i jadranskih matrica – međunarodni Hrvatsko-Slovenski projekt, izvor financiranja: Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa Republike Hrvatske i Ministarstvo za visoko školstvo, znanost i tehnologiju Republike Slovenije
  • član projekta: Graph-theoretical methods fornanostructures and nanomaterials – međunarodni Hrvatsko-Kineski prijekt, izvor financiranja: Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa Republike Hrvatske i Ministarstvo znanosti i tehnologije republike Kine
  • voditelj projekta: Biofizikalni dizajn antimikropskih peptida i inovativni molekularni deskriptori (projekt je započet pod vodstvom Davora Juretića), izvor financiranja: Hrvatska zaklada za znanost

  Suradnje

  Surađujem s brojnim znanstvenicima širom svijeta i zahvalan sam im što su me obogatili pojeljenjim znanjem, vještinama i kompetencijama. Dolje je popis koautora radova (ažuriran 2011):

  • Ivana Anđelić, Depatment of Chemistry, University of Split, Croatia
  • Nikolinka Antcheva, Department of Life Sciences, University of Trieste, Italy
  • Mustapha Aouchiche, GERAD and HEC Montréal, Canada
  • Biljana Arsić, Faculty of Science, University of Niš, Serbia
  • Alexandru T. Balaban, Department of Marine Sciences, Univerity of Galveston, USA, (member of Romanian Academy of Science and Arts)
  • Adrian Beteringhe Institute of Physical Chemistry ‘Ilie Murgulescu’ of the Romanian Academy, Romania
  • Subhash C. Basak, Natural Resources Research Institute, University of Minnesota, USA
  • Viktor Bojović, The Rugjer Boskovic Institute, Zagreb, Croatia
  • Snježana Braić, Department of Mathematics, University of Split, Croatia
  • Marin Bralo, (student) University of Split, Split, Croatia
  • Franco Cataldo, Actinium Chemical Research, Rome, Italy
  • Gilles Caporossi, GERAD and HEC Montréal, Canada
  • Simona Cigher, Faculty of Chemistry and Chemical Engineering, Babes-Bolyai University, Cluj, Romania
  • Titus Constantinescu, Institute of Physical Chemistry ‘Ilie Murgulescu’ of the Romanian Academy, Romania
  • Qi Dai, Department of Applied Matheamtics, Dalian University of Technology, P. R. China
  • Mircea V. Diudea, Faculty of Chemistry and Chemical Engineering, Babes-Bolyai University, Cluj, Romania
  • Dražan Dizdar, Faculty of Kinesiology, University of Split, Croatia
  • Tomislav Došlić, Department of Mathematics, Faculty of Civil Engineering, University of Zagreb, Croatia
  • Jelena Đurđević, Faculty of Science, University of Kragujevac, Serbia
  • Boris Furtula, Faculty of Science, University of Kragujevac, Serbia
  • Marija Gašperov, (student) University of Split, Split, Croatia
  • Ante Graovac, The Rugjer Boskovic Institute, Zagreb, Croatia & Depatment of Chemistry, University of Split, Croatia
  • Tomislav Grubeša, The Rugjer Boskovic Institute, Zagreb, Croatia
  • Brian D. Gute, Natural Resources Research Institute, University of Minnesota, USA
  • Ivan Gutman, Faculty of Science, University of Kragujevac, Serbia (member of Serbian Academy of Science and Arts)
  • Frane Kalebić, (student) University of Split, Split, Croatia
  • Piere Hansen, GERAD and Department of Management Sciences, HEC Montréal, Canada
  • Ray Hefferlin, Southern Adventist University, Collegedale, Tennessee, USA
  • Nada Ilić, Faculty of Science and Mathemtics, University of Split
  • Dušanka Janežić, National Institute of Chemistry, Ljubljana, Slovenia
  • Damir Ježek, Faculty of Food Technology and Biotechnology, University of Zagreb, Croatia
  • Davor Juretić, Faculty of Science and Mathemtics, University of Split, Croatia
  • Jasminka Karoglan Kontić, Faculty of Agriculture, University of Zagreb, Croatia
  • Gabriel Katona, Faculty of Chemistry and Chemical Engineering, Babes-Bolyai University, Cluj, Romania
  • Ana Klarić , (student) University of Split, Split, Croatia
  • Douglas J. Klein, Department of Marine Sciences, Univerity of Galveston, USA
  • Antoaneta Klobučar, Department of Mathematics, University of Osijek, Croatia
  • Harry W. Kroto, Department of Chemistry, University of Susex, Brighton, BN1 9QJ, UK (Nobel prize laureate)
  • Klavdija Kutnar, University of Primorska, Koper, Slovenia
  • Nella Lerš, The Rugjer Boskovic Institute, Zagreb, Croatia
  • Xiao-Qing Liu, Department of Bioscience and Biotechnology, Dalian University of Technology, P. R. China
  • Bono Lučić, The Rugjer Boskovic Institute, Zagreb, Croatia
  • Istvan Lukovits, Chemical Research Center, P.O.B. 17, H-1525 Budapest, Hungary
  • Edi Maletić, Faculty of Agriculture, University of Zagreb, Croatia
  • Joško Mandić, Department of Mathematics, University of Split, Croatia
  • Antonija Markovina, (student) University of Split, Split, Croatia
  • Dragan Marušić, IMFM, University of Ljubljana, Sovenia and University of Primorska, Koper, Slovenia
  • Ante Miličević, The Rugjer Boskovic Institute, Zagreb, Croatia
  • Ketij Mehulić, School of Dental Medicine, University of Zagreb, Croatia
  • Csaba L. Nagy, Faculty of Chemistry and Chemical Engineering, Babes-Bolyai University, Cluj, Romania
  • Sonja Nikolić, The Rugjer Boskovic Institute, Zagreb, Croatia
  • Mario Novković, Mediterranean Institute for Life Sciences, Split, Croatia
  • Ottorino Ori, Actinium Chemical Research, Rome, Italy
  • Vladan Paić, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Split, Croatia
  • Bazil Parv, Faculty of Mathematics and Computer Science, Babes-Bolyai University, Cluj, Romania
  • Ivan Pejić, Faculty of Agriculture, University of Zagreb, Croatia
  • Dražen Petrov, Labaratory of Computational Biophysics, Vienna, Austria
  • Igor Pesek, IMFM, Ljubljana, Slovenia
  • Ivan Pezo, Institute for Adriatic Crops and Karst Reclamation, Split, Croatia
  • Tomaž Pisanski, IMFM, Department of Theoretical Computer Science, University of Ljubljana, Slovenia
  • Dejan Plavšić, The Rugjer Boskovic Institute, Zagreb, Croatia
  • Matevž Pompe, Faculty of Chemistry and Chemical Technology, University of Ljubljana
  • Sarah Michele Rajtmajer, University of Dubrovnik, Dubrovnik, Croatia
  • Milan Randić, 3225 Kingman Road, Ames, IA 50014, USA (member of Croatian Academy of Science and Arts)
  • Maja Rotovnik, IMFM, Ljubljana, Slovenia
  • Mahboubeh Saheli, Department of Mathematics, Faculty of Science, University of Kashan, Kashan, I.R. Iran
  • Jelena Sedlar, Faculty of Civil Engineering, University of Split, Croatia
  • Dina Spahija, (student) University of Split, Split, Croatia
  • Monica Stefu, Faculty of Chemistry and Chemical Engineering, Babes-Bolyai University, Cluj, Romania
  • Ana Tadić, (student) University of Split, Split, Croatia
  • Alessandro Tossi, Department of Life, Sciences, University of Trieste, Italy
  • Nenad Trinajstić, The Rugjer Boskovic Institute, Zagreb, Croatia (member of Croatian Academy of Science and Arts)
  • Slavko Trninić, Faculty of Kinesiology, University of Split, Croatia
  • Viktorija Trninić, Faculty of Kinesiology, University of Split, Croatia
  • Tian-Min Wang, Department of Bioscience and Biotechnology, Dalian University of Technology, P. R. China
  • Darko Veljan, Faculty of Science and Mathematice, University of Zagreb, Croatia
  • Dražen Vikić-Topić, The Rugjer Boskovic Institute, Zagreb, Croatia
  • Aniela Vizitiu, Faculty of Chemistry and Chemical Engineering, Babes-Bolyai University, Cluj, Romania
  • Tanja Vojković, Faculty of Science and Mathemtics, University of Split, Croatia
  • Aleš Vokurka, Faculty of Agriculture, University of Zagreb, Croatia
  • Rundan Xing, Department of Mathematics, South China Normal University, Guangzhou, P. R. China
  • Goran Zdunić, Institute for Adriatic Crops and Karst Reclamation, Split, Croatia
  • Bo Zhou, Department of Mathematics, South China Normal University, Guangzhou, P. R. China
  • Janez Žerovnik, Faculty of Mechanical Engineering, University of Marbor, Slovenia & Department of Theoretical Computer Science, IMFM, Ljubljana, Slovenia
  • Ana Žilić, (student) University of Split, Split, Croatia
  • Petra Žigert, Department of Mathematics and Computer Sciences, PEF, University of Maribor, Slovenia

  Pozvana predavanja

  • 2006. Institut Ruđer Bošković, Zagreb: Fulerenski grafovi.
  • 2007. International Academy of Mathematical Chemistry: Comparing Zagreb Indices.
  • 2007. HEC Montreal, Montreal, Kanada: Comparing Zagreb Indices and Variable Zagreb Indices.
  • 2007. Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija: Comparing Zagreb Indices.
  • 2008. Sveučilište u Osijeku, Osijek: Bridni stupnjevi stabala.
  • 2009. International Academy of Mathematical Chemistry: Chor coefficient – measuring correlation in chemistry.
  • 2010. International Academy of Mathematical Chemistry: Bond Additive Modelling.
  • 2010. Australia-Croatia Workshop on Antimicrobial Peptides, Split: Designer Algorithm.
  • 2010. The First Iranian Conference on Chemical Graph Theory, Teheran: Bond Additive Modeling.
  • 2010. Visualization and Modeling in Chemistry, Split: Bond Additive Modeling.
  • 2011. Festival znanosti, Sinj: Teorija Igara.
  • 2014. Adriatic Conference on Graph Theory and Complexity, Split: Protecting Secrets by Distributed Keys.
  • 2015. Festival znanosti, Rijeka: Jesu li kockari uvijek gubitnici?
  • 2015. Seminar za konačnu matematiku, Rijeka: Matematička kemija i teorija kompleksnih mreža.
  • 2015. Zlatna većer matematike, Split: Teorija igara.
  • 2016. Državni stručni skup za učitelje i nastavnike matematike – Matematička komunikacija, Zadar: Odabrani primjeri matematike u komunikaciji.
  • 2016. Langzhou University, Lagzhou: Search for New Descriptors and Their Mathematical Properties – Adriatic Indices 2.1
  • 2016. Langzhou University, Lagzhou: Molecular Descriptors; Comparing Zagreb Indices; Hydrophobicity Scale Grader

   

  Recenzije

  • ACM – Communications in Computer Algebra
  • Acta Chimica Slovenica
  • Applied Mathematics Letters
  • Ars Combinatorica
  • Ars Matheamtica Contemporanea
  • Bulletin of the Iranian Mathematical Society
  • Central European Journal of Operations Research
  • Chemical Physics Letters
  • Computers and Mathematics with Applications
  • Croatica Chemica Acta
  • Discrete Applied Mathematics
  • Discrete Mathematics
  • European Journal of Operational Research
  • FILOMAT
  • Glasnik matematički
  • Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics
  • Informatica
  • Information Processing Letters
  • International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
  • International Journal of Combinatorics
  • International Journal of Quantitative Structure-Property Relationships
   International Journal of Quantum Chemistry
  • Internet Mathematics
  • Iranian Journal of Mathematical Chemistry
  • Journal of Chemical Information and Modelling
  • Journal of Chemometrics
   Journal of Computational Chemistry
  • Journal of Mathematical Analysis and Application
  • Journal of Mathematical Chemistry
  • The Journal of Physical Chemistry
  • Kemija u industriji
  • Kinesiology
  • MATCH – Communications in Mathematical and in Computer Chemistry
  • Mathematical and Computer Modeling
  • Mathematical Communications
  • Mathematical Inequalities and Applications
  • Molecular Diversity
  • Radovi HAZU
  • Scientific Reports
  • Transactions on Combinatorics
  • Utilitas Mathematica
  • Dražen Dizdar: Kvantitativne metode, Kineziološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu
  • Tomislav Došlić i Nikola Sandrić: Matematika 1, Građevinski Fakultet, Sveučilište u Zagrebu
  • Li, Xueliang; Gutman, Ivan Mathematical aspects of Randić-type molecular structure descriptors, Mathematical Chemistry Monographs, 1. University of Kragujevac, Faculty of Science, Kragujevac.
  • Tomislav Došlić: Numerička Matematika, Građevinski Fakultet, Sveučilište u Zagrebu
  • Tomislav Došlić i Domagoj Vrgoč: Poslovna Statistika I, Agornomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
  • Nikola Koceić-Bilan: Primijenjena statistika, Prirodoslvno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu
  • Saša Krešić-Jurić: Diferencijalni i integralnmi račun I, Prirodoslvno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu

   

  Članstvo uređivačkog odbora

  • Glavni urednik Acta Mathematicae Spalentesia
  NASTAVNA DJELATNOST

  Nastava

   

  Preddiplomska nastava

  • Matematika 1– Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu – dodiplomska nastava – vježbe
  • Uvod u računarstvo – Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu – dodiplomska nastava – vježbe
  • Linearna algebra 1 – Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu – dodiplomska nastava – vježbe
  • Matematika 1 – Fakultet Elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu – dodiplomska nastava – vježbe
  • Matematika 1 – Visoka učiteljska škola Sveučilišta u Splitu – dodiplomska nastava – vježbe
  • Matematika 2 – Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu – dodiplomska nastava – vježbe
  • Metodika nastave matematike 1 – Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu – dodiplomska nastava – vježbe
  • Linearna algebra 2 – Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu – dodiplomska nastava – vježbe
  • Matematika 2 – Fakultet Elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu – dodiplomska nastava – vježbe
  • Matematika 4 – Visoka učiteljska škola Sveučilišta u Splitu – dodiplomska nastava – vježbe
  • Vektorski prostori – Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu – dodiplomska nastava – vježbe
  • Uvod u vjerojatnost i statistiku – Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu – dodiplomska nastava – vježbe
  • Matematika s osnovama statistike – Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu – dodiplomska nastava – predavanja i vježbe
  • Projektivna geometrija – Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu – dodiplomska nastava – predavanja
  • Diskretna matematika – Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu – dodiplomska nastava – predavanja i vježbe
  • Matematika – Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu – preddiplomska nastava – predavanja
  • Matematika – Sveučilišni studij mediteranske poljoprivrede – preddiplomska nastava – predavanja i vježbe
  • Statistics 2 – American College of Managment and Technology – preddiplomska nastava – predavanja i vježbe
  • Uvod u algebru i analitičku geometriju – Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu – preddiplomska nastava – predavanja
  • Kombinatorna i diskretna matematika – Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu – preddiplomska nastava – predavanja i vježbe
  • Kombinatorna i diskretna matematika i algoritmi – Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu – preddiplomska nastava – predavanja

  Diplomska nastava

  • Statistika – Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu – diplomska nastava – predavanja i vježbe
  • Matematika 4 – Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu – diplomska nastava – predavanja
  • Osnove teorije strategijskih igara – Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu – diplomska nastava – predavanja
  • Teorija igara – Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu – diplomska nastava – predavanja
  • Metodika nastave primijenjene matematike – Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu –diplomska nastava – predavanja

  Poslijediplomska nastava

  • Grafovi i mreže – Fakultet Elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu – poslijediplomska nastava – predavanja

  Mentoriranje

  Završni radovi

  • Martina Kečkemet: Korelacije u Statistici
  • Kokan, Tea (2008). Problem cjenovne optimizacije nadogradnje kapaciteta mreže protoka.
  • Tomašić, Ivana (2008) Analiza “akuže” u trešeti.
  • Filipović, Ena (2009). Didaktička uporaba programa GrinVin.
  • Kalebić, Frane (2009). Prebrojavanje savršenih sparivanja.
  • Lacmanović, Tanja (2009). Teorija igara.
  • Popović, Ivana (2009). Rekurzivne relacije i Fibonaccijevi brojevi.
  • Rebić, Ivana (2009). Poučavanje diskretne matematike uporabom moderne informacijske tehnologije.
  • Žižić, Ivan (2009) Vjerojatnost dobitka u Texas Holdem pokeru.

  Diplomski radovi

  • Pavić, Marina (2005). Modificirani Wienerov indeks.
  • Tonković, Marina (2006). Modificirani zagrebacki indeksi.
  • Bartulović, Ante (2008). Randićev indeks i kromatski broj.
  • Tromba, Nikša (2008). Prvi i drugi zagrebački indeksi.
  • Crljen, Hilda (2009). Prenosivost u kompleksnim mrežama.
  • Zidar, Ana (2009). Teorija igara.
  • Aljoša Šubašić (2010). Algoritmi kombinatornih prebrojavanja i certifikati.
  • Strunje Merica (2010). Grafička i algebarska reprezentacija proteina.
  • Gorana Lovrić: Statističke obrade u enologiji i web aplikacija.
  • Anto Marjanović: Struktura zajednice u društvenim mrežama.
  • Jelena Pleština: Usporedba aksiomatskog i strateškog pristupa pri rješavanju problema pregovaranja.
  • Renata Đapić: Statističke i dinamićke igre s nepotpunom informacijom.

  Doktorske disertacije

  • Jelena Sedlar (2008) „Ekstremalne vrijednosti binomnih graf teorijskih invarijanti”, Prirodoslovno matematički fakultet, Sveučilišta u Zagrebu
  • Sarah Michele Rajtmajer (2011). „Detektiranje hubova i strukture zajednica u kompleksnim mrežama”, Prirodoslovno matematički fakultet, Sveučilišta u Zagrebu
  • Tanja Vojković (2015). „Kompleksne mreže, mrežni deskriptori i sigurnost u mrežama“, Prirodoslovno matematički fakultet, Sveučilišta u Zagrebu
  • Suzana Antunović (2017). „Mrežni deskriptori i kurikulne mreže“, Prirodoslovno matematički fakultet, Sveučilišta u Zagrebu

  Start typing and press Enter to search

  Skip to content