Dino PeranPoslijedoktorand
  OPĆE

  Odjel za matematiku, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, Hrvatska
  Telefon: , Lokacija:  soba B3-60, Ruđera Boškovića 33, Split, broj telefona: +385 21 619 231
  Osobna stranica: , E-mail: dino.peran@pmfst.hr
  Znanstveno područje: Prirodne znanosti ,  Znanstveno polje: Matematika

  Područja znanstvenog interesa

  • dinamički sustavi
  • lokalna dinamika oko fiksne točke (kompleksna i realna)
  • formalna i analitička klasifikacija Dulacovih klica
  • logaritamski transredovi i asimptotski razvoj

  Više o istraživanju možete pronaći  na: https://web.math.pmf.unizg.hr/~mresman/projectHRZZ.html

  Priznanja i nagrade

  • Dekanova nagrada, 2016
  • Rektorova nagrada za izvrsnost, 2015.
  • Rektorova nagrada, 2011.

  Obrazovanje

  • 2015. – danas Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Matematika, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
  • 2013. – 2015. Diplomski studij “Matematika; smjer: teorijski”, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu – Magistar matematike
  • 2010. – 2013. Preddiplomski studij “Matematika”, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu – Prvostupnik matematike

  Radno iskustvo

  • 2016. asistent, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2015. – 2016. vanjski suradnik, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  ZNANSTVENA DJELATNOST

  Članstvo uređivačkog odbora

  • Časopis AMAS, Odjel za matematiku, Prirodoslovno – matematički fakultet u Splitu – 2016. – danas
  NASTAVNA DJELATNOST

  Preddiplomska nastava

  • Elementarna geometrija, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, 2018.
  • Uvod u matematiku, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, 2015. – 2019.
  • Uvod u teoriju brojeva, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, 2015. – 2017.
  • Matematička logika, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, 2015. – danas
  • Osnove geometrije, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, 2015. – 2018
  • Uvod u topologiju, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, 2016. – danas
  • Osnove matematike, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, 2020.-danas
  • Diferencijalne jednadžbe, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, 2020. – 2021.
  • Matematička analiza I, Prirodoslovno-matematički fakultet,Sveučilište u Splitu, 2021.-danas

  Diplomska nastava

  • Matematička logika, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, 2015.
  • Osnove geometrije, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu,  2018.- danas
  • Algebra I, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu,  2020. – 2021.

  Start typing and press Enter to search

  Skip to content