Dino PeranPoslijedoktorand
  OPĆE

  Odjel za matematiku, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, Hrvatska
  Lokacija: soba B3-60, Ruđera Boškovića 33, Split
  broj telefona: +385 21 619 231
  E-mail: dino.peran@pmfst.hr

  Znanstveno područje: Prirodne znanosti, Znanstveno polje: Matematika

  Radno iskustvo:
  – 2022. – danas – poslijedoktorand, Odjel za matematiku, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  – 2016. – 2022. – asistent, Odjel za matematiku, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  – 2015. – 2016. – vanjski suradnik, Odjel za matematiku, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu

  Obrazovanje:
  – 2015. – 2021. – poslijediplomski sveučilišni doktorski studij, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
  – 13. prosinca 2021. obranjen doktorski rad iz područja prirodnih znanosti, polje matematika
  – pod mentorstvom doc. dr. sc. Maje Resman (PMF, Sveučilište u Zagrebu) i dr. sc. Tamare Servi, MCF (Université Paris Diderot (Paris 7))
  – pod nazivom: Normal forms for transseries and Dulac germs
  – 2013. – 2015. – diplomski studij Matematike (smjer: teorijski), Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  – 25. rujna 2015. obranjen diplomski rad
  – pod mentorstvom dr. sc. Vlaste Matijević, profesorica emerita
  – pod nazivom: Osnovni pojmovi geometrijske teorije grupa
  – 2010. – 2013. – preddiplomski studij Matematike, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  – 2006. – 2010. – Gimnazija Antuna Vrančića, Šibenik, Hrvatska

  Područje znanstvenog interesa:
  – dinamički sustavi
  – lokalna dinamika oko fiksne točke (kompleksna i realna)
  – formalna i analitička klasifikacija Dulacovih klica
  – transredovi i asimptotski razvoj

  Priznanja i nagrade:
  – Rektorova nagrada za izvrsnost (u akademskoj godini 2013./2014.), Sveučilište u Splitu
  – Dekanova nagrada (za uspjeh postignut na diplomskom studiju), Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  – Nagrada rektora (za akademsku godinu 2010./2011.), Sveučilište u Splitu

  ZNANSTVENA DJELATNOST

  Popis znanstvenih radova:
  – D. Peran, M. Resman, J.-P. Rolin, T. Servi, Linearization of complex hyperbolic Dulac germs, Journal of Mathematical Analysis and Applications, 508(1), 1.-27., 2022., https://doi.org/10.1016/j.jmaa.2021.125833

  Sudjelovanje u projektima:
  – doktorski student na projektu Hrvatske zaklade za znanost: Fraktalna analiza diskretnih dinamičkih sustava (vođa projekta: doc. dr. sc. Maja Resman, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska), https://web.math.pmf.unizg.hr/~mresman/projectHRZZ.html
  – sudjelovanje na Hubert-Curien ’Cogito’ grant 2021/2022 Fractal and transserial approach to differential equations

  Popis usmenih izlaganja na konferencijama i znanstvenim skupovima:
  Mini-Workshop on Transseries and Dynamical Systems, od 30. svibnja do 1. lipnja 2022., Fields Institute, Toronto, Kanada (online)
  – usmeno izlaganje (pozvano) pod nazivom: Formal linearization of logarithmic transseries and analytic linearization of Dulac germs
  – video snimka izlaganja dostupna na http://www.fields.utoronto.ca/activities/21-22/tame-dynamical
  Bifurcations of dynamical systems, workshop, 9.-12. veljače, 2022., Zagreb
  – usmeno izlaganje pod nazivom: Normal forms for logarithmic transseries and Dulac germs
  – http://frabdyn.math.hr/
  ICDEA 2021, 26th INTERNATIONAL CONFERENCE ON DIFFERENCE EQUATIONS AND APPLICATIONS, 26.-30. srpnja, 2021., Sarajevo (online)
  – usmeno izlaganje pod nazivom: Linearization of hyperbolic logarithmic transseries and Dulac germs
  – https://icdea2021.pmf.unsa.ba/
  NoLineal 20.-21. Online 12th International Conference on Nonlinear Mathematics
  and Physics, Madrid, od 30. lipnja do 2. srpnja, 2021.
  – usmeno izlaganje pod nazivom: Normal forms for hyperbolic logarithmic transseries
  – http://www.gsc.upm.es/nolineal2020/

  Popis izlaganja u obliku postera:
  – 4. Simpozij studenata doktorskih studija PMF-a, Zagreb, 28. veljače 2020., izlaganje u obliku postera pod nazivom: Formalne normalne forme za transredove tipa potencija-logaritam

  Popis sudjelovanja na konferencijama i znanstvenim skupovima:
  – Mini-Workshop on Transseries and Dynamical Systems, od 30. svibnja do 1. lipnja 2022., The Fields Institute, Toronto, Kanada (online), http://www.fields.utoronto.ca/activities/21-22/tame-dynamical
  – Bifurcations of dynamical systems, workshop, 9.-12. veljače, 2022., Zagreb, http://frabdyn.math.hr/
  – Advancing Bridges in Complex Dynamics – INSTITUT DE MATHÉMATIQUES DE MARSEILLE (univ-amu.fr), 20.-24. rujna 2021., CIRM, Luminy, Francuska, https://www.i2m.univ-amu.fr/events/advancing-bridges-in-complex-dynamics/
  – ICDEA 2021, 26th INTERNATIONAL CONFERENCE ON DIFFERENCE EQUATIONS AND APPLICATIONS, 26.-30. srpnja, 2021., Sarajevo (online), BiH, https://icdea2021.pmf.unsa.ba/
  – NoLineal 20.-21. Online 12th International Conference on Nonlinear Mathematics and Physics, Madrid, Španjolska, od 30. lipnja do 2. srpnja, 2021., http://www.gsc.upm.es/nolineal2020/
  – 4. Simpozij studenata doktorskih studija PMF-a, Zagreb, 28. veljače 2020.
  – IRP LOW DIMENSIONAL DYNAMICAL SYSTEMS AND APPLICATIONS: ADVANCED COURSE ON Recent Trends in Nonlinear Science, 3.-7. veljače 2020., Centre de Recerca Matemàtica , Bellaterra, Barcelona, Španjolska, http://www.crm.cat/en/Activities/Curs_2019-2020/Pages/IRP_Dynamical_Systems_AC_Participants.aspx
  – Dubrovnik IX – Topology and dynamical systems conference, 24.-28. Lipnja 2019., IUC Dubrovnik, https://web.math.pmf.unizg.hr/~sonja/DubrovnikIX.html
  – Workshop on vertex algebras and infinite-dimensional Lie algebras, 22.-24. studenog 2018., Split, https://www.pmfst.unist.hr/vertex/
  – Vertex algebras and related topics, 24.-27. svibnja 2018., Zagreb, https://web.math.pmf.unizg.hr/congress/Zagreb-VOA-18/
  – Affine, Vertex and W-algebras, 11.-15. prosinca 2017., INDAM, Rim, Italija, https://www1.mat.uniroma1.it/people/papi/AVW.html
  – Representation Theory XV, 18.-25. lipnja 2017., Dubrovnik, https://web.math.pmf.unizg.hr/congress/Dubrovnik17/
  – Šesti hrvatski matematički kongres, 14.-17. lipnja 2016., Zagreb, https://web.math.pmf.unizg.hr/congress15/

  Popis održanih seminara:
  – 24. svibnja 2022., Normal forms for logarithmic transseries (online, na engleskom), Geometry and Model Theory Seminar, The Fields Institute, Toronto, Kanada, (video snimka izlaganja dostupna na http://www.fields.utoronto.ca/activities/21-22/geometry-and-model-theory-seminar)
  – 23. veljače 2021., Normal forms for transseries and Dulac germs (online, na engleskom), Seminar za dinamičke sustave, PMF-MO, Zagreb (obrana teme doktorske disertacije)
  – 9. srpnja 2020., Normal forms for parabolic transseries of power-iterated log type (online, na engleskom), Seminar za dinamičke sustave, PMF-MO, Zagreb
  – 27. rujna 2019., Linearizacija hiperboličkih transredova tipa potencija-logaritam, Seminar za dinamičke sustave, PMF-MO, Zagreb
  – 6. travnja 2019., Konstrukcija lokalne Fatouove koordinate za paraboličke difeomorfizme, Seminar za dinamičke sustave, PMF-MO, Zagreb
  – 20. veljače 2018., Kategorizacija bozon-fermionske korespodencije, Seminar za algebru, Zagreb
  – 2017., Bozon-fermionska korespodencija, Seminar za algebru, Zagreb

  Znanstveni posjeti:
  – 3.-6. srpnja 2019., znanstveni posjet na Université Paris Diderot, Pariz, Francuska, u svrhu zajedničkog rada s doc. dr. sc. Majom Resman (Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu), dr. sc. Tamarom Servi, MCF (Université Paris Diderot), i dr. sc. Jeanom-Philippeom Rolinom, MCF HC (Université de Bourgogne, Dijon, Francuska)

  Popis kolegija iz kojih sam izvodio vježbe ili seminare na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Splitu:
  – Uvod u matematiku
  – Osnove matematike
  – Elementarna geometrija
  – Matematička analiza I
  – Uvod u teoriju brojeva
  – Matematička logika (za preddiplomski i diplomski)
  – Osnove geometrije (za preddiplomski i diplomski)
  – Uvod u topologiju
  – Algebra I
  – Metrički prostori
  – Diferencijalne jednadžbe

  Članstvo u tehničkim uredništvima i organizacijskim odborima:
  – član tehničkog uredništva časopisa Acta mathematica Spalatensia (AMAS), https://amas.pmfst.unist.hr/amsd/about.php#board
  – član organizacijskog odbora Sedmog hrvatskog matematičkog kongresa, https://www.pmfst.unist.hr/cromc2020/hr/organizacijski-odbor/

  Aktivnosti popularizacije znanosti:
  – sudjelovanje na Dani otvorenih vrata PMF-a 2022.
  – sudjelovanje na STEMP TO PMF 2020.
  – sudjelovanje na Maturanti u gostima (2019., kratko popularno predavanje)
  – sudjelovanje na Festivalu znanosti 2019.
  – sudjelovanje u izvođenju programa Centra izvrsnosti iz matematike u školskoj godini 2018./2019.
  – STEM u gostima (2018., održana kratka popularna predavanja u Gimnaziji Dinka Šimunovića, u Sinju i Gimnaziji dr. Mate Ujevića, u Imotskom)
  – sudjelovanje u pripremi i provedbi aktivnosti Eureka! i Matematički labirint na Festivalu znanosti 2018.
  – Maturanti u gostima (2017., kratko popularno predavanje)
  – PMF u gostima (2017., kratko predavanje u Gimnaziji Antuna Vrančića, u Šibeniku)
  – sudjelovanje u radu Centra izvrsnosti iz matematike u školskoj godini 2017./2018.
  – sudjelovanje u organizaciji i provedbi aktivnosti Matematički labirint na Večeri matematike 2017.
  – sudjelovanje u pripremi i provedbi aktivnosti PrirodosLOVAC na Festivalu znanosti 2017.
  – Maturanti u gostima 2016. (kratko popularno predavanje)
  – jedan od voditelja priprema za natjecanja iz matematike u akademskoj godini 2015./2016. (održana predavanja)
  – sudjelovanje u provedbi aktivnosti Nagradni kviz u Miocu u sklopu Festivala znanosti 2014.
  – jedan od voditelja priprema za natjecanja iz matematike u akademskoj godini 2014./2015. (održana predavanja)
  – sudjelovanje u provedbi i osmišljavanju aktivnosti Matematički kviz u sklopu Zlatne večeri matematike 2013.

  NASTAVNA DJELATNOST

  Preddiplomska nastava

  • Elementarna geometrija, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, 2018.
  • Uvod u matematiku, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, 2015. – 2019.
  • Uvod u teoriju brojeva, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, 2015. – 2017.
  • Matematička logika, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, 2015. – danas
  • Osnove geometrije, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, 2015. – 2018
  • Uvod u topologiju, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, 2016. – danas
  • Osnove matematike, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, 2020.-danas
  • Diferencijalne jednadžbe, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, 2020. – 2021.
  • Matematička analiza I, Prirodoslovno-matematički fakultet,Sveučilište u Splitu, 2021.-danas

  Diplomska nastava

  • Matematička logika, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, 2015.
  • Osnove geometrije, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu,  2018.- danas
  • Algebra I, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu,  2020. – 2021.

  Start typing and press Enter to search

  Skip to content