Ivana AnđelićPoslijedoktorand
  OPĆE

  Odjel za kemiju, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, Hrvatska
  Telefon: +385 21 619 283 , Lokacija:  soba B2-08, Ruđera Boškovića 33, Split
  Osobna stranica: – , E-mail: ivana.andelic@pmfst.hr
  Znanstveno područje: Prirodne znanosti ,  Znanstveno polje: Kemija

  Područja znanstvenog interesa

  • Potencijalna kontaminacija hrane s BPA, NP i OP
  • Kontaminacija okoliša s BPA, NP i OP
  • Kemijske analize u konzervaciji i restauraciji

  Članstva

  • Hrvatsko-kemijsko društvo Split

  Priznanja i nagrade

  • Rektorova nagrada 1998.

  Obrazovanje

  • 2005. – 2015. Doktorski studij ” Kemija “, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu – Doktor prirodnih znanosti, polje Kemija
  • 1995. – 2001. Diplomski studij “Kemija i biologija”, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu – profesor kemije i biologije

  Radno iskustvo

  • 2015. – danas, poslijedoktorand, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2006. – 2015. asistent, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2001. – 2006. znanstveni novak, Institut Ruđer Bošković, Zagreb
  ZNANSTVENA DJELATNOST

  Matični broj znanstvenika :  242973
  ReasercherID :  D-4230-2017
  GoogleScholar
  Hrvatska znanstvena bibliografija
  [php_everywhere]

  Projekti

  2003 – 2006, „Modeliranje novih ugljikovih materijala“, 0098039, MZOŠ – Suradnik
  2001 – 2003, „Razvoj i primjena modela u kemiji“, 00980606, MZOŠ – Suradnik

  Suradnje

  Institut za oceanografiju i ribarstvo, određivanja udjela BPA, NP i OP u uzorcima morskog sedimenta i suspendirane tvari te školjkaša uzetim iz Jadranskog mora.
  Umjetnička akademija, određivanje vrste ulja za sušenje korištenog u slikarskoj tehnici

  NASTAVNA DJELATNOST

  Preddiplomska nastava

  Anorganska kemija, vježbe u praktikumu i seminar, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, 2015. – danas
  Anorganska kemija (Umjtnička akademija), vježbe u praktikumu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, 2016. – danas
  Opća kemija za fizičare, vježbe u praktikumu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, 2017.
  Opća kemija (Umjetnička akademija), vježbe u praktikumu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, 2015. – danas
  Primijenjena organska kemija 2 (Umjetnička akademija), vježbe u praktikumu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, 2017.
  Anorganski materijali (Umjetnička akademija), predavanja (30% nastave) i vježbe u praktikumu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, 2017.

  Diplomska nastava

  Fizikalna kemija, vježbe u praktikumu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, 2016. – danas

  Start typing and press Enter to search

  Skip to content