Ivica ŠamanićDocent
  OPĆE

  Odjel za biologiju, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, Hrvatska
  Telefon: +385 21 619 290 , Lokacija:  soba B2-29, Ruđera Boškovića 33, Split
  Osobna stranica: , E-mail: isamanic@pmfst.hr
  Znanstveno područje:Prirodne znanosti ,  Znanstveno polje: Bilogija

  Područja znanstvenog interesa

  • Stanični odgovor biljaka na dvolančane-lomove DNA
  • Ponavljajuće sekvence u biljnom genomu
  • Sekvenciranje sljedeće generacije

  Članstva

  • Hrvatsko biološko društvo
  • Hrvatsko društvo za biokemiju i molekularnu biologiju

  Znanstveno usavršavanje i studijski boravci

  • 03. 2018. Analiza metagenomskih podataka dobivenih sekvenciranjem sjedeće generacije, University of Applied Science and Arts, Coburg
  • 11. 2017. Bioinformatička obrada DNA sekvenci dobivenih sekvenciranjem pomoću programa RepeatExplorer, Botanički institut Sveučilišta u Beču
  • 06. 2017 Aktivno učenje u STEM obrazovanju, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, Sveučilište Penn State
  • 05. 2017. Genetička analiza funkcije tiroidne I paratiroidne žlijezde, Medicinski fakultet Split
  • 05. 2014. Bioinformatička obrada ponavljajućih sekvenci u biljnom genomu dobivenih sekvenciranjem pomoću programa RepeatExplorer, Institut za molekularnu biologiju
   biljaka, České Budějovice
  • 06. 2013. Hibridizacijske tehnike in situ, Botanički institut Sveučilišta u Beču
  • 07. 2008. Fluorescentna in situ hibridizacija (FISH) na biljnim kromosomima, Prirodoslovno- matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
  • 05. 2007. Metodološki tečajevi u biologiji i medicini “DNA i RNA”, Institut Ruđer Bošković, Zagreb

  Priznanja i nagrade

  • 2017: Voditelj programa “Genotoksičnost i kako je istraživati” i “Bakterijske kontaminacije u pogonima za proizvodnju hrane”, Ljetna škola Sveučilišta u Splitu, PMF Split
  • 2006: Stručno usavršavanje učitelja osnovnih škola koje su pokusno provodile Hrvatski nacionalni obrazovni standard u školskoj godini 2005/2006, , MZOŠ
  • 2005: Voditelj programa MEMOAIDS-II, “Edukacija vršnjaka u prevenciji HIV/AIDS-a za adolescente”
   Centar za reproduktivno zdravlje Klinike za dječje bolesti Zagreb
  • 2004: Voditelj školskih preventivnih programa srednjih škola Splitsko-dalmatinske županije, MZOŠ

  Obrazovanje

  • 2007. – 2012. Doktorski studij “Biologija”, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu – Doktor prirodnih znanosti, polje Biologija
  • 1991. – 1997. Diplomski studij “Biologija i kemija”, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu – Profesor biologije i kemije

  Radno iskustvo

  • 05. 2016. – danas docent; Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet
  • 08. 2012. – 05. 2016. Viši asistent – znanstveni novak; Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet
  • 05. 2006. – 08. 2012.Znanstveni novak (asistent); Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet
  • 09. 1998. – 05. 2006. Profesor biologije i kemije; OŠ Pučišća i srednja Klesarska škola Pučišća, Brač
  ZNANSTVENA DJELATNOST

  Matični broj znanstvenika : 287826
  ReasercherID :  D-5728-2017
  GoogleScholar
  Hrvatska znanstvena bibliografija

  Projekti

  • 2017. – 2021. Genomske i epigenomske promjene u auto- i aloploiploidima na modelu dalmatinskog buhača, ljutike i anemona; istraživač; Hrvatska zaklada za znanost
  • 2012. – 2013. Genetika smeđih algi, rod Cystoseira (Phaeophyceae, Fucales) iz Jadranskog mora; istraživač; MZOŠ
  • 2008. Mehanizmi očuvanja stabilnosti genoma u viših biljaka; znanstveni novak; MZOŠ
  • 2006. – 2008. Genetička raznolikost endemičnih i kultiviranih biljaka Dalmacije; znanstveni novak; MZOŠ

  Suradnje

  • Trenutno surađujem s kolegama s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu i Botaničkog instituta Sveučilišta u Beču na istraživanju mehanizama reorganizacije genoma auto- i alopoliploidnih vrsta biljaka.
  NASTAVNA DJELATNOST

  Preddiplomska nastava

  • Molekularna biologija, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, 2016 – danas
  • Molekularna biologija s genetikom, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, 2016 – danas
  • Praktikum iz genetike, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, 2006 – danas
  • Praktikum iz molekularne biologije, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, 2006 – danas
  • Praktikum iz molekularne biologije s genetikom, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, 2014 – danas
  • Odabrana poglavlja iz citogenetike, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, 2011 – danas

  Diplomska nastava

  • Obilazak vrsnih laboratorija i sudjelovanje u barem jednom znanstveno-istraživačkom eksperimentu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, 2015 – 2016
  • Praktikum iz molekularne genetike, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, 2014 – danas
  • Seminar iz molekularne genetike, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, 2015 – danas

  Poslijediplomska nastava

  • Laboratorijske vježbe u molekularnoj biologiji, Doktorski studij biofizike, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu

  Mentoriranje završnih radova

  • Lara Šamadan (2016). „Evolucija y kromosoma “

  Mentoriranje diplomskih radova

  • Mia Pavlinović (2017). „Kvantitativna analiza duljina telomera starih i mladih donora u primarnim stanicama fibroblasta iz kože metodom hibridizacije in situ, Q-PNA-FISH”
  • Mia Rakušić (2016). „Ekspresija gena staničnog odgovora u mre11-2 mutantnoj liniji Arabidopsis thaliana (L.) nakon indukcije dvolančanih lomova dna bleomicinom”

  Start typing and press Enter to search

  Skip to content