Željka Sanader MaršićDocent
  OPĆE

  Odjel za fiziku, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, Hrvatska
  Telefon: +385 21 619 226 , Lokacija:  soba B3-21, Ruđera Boškovića 33, Split
  Osobna stranica: – , E-mail: zsm@pmfst.hr
  Znanstveno područje: Prirodne znanosti ,  Znanstveno polje: Fizika

  Područja znanstvenog interesa

  • Teorija funkcionala gustoće
  • Računalne simulacije nanoklastera
  • Dizajn nanostruktura za medicinsku primjenu

   

  Znanstveno usavršavanje i studijski boravci

  • 14/10/2015–31/10/2015 Sveučilište Claude Bernard Lyon 1, Lyon, Francuska
  • 16/11/2013–08/12/2013 Sveučilište Claude Bernard Lyon 1, Lyon, Francuska
  • 01/05/2010–01/08/2010 Humboldtovo Sveučilište, Berlin, Njemačka

  Priznanja i nagrade

  • 2011 Top Stipendija; Nacional
  • 2011 Dekanova nagrada, Prirodoslovno-matematički fakultet, Split
  • 2008 Rektorova nagrada, Sveučilište u Splitu

  Obrazovanje

  • 2011. – 2016. Doktorski studij “Biofizika”, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu – Doktorica prirodnih znanosti, polje Fizika
  • 2009. – 2011. Diplomski studij “Fizika”, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu – Magistra fizike, usmjerenje Biofizika
  • 2006. – 2009. Preddiplomski studij “Matematika i fizika”, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu – Prvostupnica matematike i fizike

  Radno iskustvo

  • 2017. – . poslijedoktorand, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2013. – 2017. asistent, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2011. – 2013. stručni suradnik, Interdisciplinarni centar za naprednu znanost i tehnologiju (ICAST), Sveučilište u Splitu
  ZNANSTVENA DJELATNOST

  ReasercherID : D-8175-2017

  Projekti

  • 2017 – 2022, „STIM-REI (Istraživanje, inovacija, edukacija)“ , KK.01.1.1.01.0003, Europski fond za regionalni razvoj– Suradnik
  • 2013 – 2015, LIA NCBA „Međunarodni Laboratorij za Nanoklastere i biološko starenje“, Ministarstvo znanosti i obrazovanja (Hrvatska) – Suradnik
  • 2011 – 2012, „Metalni klasteri i biomolekule u interakciji: zajedničko teorijsko i eksperimentalno istraživanje“, “Cogito”, Ministarstvo znanosti i obrazovanja (Hrvatska)- Suradnik

  Suradnje

  • Cilj komplementarne teorijske (Hrvatska) i eksperimentalne (Sveučilište Claude Bernard Lyon 1, France) suradnje je dizajn, karakterizacija i sinteza malih ligandiranih nanoklastera plemenitih metala sa značajno poboljšanim apsorpcijskim/emisijskim svojstvima potrebnim za primjenu u biosenzorici. Zbog efekta kvantnog zatočenja takvi ligandirani zaštičeni mali nanoklasteri imaju jedinstvena optička svojstva, i linearna i nelinearna. Ova istraživanja će biti korisna za primjenu u medicinskoj dijagnostici za detekciju upalnih procesa ili identifikaciju različitih modifikacija proteina.
  NASTAVNA DJELATNOST

  Preddiplomska nastava

  • Klasična mehanika 1 (vježbe), Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, 2012 – danas
  • Klasična mehanika 2 (vježbe), Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, 2012 – danas
  • Statistička fizika 1 (vježbe), Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, 2015 – danas
  • Opća fizika (vježbe), Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, 2014 – danas
  • Fizika (vježbe), Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, 2014 – 2015
  • Matematičke metode fizike 1 (vježbe), Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, 2014 – 2015

  Diplomska nastava

  • Uvod u atomsku i molekulsku fiziku (vježbe), Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, 2016 – danas
  • Numeričke metode elektronske strukture (vježbe), Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, 2017 – danas

  Start typing and press Enter to search

  Skip to content