Mate ŠantićRedoviti profesor u trajnom zvanju
  OPĆE

  Odjel za biologiju, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, Hrvatska
  Telefon: +385 21 619 244 , Lokacija:  soba B2-53, Ruđera Boškovića 33, Split
  Osobna stranica: , E-mail: msantic@pmfst.hr
  Znanstveno područje:Prirodne znanosti ,  Znanstveno polje: Bilogija

  Područja znanstvenog interesa

  • Dinamika populacija riba u Jadranskom moru
  • Biologija i ekologija riba
  • Rast, starost, smrtnost, prehrana, biometrija, dužinsko-maseni odnosi, kondicija riba

  Članstva

   • Société Françcaise d’Ichthyologie (član)

  Obrazovanje

    • 1999. Doktor iz područja prirodnih znanosti, polje biologija. Doktorirao na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu
    • 1989. – 1993. Poslijediplomski studij, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu – Magistar prirodnih znanosti, polje Biologija
    • 1981. – 1987. Diplomski studij “Biologija-kemija”, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu – Profesor biologije i kemije

  Radno iskustvo

    • 2017. – danas, redoviti profesor – Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
    • 2013. redoviti profesor (prvi izbor), Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
    • 2005. – 2009 docent, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
    • 1999 – 2005. viši asistent, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
    • 1993 – 1999. asistent, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
    • 1987 – 1991. nastavnik u školi
  ZNANSTVENA DJELATNOST

  Matični broj znanstvenika : 210073
  ReasercherID :  D-5655-2017
  GoogleScholar
  Hrvatska znanstvena bibliografija

  Projekti

  • 1993-1998, Makromorfološka i mikromorfološka istraživanja kod riba“ (br. 1-08-156; voditelj Prof. dr. sc. Ivo Onofri), član projekta
  • 2007-danas„ Gospodarenje i bioraznolikost bogatstava u Hrvatskom priobalju“ (br. 001-0013077-0844; voditelj Prof. dr. sc. Jakov Dulčić, 2007 – danas). Član projekta Instituta za Oceanografiju i ribarstvo u Splitu

  Međunarodni projekti:

  • MEDITS – Mediterranean International Bottom Trawl Survey. (Projekt financiran od EU; koordinator za Republiku Hrvatsku, Prof. dr. sc. Nedo Vrgoč), član projekta

   

  Suradnje

  • Znanstvenu suradnju ostvarena sa Laboratorijem za ihtiologiju i obalni ribolov Instituta za oceanografiju i ribarstvo u Splitu u području istraživanja biologije i ekologije riba. Predmet istraživanja je dinamika populacija određenih vrsta iz porodica Carangidae, Sparidae, Gadidae, Scopthalamidae, Triakidae i Rajidae. Rezultati rada na projektima publicirani su kroz znanstvene radove.

   

  Recenzije

  • „Turkish Journal of Zoology“ (5 znanstvenih radova: 2009 – 2011)
  • „Cahier de Biologie Marine“ – 4 znanstvena rada: 2012 (2 rada), 2014, 2016
  • „Acta Adriatica“ – 5 znanstvenih radova: 2011 (3 rada), 2013, 2017
  • „Periodicum biologorum“ – 3 znanstvena rada: 2006 (2) 2015
  • „Caribbean Journal of Science“ (1 znanstveni rad – 2012)
  • „Marine Biology Research“ 3 znanstvena rada: 2014 (2), 2016
  • „ Journal of Marine Biology“ (1 znanstveni rad – 2015)
  • „Cybium“ (1 znanstveni rad – 2017)
  NASTAVNA DJELATNOST

  Preddiplomska nastava

  • Kralježnjaci (Vertebrata) – Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu
  • Terenska nastava iz Kralježnjaka (Vertebrata) – Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu
  • Animalna fiziologija – Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu
  • Gospodarenje morem i zaštita – Fakultet priodoslovno-matematičkih i odgojnih znanposti Sveučilišta u Mostaru
  • Fiziologija životinja – Fakultet priodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru

   

  Diplomska nastava

  • Ekologija životinja i zoogeografija – Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu
  • Praktikum iz ekologije životinja i zoogeografije- Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu
  • Terenska nastava iz ekologije životinja i zoogeografije – Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu

  Poslijediplomska nastava

  • Ekologija i zaštita prirode – poslijediplomski znanstveni studij iz obrazovanja u području prirodnih znanosti (Biologija). Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu
  • Energetski i trofički odnosi u ekosustavu mora – Doktorski studij iz obrazovanja u biologiji.

   

  Mentoriranje završnih radova

  • Željana Fredotović, 2009: Srce – neprekidna crpka.
  • Tereza Čuzela Papata, 2010: Osmoregulacijski mehanizmi kod životinja.
  • Iva Baković, 2011: Biologija i ekologija zmija u Hrvatskoj.
  • Anita Ezgeta, 2011: Filogenija krvožilnog sustava u kralježnjaka.
  • Stipe Kuran, 2011: Biologija porodice mačaka.
  • Ivan Raspović, 2011: Anatomija i fiziologija rada srca u kralježnjaka.
  • Marija Šeput, 2012: Anatomija, fiziologija i sistematika guštera.
  • Iskra Mara Zubčić, 2012: Ekologija riba hrskavičnjača.
  • Mijo Taslak, 2012: Biologija i ekologija kružnousta.
  • Milana Gujinović, 2013: Ptice doline Neretve.
  • Valentina Jurac, 2013: Podraživnje i kontrakcija skeletnih i glatkih mišića.
  • Ana Vrdoljak, 2014: Fiziologija sporta.
  • Sara Vodogaz, 2014: Ženski spolni hormoni i porođaj.
  • Bruna Stojić, 2015: Prolaz tvari kroz staničnu membranu
  • Petrović Marija, 2015: Membranski i akcijski potencijal.
  • Periša Krešimir, 2016: Fiziologija vidnog sustava.
  • Perak Marija, 2016: Fiziologija sluha.
  • Žužić Katarina, 2017: Krvne stanice i imunost

   

  Mentoriranje diplomskih radova

  • Gordana Elez, 2000: Razvoj zubi i zubala u starosnim skupinama riblje vrste ovčica (Lithognathus mormyrus L.) s posebnim osvrtom na prehranu.
  • Čurković Marita, 2002: Dužinsko-maseni odnos nekih hrskavičnih riba (Chondrichthyes) iz Jadranskog mora
  • Vesna Milanović, 2006: Specifične biometrijske osobine vrste Trachurus mediterraneus (Steindachner, 1868) u srednjem Jadranu.
  • Maja Curić, 2007: Biometrijske osobine populacije šnjura Trachurus trachurus (L. 1758) u srednjem Jadranu
  • Eduard Videka, 2008: Termoregulacija u kućnog macaklina (Hemydactilus turcicus L.) i zidnog macaklina (Tarentola mauritanica L.)
  • Ana Čurić, 2008: Biometrijske osobine oslića, Merluccius merluccius (L. 1758) u srednjem Jadranu.
  • Andreja Kovačević, 2009: Biometrijske osobine arbuna (Pagellus erythrinus L.) u srednjem Jadranu.
  • Nevenka Maksan, 2009: Utjecaj prirodnih i antropogenih čimbenika na stanje populacije sove ušare (Bubo bubo L.)
  • Grgur Pleslić, 2010: Utjecaj gibanja mora na smjer rasta i rasprostranjenost crvene bradavičarke (Hallocynthia papillosa).
  • Agović Alisa, 2012: Ishrana nekih vrsta hrskavičnih riba u Jadranu.
  • Amalija Čulić, 2014: Prehrana šnjura, Trachurus trachurus (Linnaeus, 1758) u srednjem Jadranu.

  Start typing and press Enter to search