Mate ŠantićRedoviti profesor u trajnom zvanju
  OPĆE

  Odjel za biologiju, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, Hrvatska
  Telefon: +385 21 619 244 , Lokacija:  soba B2-53, Ruđera Boškovića 33, Split
  Osobna stranica: , E-mail: msantic@pmfst.hr
  Znanstveno područje:Prirodne znanosti ,  Znanstveno polje: Bilogija

  Područja znanstvenog interesa

  • Dinamika populacija riba u Jadranskom moru
  • Biologija i ekologija riba
  • Rast, starost, smrtnost, prehrana, biometrija, dužinsko-maseni odnosi, kondicija riba

  Članstva

  • Société Françcaise d’Ichthyologie (član)

  Obrazovanje

   • 1999. Doktor iz područja prirodnih znanosti, polje biologija. Doktorirao na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu
   • 1989. – 1993. Poslijediplomski studij, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu – Magistar prirodnih znanosti, polje Biologija
   • 1981. – 1987. Diplomski studij “Biologija-kemija”, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu – Profesor biologije i kemije

  Radno iskustvo

  • 2019 – danas. redoviti profesor–trajno zvanje, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2013 -2019. redoviti profesor (prvi izbor), Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2009-2013. izvanredni profesor, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2005. – 2009 docent, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 1999 – 2005. viši asistent, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 1993 – 1999. asistent, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 1987 – 1991. nastavnik u školi
  ZNANSTVENA DJELATNOST

  Matični broj znanstvenika : 210073
  ReasercherID :  D-5655-2017
  GoogleScholar
  Hrvatska znanstvena bibliografija
  [php_everywhere]

  Projekti

  • 1993-1998, Makromorfološka i mikromorfološka istraživanja kod riba“ (br. 1-08-156; voditelj Prof. dr. sc. Ivo Onofri), član projekta
  • 2007-2014 Gospodarenje i bioraznolikost bogatstava u Hrvatskom priobalju“ (br. 001-0013077-0844; voditelj Prof. dr. sc. Jakov Dulčić, 2007 – danas). Član projekta Instituta za Oceanografiju i ribarstvo u Splitu

  Međunarodni projekti:

  • MEDITS – Mediterranean International Bottom Trawl Survey. (Projekt financiran od EU; koordinator za Republiku Hrvatsku, Prof. dr. sc. Nedo Vrgoč), član projekta

   

  Suradnje

  • Znanstvenu suradnju ostvarena sa Laboratorijem za ihtiologiju i obalni ribolov Instituta za oceanografiju i ribarstvo u Splitu u području istraživanja biologije i ekologije riba. Predmet istraživanja je dinamika populacija određenih vrsta iz porodica Carangidae, Sparidae, Gadidae, Scopthalamidae, Triakidae i Rajidae. Rezultati rada na projektima publicirani su kroz znanstvene radove.

   

  Recenzije

  Recenzent 37 znanstvenih radova u časopisima:

  • „Turkish Journal of Zoology“ -5 znanstvenih radova
  • „Cahier de Biologie Marine“ – 7 znanstvenih radova
  • „Acta Adriatica“ – 7 znanstvenih radova
  • „Periodicum biologorum“ – 4 znanstvena rada
  • „Caribbean Journal of Science“ – 1 znanstveni rad
  • „Marine Biology Research“ – 5 znanstvenih radova
  • „ Journal of Marine Biology“ – 2 znanstvena rada
  • „Cybium“ – 2 znanstvena rada
  • „Marine Enviromental Research“ – 2 znanstvena rada
  • „Acta Ichtyologica et Piscatoria“ – 1 znanstveni rad
  • „Hrvatske vode“ – 1 znanstveni rad
  NASTAVNA DJELATNOST

  Preddiplomska nastava

  • Kralježnjaci –  Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu
  • Terenska nastava iz Kralježnjaka – Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu
  • Animalna fiziologija – Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu.
  • Ekologija ranih razvojnih stadija riba (izborni predmet) – Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu
  • Gospodarenje i zaštita mora (izborni predmet) – Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu
  • Fiziologija životinja – Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru

  Diplomska nastava

  • Ekologija životinja i zoogeografija – Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu
  • Praktikum iz ekologije životinja i zoogeografije- Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu
  • Terenska nastava iz ekologije životinja i zoogeografije – Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu
  • Gospodarenje morem i zaštita – Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru

  Poslijediplomska nastava

  • Ekologija i zaštita prirode – Sveučilišni poslijediplomski studij, Istraživanje u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti, usmjerenje Biologija. Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu
  • Energetski i trofički odnosi u ekosustavu mora  – Sveučilišni poslijediplomski studij, Istraživanje u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti, usmjerenje Biologija. Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu

   

  Mentoriranje

  Završni radovi

  1) Željana Fredotović, 2009: Srce – neprekidna crpka.

  2) Tereza Čuzela Papata, 2010: Osmoregulacijski mehanizmi kod životinja.

  3) Iva Baković, 2011: Biologija i ekologija zmija u Hrvatskoj.

  4) Anita Ezgeta, 2011: Filogenija krvožilnog sustava u kralježnjaka.

  5) Stipe Kuran, 2011: Biologija porodice mačaka.

  6) Ivan Raspović, 2011: Anatomija i fiziologija rada srca u kralježnjaka.

  7) Marija Šeput, 2012: Anatomija, fiziologija i sistematika guštera.

  8) Iskra Mara Zubčić, 2012: Ekologija riba hrskavičnjača.

  9) Mijo Taslak, 2012: Biologija i ekologija kružnousta.

  10) Marela Juračić, 2012: Zmije (Ophidia).

  11) Milana Gujinović, 2013: Ptice doline Neretve.

  12) Valentina Jurac, 2013: Podraživnje i kontrakcija skeletnih i glatkih mišića.

  13) Ana Vrdoljak, 2014: Fiziologija sporta.

  14) Sara Vodogaz, 2014: Ženski spolni hormoni i porođaj.

  15) Bruna Stojić, 2015: Prolaz tvari kroz staničnu membranu.

  16) Petrović Marija, 2015: Membranski i akcijski potencijal.

  17) Periša Krešimir, 2016: Fiziologija vidnog sustava.

  18) Perak Marija, 2016: Fiziologija sluha.

  19) Žužić Katarina, 2017: Krvne stanice i imunost

  20) Sunčica Srzentić, 2018: Fiziologija letenja, putovanja u svemir i dubinskog ronjenja.

  21) Marija Drlje, 2019. Fiziologija rada bubrega kod čovjeka

   

   Diplomski radovi:

  1) Gordana Elez, 2000: Razvoj zubi i zubala u starosnim skupinama riblje vrste ovčica (Lithognathus mormyrus L.) s posebnim osvrtom na prehranu.

  2) Čurković Marita, 2002: Dužinsko-maseni odnos nekih hrskavičnih riba (Chondrichthyes) iz Jadranskog mora

  3) Vesna Milanović, 2006: Specifične biometrijske osobine vrste Trachurus mediterraneus (Steindachner, 1868) u srednjem Jadranu.

  4) Maja Curić, 2007: Biometrijske osobine populacije šnjura Trachurus trachurus (L. 1758) u srednjem Jadranu

  5) Eduard Videka, 2008: Termoregulacija u kućnog macaklina (Hemydactilus turcicus L.) i zidnog macaklina (Tarentola mauritanica L.)

  6) Ana Čurić, 2008: Biometrijske osobine oslića, Merluccius merluccius (L. 1758) u srednjem Jadranu.

  7) Andreja Kovačević, 2009: Biometrijske osobine arbuna (Pagellus erythrinus L.) u srednjem Jadranu.

  8) Nevenka Maksan, 2009: Utjecaj prirodnih i antropogenih čimbenika na stanje populacije sove ušare (Bubo bubo L.)

  10) Grgur Pleslić, 2010: Utjecaj gibanja mora na smjer rasta i rasprostranjenost crvene  bradavičarke (Hallocynthia papillosa).

  11) Agović Alisa, 2012: Ishrana nekih vrsta hrskavičnih riba u Jadranu.

  12) Amalija Čulić, 2014: Prehrana šnjura, Trachurus trachurus (Linnaeus, 1758) u srednjem Jadranu.

  13) Božana Caktaš, 2014: Prehrana šnjura pučinara, Trachurus mediterraneus (Steindachner, 1868) u srednjem Jadranu.

  14) Ivana Bago, 2016: Biometrijske osobine trlje blatarice, Mullus barbatus (Linnaeus, 1758) u Jadranskom moru.

  15) Ana Vrdoljak, 2016: Biometrijske osobine ugotice, Trisopterus minutus (Linnaeus, 1758) u Jadranskom moru.

  16) Mia Knezović, 2017: Biometrijske osobine kokota bijelca, Chelidonichthys cuculus (Linnaeus, 1758) u Jadranskom moru.

  17) Katarina Žužić, 2020: Prehrana juvenilnih stadija šnjura pučinara (Trachurus mediterraneus, Steindachner, 1868) u srednjem Jadranu.

  Start typing and press Enter to search

  Skip to content