Barbara SoldoDocent
  OPĆE

  Odjel za kemiju, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, Hrvatska
  Telefon: +385 21 619 282 , Lokacija:  soba B2-41, Ruđera Boškovića 33, Split
  E-mail: barbara@pmfst.hr
  Znanstveno područje: Prirodne znanosti ,  Znanstveno polje: Kemija

  Područja znanstvenog interesa

  • Kromatografija
  • Spektroskopija
  • Biokemijska analiza hrane
  • Bioaktivni heterociklički spojevi

  Članstva

  • Hrvatsko društvo za biokemiju i molekularnu biologiju (HDBMB)
  • Hrvatsko mikrobiološko društvo (HMD)

  Obrazovanje

  • 2007. – 2016. Doktorski studij, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu – Doktorica prirodnih znanosti, polje Kemija
  • 1999. – 2005. Diplomski studij “Biologija i kemija”, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu – Profesorica biologije i kemije

  Radno iskustvo

  • 2016. – danas, poslijedoktorand, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2007. – 2016. znanstveni novak – asistent, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  ZNANSTVENA DJELATNOST

  Projekti

  • 2017. – danas, „Kinuklidin i derivati kinuklidina – spojevi visokog biološkog i medicinskog potencijala“, Zaklada Adris – suradnik
  • 2017. – danas, „Najbolje od Dalmacije: znanost potvrđuje tradiciju“ , studentski projekt iz područja znanost i tehnologije – konzultant/suradnik
  • 2016. – 2018. danas, „Smanjenje emisija stakleničkih plinova upotrebom gradskog i poljoprivrednog otpada u proizvodnji bilja – REDGREENPLANT“, PKP-2016-09-9041, HRZZ, znanstvenoistraživački projekt – suradnik
  • 2015 – 2016., „Ispitivanje antioksidacijskog kapaciteta Bračkog varenika ORAC metodom“ , projekt Splitsko-dalmatinske županije – suradnik
  • 2014. – 2015., „Ispitivanje enzima lipooksigenaznog puta u autohtonimsortama maslina“, projekt Splitsko-dalmatinske županije – suradnik
  • 2006. – 2012., „Oligomerni enzimski sustavi u sintezi biološki aktivnih spojeva“, MZOŠ, znanstvenoistraživački projekt – suradnik (znanstveni novak)

  Suradnje

  • Kemijsko-tehnološkog fakulteta, Sveučilišta u Splitu, Zavoda za prehrambenu tehnologiju i biotehnologiju – analitika hrane.
  • Institut za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu i Institut za poljoprivredu i turizam u Poreču na analizama biološki aktivnih tvari i hlapljivih spojeva u autohtonim sortama.
  NASTAVNA DJELATNOST

  Preddiplomska nastava

  • Antioksidacijski nutrijenti (20 % predavanja) – Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu
  • Seminar iz kemije nutrijenata – Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu
  • Seminar iz organske kemije II – Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu
  • Seminar iz organske kemije – Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu
  • Praktikum iz prirodnih bioloških aktivnih spojeva – Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu
  • Praktikum iz kemije nutrijenata – Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu
  • Praktikum iz organske kemije (smjer Nutricionizam) – Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu
  • Praktikum iz organske kemije (smjer Biologija i kemija) – Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu

  Diplomska nastava

  • Seminar iz biokemije III – Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu
  • Praktikum iz prirodnih bioloških aktivnih spojeva – Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu

  Mentoriranje

  Završni radovi

  • Gloria Bilić (2015) „Hidroperoksid liaza u maslini (Olea europea L.)“, (voditelj: doc. dr. sc.Ivica Ljubenkov)

  Diplomski radovi

  • Željana Fredotović (2010) „Heterologna ekspresija i pročišćavanje tirocidin-sintetaze 1“, (voditelj: prof. dr. sc. Maja Pavela Vrančić)

  Start typing and press Enter to search

  Skip to content