Barbara SoldoDocent
  OPĆE

  Odjel za kemiju, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, Hrvatska
  Telefon: +385 21 619 282
  Lokacija: soba B2-41, Ruđera Boškovića 33, Split
  E-mail: barbara@pmfst.hr
  Znanstveno područje: Prirodne znanosti,
  Znanstveno polje: Kemija

  PODRUČJA ZNANSTVENOG INTERESA

  • Kromatografija
  • Spektroskopija
  • Biokemijska analiza hrane
  • Bioaktivni heterociklički spojevi

  ČLANSTVA

  • Hrvatsko društvo za biokemiju i molekularnu biologiju (HDBMB)
  • Hrvatsko mikrobiološko društvo (HMD)

  ZNANSTVENO USAVRŠAVANJE I STUDIJSKI BORAVCI

  • 2019. Analiza, identifikacija i kvantifikacija proteina spregnutim metodama tekućinske kromatografije i spektrometrije masa, Zagreb
  • 2019. 2D-Oxi-DIGE, Split
  • 2018. Razvoj i validacija analitičkih metoda u tekućinskoj kromatografiji, Zagreb
  • 2018. Practical Course “MicroCal and DSC “, Zagreb
  • 2010. Summer School on “Microbial Metabolites: Signals to drugs“, Dubrovnik
  • 2009. GE Healthcare Biacore MicroCal and AKTA Innovation Days, Ljubljana, Slovenija

  PRIZNANJA I NAGRADE

  • Nagrada za najboljeg znanstvenika u znanstveno-nastavnom zvanju u 2019. godini za područje prirodnih znanosti, polje kemija, PMF-Split.

  OBRAZOVANJE

  • 2007. – 2016. Doktorski studij kemije, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu – Doktorica prirodnih znanosti, polje Kemija, grana Biokemija
  • 1999. – 2005. Diplomski studij, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu – Profesorica biologije i kemije

  RADNO ISKUSTVO

  • 2019. – danas, docent, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2016. – 2019. poslijedoktorand, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2007. – 2016. znanstveni novak – asistent, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu

  ZNANSTVENA DJELATNOST

  Identification number of scientists: 296332
  ReasercherID: D-6271-2017
  Croatian scientific bibliography
  https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/27022

  PROJEKTI

  • 2021. – danas “Otkriće i razvoj novih biološki aktivnih kvaternih amonijevih spojeva derivata kinuklidina“, HrZZ – suradnik
  • 2020. – danas “Bio-zaštitne kulture i bioaktivni ekstrakti kao održive kombinirane strategije za poboljšanje roka trajanja lako kvarljive hrane mediteranskog podrijetla“, EU Horizon 2020 – suradnik
  • 2017. – 2019. “Kinuklidin i derivati kinuklidina – spojevi visokog biološkog i medicinskog potencijala“, Zaklada Adris – suradnik
  • 2017. – 2018. “Najbolje od Dalmacije: znanost potvrđuje tradiciju“- konzultant/suradnik
  • 2016. – 2018. “Smanjenje emisija stakleničkih plinova upotrebom gradskog i poljoprivrednog otpada u proizvodnji bilja“, HrZZ – suradnik
  • 2015 – 2016. “Ispitivanje antioksidacijskog kapaciteta Bračkog varenika ORAC metodom“, projekt Splitsko-dalmatinske županije – suradnik
  • 2014. – 2015. “Ispitivanje enzima lipooksigenaznog puta u autohtonim sortama maslina“, projekt Splitsko-dalmatinske županije – suradnik
  • 2006. – 2012. “Oligomerni enzimski sustavi u sintezi biološki aktivnih spojeva“, MZOŠ – suradnik

  SURADNJE

  • Kemijsko-tehnološki fakultet, Sveučilišta u Splitu, Zavoda za prehrambenu tehnologiju i biotehnologiju
  • Institut za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu
  • Institut za poljoprivredu i turizam u Poreču

  NASTAVNA DJELATNOST

  PREDDIPLOMSKA NASTAVA

  • Opća i anorganska kemija – nositelj, studij Biologije, PMF u Splitu, 2019. – danas
  • Praktikum iz biokemije (laboratorijske vježbe)-suradnik, studij Biologije i kemije, PMF u Splitu, 2007. – danas
  • Prirodni biološki aktivni spojevi (laboratorijske vježbe) – suradnik, studij Nutricionizma, PMF u Splitu, 2014. – 2018.
  • Antioksidacijski nutrijenti l(aboratorijske vježbe) – suradnik, studij Nutricionizma, PMF u Splitu, 2016. – 2019.
  • Organska kemija I i II (seminar) – suradnik, studij Biologije i kemije, PMF u Splitu, 2008. – 2018.
  • Praktikum iz organske kemije (laboratorijske vježbe) – suradnik, studij Biologije i kemije, PMF u Splitu, 2008. – 2018.

  DIPLOMSKA NASTAVA

  • Biotehnologija (laboratorijske vježbe) – suradnik, studij Biologije i kemije, PMF u Splitu, 2022.
  • Instrumentalne metode analize (laboratorijske vježbe) – suradnik, Sveučilišni Odjel za forenzične znanosti, Sveučilište u Splitu, – danas
  • Prirodni biološki aktivni spojevi (laboratorijske vježbe) – suradnik, studij Biologije i kemije, PMF u Splitu, 2014. – 2018.

  MENTORIRANJE

  https://www.bib.irb.hr/pretraga/?operators=and|27022|text|profile&subgroup=dt-bachelor_thesis%7Cdt-doctoral_dissertation%7Cdt-graduation_thesis%7Cdt-master_thesis

  Start typing and press Enter to search

  Skip to content