Matilda ŠprungDocent
  OPĆE

  Odjel za kemiju, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, Hrvatska
  Telefon: +385 21 619 311 , Lokacija:  soba B2-39, Ruđera Boškovića 33, Split
  Osobna stranica: – , E-mail: msprung@pmfst.hr
  Znanstveno područje: Prirodne znanosti ,  Znanstveno polje: Kemija

  Područja znanstvenog interesa

  • Biološka aktivnost novih heterocikličkih spojeva
  • Proteinska kemija
  • Biokemija i molekularna biologija
  • Stanična biologija

  Članstva

  • Hrvatsko društvo za biokemiju i molekularnu biologiju (HDBMB)

  Znanstveno usavršavanje i studijski boravci

  •  2016. Annual Flow cytometry course, Dječja bolnica Srebrnjak, Zagreb
  •  2015. Symposium and Workshop on Microscale Thermophoresis, Zagreb
  •  2009. International Summer School of Biophysics, Rovinj
  •  2009. GE Healthcare Biacore MicroCal and AKTA Innovation Days, Ljubljana, Slovenija
  •  2007. Summer School in Applied Molecular Microbiology, MedILS, Split
  •  2006. Znanstveno usavršavanje, klinika Mayo, Rochester, Minnesota, SAD

  Obrazovanje

  • 2006. – 2014. Doktorski studij kemije, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu – Doktorica prirodnih znanosti, polje Kemija – Biokemija. Naslov doktorske disertacije – ‘Konformacijska dinamika adenilacijske domene tirocidin-sintetaze 1 praćena metodom fluorescencijske spektroskopije’, mentor: prof. dr. sc. Maja Pavela-Vrančić
  • 2000. – 2006. Diplomski studij ‘Biologija i kemija’, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu – Profesorica biologije i kemije. Naslov diplomskog rada – ‘Zamjena Gln83 s Leu alkalne fosfataze Escherichia coli usmjerenom mutagenezom phoA gena’, mentor: prof. dr. sc. Maja Pavela-Vrančić

  Radno iskustvo

  • 2018. – danas, docent, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2015. – 2018. viši asistent, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2006. – 2014. znanstveni novak – asistent, Prirodoslovno matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  ZNANSTVENA DJELATNOST

  Projekti

  • 2017. – ‘Kinuklidin i derivati kinuklidina – spojevi visokog biološkog i medicinskog potencijala’, Zaklada Adris, voditelj
  • 2017. – ‘Uloga proteina Spartan u DNA replikaciji’, HRZZ IP-06-2016, istraživački projekt – suradnik
  • 2014. – 2018. ‘Uloga receptora autofagije u selektivnom uklanjanju mitohondrija’, HRZZ 5246, uspostavni istraživački projekt – suradnik
  • 2006. – 2012. ‘Oligomerni enzimski sustavi u sintezi bioaktivnih sekundarnih metabolita’, MZOŠ 177-0000000-2962 – znanstveni novak

   

  Suradnje

  • Zavod za kemiju, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
  • Laboratorij za istraživanje raka, Medicinski fakultet, Sveučilište u Splitu

  NASTAVNA DJELATNOST

  Preddiplomska nastava

  • Biokemija I, seminar- 2013 – danas
  • Biokemija II, seminar – 2013 – danas
  • Osnove biokemije, seminar – 2013 – danas
  • Biokemija-Metabolizam, seminar – 2013 – danas
  • Osnove kemije, predavanja – 2017 –

  Diplomska nastava

  • Biotehnologija, praktikum – 2010 – danas

  Mentoriranje

  Završni radovi

  • Tajana Perić (2017) „Uloga i građa epidermalnog faktora rasta“ (voditelj: doc. dr. sc. Stjepan Orhanović)
  • Mirna Pleština (2017) „Razvoj lijekova“ (voditelj: doc. dr. sc. Viljemka Bučević-Popović)
  • Marija Banovac (2016) „Prehrana i epigenetske modifikacije molekule DNA“ (voditelj: doc. dr. sc. Viljemka Bučević Popović)
  • Matea Popović (2016) „Mikrokimerizam“ (voditelj: doc. dr. sc. Viljemka Bučević Popović)

  Diplomski radovi

  • Marin Bralo (2017) „Utjecaj mutacije Ser291 na enzimsku aktivnost tirocidin-sintetaze 1 (TycA)“ (voditelj: prof. dr. sc. Maja Pavela Vrančić)
  • Marina Raboteg (2016) „Hidroksilamin kao akceptor aminoacilne skupine kod adenilacijske domene tirocidin-sintetaze 1“, diplomski rad, (voditelj: doc. dr. sc. Viljemka Bučević Popović)
  • Ines Tomić (2015) „Utjecaj vezanja supstrata na fluorescencijska svojstva adenilacijske domene tirocidin-sintetaze 1“, diplomski rad, (voditelj: prof. dr. sc. Maja Pavela Vrančić)
  • Blanka Roje (2015), „Usporedba fluorescentnih probi u ORAC metodi“, diplosmki rad, (voditelj: doc. dr. sc. Ivica Ljubenkov)
  • Višnja Vuko (2010), „Usmjerena mutageneza gena za tirocidin-sintetazu 1“, diplomski rad, (voditelj: prof. dr. sc. Maja Pavela Vrančić)

  Start typing and press Enter to search

  Skip to content