Larisa ZoranićIzvanredni profesor
  OPĆE

  Ime Prezime Larisa Zoranić
  Funkcija i radno mjesto docent
  Ime odjela Odjel za Fiziku
  Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, Hrvatska
  Telefon: +385 21 619 221
  Lokacija:  soba B3-24, Ruđera Boškovića 33, Split
  Osobna stranica: http://projekti.pmfst.unist.hr/~larisa1/
  E-mail: larisa.zoranić@pmfst.hr

  Znanstveno područje

  Prirodne znanosti

  Znanstveno polje

  Fizika

  Područja znanstvenog interesa

  • biofizika
  • fizika kondenzirane materije
  • simulacije molekulske dinamike

  Članstva

  • Hrvatsko Fizikalno Društvo
  • Hrvatsko Biofizičko Društvo – član Odbora
  ZNANSTVENA DJELATNOST

  ReasercherID : E-6691-2017

  Projekti

  • 2014.-2017. – Instalacijski projekt: Formacija I destrukcija domena u vodenim otopinama, MS-FORMDES UIP 4514, HRZZ – voditelj
  • 2007.-2014. – Struktura i interakcija u vodenim otopinama, 177-1770508-0480, MZOŠ-Suradnik
  • 2005.-2006. – Atomi i molekule u reduciranim prostorima , 0177164, MZOŠ-Suradnik
  • 2000.-2005. – Predviđanje strukture i funkcije integralnih membranskih proteina, 177060 – 0177163, MZOŠ – Suradnik
  • 2016.-2017. – Anomalna svojstva I solvatacija u alkoholima I mješavinama vode I alkohola – Bilatelarni projekt suradnje Hrvatska-Slovenija – voditelj za hrvatsku stranu
  • 2015. -2016. – Fluktuacije energije I entropije u kompleksnim otopinama – bilatelarna suradnje “Cogito” Hrvatska-Francuska – voditelj za hrvatsku stranu
  • 2006.-2008 – Mikroheterogenost u vodenim otopinama amida – bilatelarna suradnje “Cogito” Hrvatska-Francuska – suradnik
  • 2014. – Noć istraživača-H2020- Marie Skłodowska-Curie actions
  • 2013. – Noć istraživača – FP7 People-2013-Night
  • 2004.-2005. – Piloting Solutions for Alleviating Brain-Drain in Croatia, Joint Research UNESCO-HP Project – suradnik

   

  NASTAVNA DJELATNOST

  Preddiplomska nastava

  • Statistička fizika – PMF u Splitu, 2011. – danas
  • Matematičke metode u fizici III, PMF u Splitu, 2011. – danas

  Diplomska nastava

  • Dinamika atoma u tekućinama i plinovima, PMF u Splitu, 2011. – danas
  • Biofizika, PMF u Splitu, 2016. -danas

  Poslijediplomska nastava

  • Modeliranje biomakromolekula I njihovih kompleksa, PMF u Splitu, 2014.-danas

  Mentoriranje

  Diplomski radovi

  • Marija Baljkas (2017) „Solvation free energy of small alkanes in polar and amphiphilic ambient”, PMF u Splitu

  Doktorske disertacij

  • Marijana Mijaković (2012). „Microheterogeneity in Ethanol-Water Mixture” Naslov rada”, PMF u Splitu – komentor

  Start typing and press Enter to search

  Skip to content