Marin VojkovićPoslijedoktorand
  OPĆE

  Odjel za fiziku, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, Hrvatska
  Telefon: +385 21 619 226
  Lokacija:  soba B3-21, Ruđera Boškovića 33, Split
  E-mail: marin.vojkovic@pmfst.hr
  Znanstveno područje: prirodne znanosti
  Znanstveno polje: fizika

  Područja znanstvenog interesa

  • Atmosferski aerosoli
  • Nanočestice prijelaznih metala
  • Razvoj eksperimentalnih metoda – masena spektrometrija, spektroskopija

  Obrazovanje

  • 2013. – 2016. Doktorski studij “Fizika i astrofizika”, Université Claude Bernard Lyon 1 – Doktor prirodnih znanosti, polje Fizika
  • 2009. – 2012. Diplomski studij “Fizika okoliša”, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu – Magistar fizike
  • 2006. – 2009. Preddiplomski studij “Fizika”, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu – Prvostupnik fizike

  Radno iskustvo

  • 2020. – danas, poslijedoktorand, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2017. – 2019, poslijedoktorand, Laboratoire de Phisique des Lasers, Atomes et Molécules, Université de Lille
  • 2016. – 2017. vanjski suradnik, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2004. – 2007. doktorand, Institut Lumiere Matiere, Université Claude Bernard Lyon 1
  ZNANSTVENA DJELATNOST
  NASTAVNA DJELATNOST

  Preddiplomska nastava

  • Osnove Meteorologije, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, 2016 – 2017
  • Klasična mehanika II, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, 2020 – danas
  • Simulacije i modeliranje, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, 2020-danas

  Diplomska nastava

  • Praktikum iz moderne fizike, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, 2020-danas

  Start typing and press Enter to search