Martina GudeljAsistent
  OPĆE

  Odjel za kemiju
  Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, Hrvatska
  Telefon: +385 21 619 242
  Lokacija: ured B2-10, Ruđera Boškovića 33, Split
  E-mail: margud@pmfst.hr
  Znanstveno područje: Prirodne znanosti
  Znanstveno polje: Kemija

  Područja znanstvenog interesa
  • Procesi micelizacije u trokomponentnim sustavima

  Obrazovanje
  • 2016. – danas. Poslijediplomski doktorski studij kemije, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilište u Zagrebu
  • 2012. – 2014. Diplomski studij “Biologija i kemija”, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu – Magistra edukacije biologije i kemije
  • 2009. – 2012. Preddiplomski studij “Biologija i kemija”, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu – Prvostupnica biologije i kemije

  Radno iskustvo
  • 2019. – danas. asistent, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2014. – 2019. asistent u naslovnom suradničkom zvanju, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu

  ZNANSTVENA DJELATNOST

  Matični broj znanstvenika : 381992
  ReasercherID: AAU-7424-2021
  Publikacije
  https://www.bib.irb.hr/pretraga?operators=and%7CGudelj,%20Martina%20%2835777%29%7Ctext%7Cprofile

  NASTAVNA DJELATNOST

  Preddiplomska nastava
  Praktikum iz anorganske kemije- laboratorijske vježbe, PMF u Splitu (Biologija i kemija) 2019- danas.
  Osnove bioinformatike- vježbe, PMF u Splitu (Biologija) 2021- danas.
  Osnove organske kemije- laboratorijske vježbe, UA u Splitu (Konzervacija-Restauracija) 2020- danas.
  Primijenjena organska kemija- laboratorijske vježbe, UA u Splitu (Konzervacija- Restauracija) 2019-2020.
  Praktikum iz opće kemije I – laboratorijske vježbe, PMF u Splitu (Biologija i kemija) 2015-2017.
  Praktikum iz opće kemije II- laboratorijske vježbe, PMF u Splitu (Biologija i kemija) 2015-2017.
  Diplomska nastava
  Praktikum iz fizikalne kemije – laboratorijske vježbe, PMF u Splitu (Biologija i kemija) 2019- danas.
  Zelena kemija- laboratorijske vježbe, PMF u Splitu (Biologija i kemija) 2019- danas.

  Start typing and press Enter to search

  Skip to content