Mile Dželalija Dekan, Redoviti profesor u trajnom zvanju
  OPĆE

  Odjel za fiziku, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, Hrvatska
  Telefon: +385 21 619 276 , Lokacija:  soba B3-07, Ruđera Boškovića 33, Split
  Osobna stranica: – , E-mail: mile.dzelalija@pmfst.hr
  mdzelalija@gmail.com

  Znanstveno područje: Prirodne znanosti ,  Znanstveno polje: Fizika

  Područja znanstvenog interesa

  • Teškoionske reakcije
  • Visokoenergijska fizika
  • Primijenjena i računarska fizika
  • Edukacija i cjeloživoto učenje

  Članstva

  • Hrvatsko fizikalno društvo
  • Europsko fizikalno društvo
  • Udruga inovatora Hrvatske

   

  Znanstveno usavršavanje i studijski boravci

  • 1989.-1991., ICTP, Trst, Italija, ukupno 6 mjeseci
  • 1990.-1991., IRB, Zagreb, Hrvatska, ukupno 6 mjeseci
  • 1991.-2014., GSI, Darmstadt, Njemačka, ukupno 6 godina
  • 1994.-2012., CERN, Ženeva, Švicarska, ukupno 2 godine
  • 2002.-2015., više instituta i sveučilišta u Njemačkoj, SAD-u, Španjolskoj, Italiji, itd., ukupno preko 3 godine

   

  Priznanja i nagrade

  • 1991., Nagrada za mlade znanstvenike, Slobodna Dalmacija
  • 1992., DAAD

   

  Obrazovanje

  • 1991. – 1995., Doktor prirodnih znanosti, polje Fizika. Obrana doktorske disertacije u području prirodnih znanosti, polje fizika, grana Nuklearna fizika i fizika elementarnih čestica, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet; istraživanje na GSI Helmholtzzentrum fuer Schwerionenforschung GmbH, Darmatadt, Njemačka
  • 1987. – 1991., Magistar znanosti prirodnih znanosti, Polje Fizika. Poslijediplomski studij Fizike, grana Nuklearna fizika i fizika elementarnih čestica, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
  • 1982. – 1987., Profesor matematike i fizike, Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet

  Radno iskustvo

  • 2010. – danas, redoviti profesor – trajno, Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet
  • 2008. – 2010., redoviti profesor – trajno, Sveučilište u Zadru
  • 2006. – 2008., redoviti profesor, Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet
  • 2004. – 2006., redoviti profesor – prodekan, Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet
  • 2002. – 2004., izvanredni profesor – prodekan, Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet
  • 2001. – 2002., izvanredni profesor – pročelnik, Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet
  • 1997. – 2001., docent – pročelnik, Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet
  • 1988. – 1995., asistent, Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet
  • 1995. – 1997., viši asistent, Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet
  ZNANSTVENA DJELATNOST

  Matični broj znanstvenika :  172646
  ReasercherID :  D-7338-2017
  GoogleScholar
  Hrvatska znanstvena bibliografija

  Projekti

  1997-danas, voditelj više od 20 domaćim i međunarodnih projekata (Unesco, Tempus, IPA, Erasmus+, itd.)
  1991-danas, surandik na više od 30 domaćih i međunarodih projekata (Tempus, FP, UNDP, IPA, ETF, Erasmus+, itd.)

  Suradnje

  Suradnja s više sveučilišta i instituta: GSI-Darmstadt (Njemačka), Uni-Paderborn (Njemačka), IBE-Varšava (Poljska), ETF-Torino (Italija), itd.

  Pozvana predavanja

  1993-danas, Više od 50 pozvanih predavanja na međunarodnim konferencijama u: Njemačka, SAD, Brazil, Italija, Švicarska, Francuska, Austrija, Belgija, Poljska, Mađarska, Češka Republika, Turska, Grčka, Bahrein, Saudijska Arabija, Kenija, itd.

  Recenzije

  1995-danas, više od 30 recenzija na domaćim i međunarodnim skupovima

  Članstvo uređivačkog odbora

  1994-danas, više od 20 članstava u uređivačkim odborima na domaćim i međunarodnim skupovima

  NASTAVNA DJELATNOST

  Preddiplomska nastava

  • Opća fizika III, Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet
  • Prirodne znanosti i okoliš, Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet
  • Računarska fizika, Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet

   

  Diplomska nastava

  • Nuklearna fizika, Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet
  • Istraživanje u fizici, Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet

   

  Poslijediplomska nastava

  • Biomehanika, Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet
  • Poduzetništvo i transfer tehnologije, Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet

   

  Mentoriranje

  Završni radovi

  Diplomski radovi

  Više od 30 završnih i 30 diplomskih radova

  Doktorske disertacije

  1. Ana Jerončić (2009). „Razvoj i testirtanje automatskog algoritma za utvrđivanje vretena spavanja u EEG zapisima dojenčadi i odraslih”, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
  2. Miodrag Spasić (2013), „Morfološki i biomotorički prediktori agilnosti u pubertetu”, Sveučilište u Splitu, Kineziološki fakultet
  3. Ivana Weber (2016). „Investigating in-medium lambda production in pion induced reactions at 1.15 GeV/c “, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
  4. Mislav Balković (2016), „Upravljanje znanjem pri priznavanju i vrednovanju neformalnog i informalnog učenja”, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet

  Start typing and press Enter to search

  Skip to content