Nikola Koceić-BilanDekan, redoviti profesor
  OPĆE

  Odjel za matematiku, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, Hrvatska
  Telefon: +385 21 619 265, Lokacija:  soba B3-15, Ruđera Boškovića 33, Split
  Osobna stranica:, E-mail: koceic@pmfst.hr
  Znanstveno područje: Prirodne znanosti ,  Znanstveno polje: Matematika

  Područja znanstvenog interesa

  • Topologija
  • Teorija oblika
  • Algebarska toplogoija
  • Metodika nastave matematike

  Odjel za matematiku, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, Hrvatska
  Telefon: +385 21 619 265
  Lokacija: soba B3-15, Ruđera Boškovića 33, Split
  E-mail: koceic@pmfst.hr
  Znanstveno područje: Prirodne znanosti
  Znanstveno polje: Matematika

  Područja znanstvenog interesa
  • Topologija
  • Teorija oblika
  • Algebarska topologija
  • Metodika nastave matematike

  Obrazovanje
  2006. Doktorska disertacija „Teorija gruboga oblika“, mentori: Nikica Uglešić, Šime Ungar; Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, doktor prirodnih znanosti, polje Matematika
  1998. – 2004. Poslijediplomski studij Matematike, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu – Magistar prirodnih znanosti, polje Matematika; magistarski rad: „Klasifikacije kompakata grublje od oblika“, mentori: Nikica Uglešić, Šime Ungar
  1991. – 1998. Dodiplomski studij Matematika i informatika, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu – Profesor matematike i informatike

  Radno iskustvo
  2018.-dekan PMF-a
  2018.-redoviti profesor, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  2015. – 2018., pročelnik Odjela za matematiku, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  2012.-2015. izvanredni profesor, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  2008.-2012. docent, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  2006. – 2008. znanstveni novak – viši asistent, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  2004. – 2006. znanstveni novak – asistent, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  1998. – 2004. znanstveni novak – mlađi asistent, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  1996.-1998. nastavnik matematike, OŠ „Plokite“, II. gimnazija, Elektrotehnička škola

  ZNANSTVENA DJELATNOST

  Znanstveni radovi

   

  1.)    N. Koceić Bilan

  Klasifikacije kompakata grublje od oblika

  Magistarski rad, Matematički odjel  Sveučilišta u Zagrebu, 2004., Mentori: N. Uglešić, Š. Ungar,

   

  2.)    N. Koceić Bilan

  Teorija gruboga oblika

  Disertacija, Matematički odjel  Sveučilišta u Zagrebu, 2006., Mentori: N. Uglešić, Š. Ungar,

   

  3.)    N. Koceić Bilan, N. Uglešić

  The coarse shape

  Glasnik Matematički  Vol. 42(62) (2007) 145-187

   

  4.)    A. Kadlof,  N. Koceić Bilan, N. Uglešić

  Borsuk quasi-equivalence is not transitive

  Fundamenta Mathematicae. 549 (2007) 215-227

   

  5.)    N. Koceić Bilan

  Comparing monomorphisms and epimorphisms in pro and pro* categories

  Toplogy and its Applications 155 (2008) 1840-1851

   

  6.)    N. Koceić Bilan

  Bimorphisms of pro*-categories

  Glasnik Matematički  44 (64) (2009) 155-166.

  Rad u strukovnim tijelima, povjerenstvima i na čelnim funkcijama u akademskoj zajednici

  RAD U STRUKOVNIM TIJELIMA I POVJERENSTVIMA

  Opis strukovne djelatnosti Razdoblje
  Član povjerenstva Ministarstva za priznavanje inozemnih kvalifikacija za stjecanje prava na pristup reguliranoj profesiji učitelja i nastavnika matematike Od 2016.
  Član povjerenstva Sveučilišta u Splitu za izdavačku djelatnost Od 2017.
  Stalni član Povjerenstva za polaganje stručnih ispita iz matematike za nastavnike osnovnih i srednjih škola na splitskom, šibenskom, zadarskom i dubrovačkom području Od 2010.
  Voditelj/Suvoditelj Topološkog seminara u Splitu Od 2015.
  Tajnik Topološkog seminara u Splitu Od 2007. do 2015
  Voditelj Znanstvenog razreda Splitskog matematičkoga društva Od 2011. do 2015.
  Tajnik Podružnice hrvatskoga matematičkog društva u Splitu 1999.-2001.

   

  ČELNE FUNKCIJE U AKADEMSKOJ ZAJEDNICI

  Opis čelne dužnosti Razdoblje
  Dekan PMF-a u Splitu Od 2018.
  Pročelnik Odjela za matematiku PMF-a Split Od 2015. do 2018.
  Pročelnik Studija matematike Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti u Mostaru Od 2012. do 2014.

   

   

   

   

  Uredništvo znanstvenih i stručnih časopisa

  Ime časopisa Vrsta časopisa Razdoblje i funkcija

  Acta mathematica Spalatensia

   

  Znanstveni

  Od 2017.

  Izvršni urednik

  Acta mathematica Spalatensia. Series didactica

   

  Stručni

  Od 2017.

  Glavni urednik

  Znanstveni i stručni projekti

  Ime projekta Vrsta projekta Sudjelovanje na projektu
  Oblik i teorija proširenja

  Znanstveno-istraživački projekt Ministarstva znanosti i obrazovanja

  2000.-2006. Voditelj: I. Ivanšić

   

  Istraživač
  Grubi oblik i klasifikacija natkrivanja

  Znanstveno-istraživački projekt Ministarstva znanosti i obrazovanja

  0372791-0886177 Voditelj: V. Matijević

  Istraživač
  Foundation of shape theory

  Bilateralni znanstveno-istraživački projekt

  Međunarodni projekt, PMF, Zagreb, Institut za matematiku, Skopje, Makedonija

  Istraživač
  Razvoj modernih studijskih programa za izobrazbu nastavnika informatike, tehnike, biologije, kemije, fizike i matematike na temeljima razvoja Hrvatskog kvalifikacijskog okvira

  Stručni projekt

  HR.3.1.15 ESF:, 2015-2016, European Social Fund

  Voditelj radne skupine za matematiku
  Ne knjiga nego znanje Stručni projekt Sveučilišta u Splitu za uvođenje inovativnog sustava za učenje matematičkih kolegija Voditelj matematičke domene projekta

  Recenzije

  RECENZIJE ZNANSTVENIH RADOVA

  Ime časopisa Broj recenziranih radova
  Zentralblatt MATH 7
  Mathematical Reviews 5
  Matematics 5
  Glasnik Matematički 4
  Topology and its applications 3
  Mediterranean Journal of Mathematics 3
  Kragujevac Journal of Mathematics 2
  Rad HAZU 2
  FILOMAT 2
  Education 2
  Mathematical Communications 1

  Bulletin of the Polytechnic

  Institute of Iasi

  1
  The Open Mathematics Journal 1
  Contemporary Mathematics 1
  Serdica Mathematical Journal 1

  RECENZIJE UDŽBENIKA I PRIRUČNIKA

  Naslov udžbenika Autori/Izdavač
  Priručnik za nastavu matematike

  Ljerka Jukić, Ivan Matić;

  Sveučilište u Osijeku 2016.

   

  Priče obitelji Medić

  Ljerka Jukić, Ivan Matić;

  Sveučilište u Osijeku 2021.

   

  Primjena operacijskog menadžmenta  Željko Deković, Jelena Šišara; Veleučilište u Šibeniku 2012.
  Matematika s primjenom u ekonomiji

  Ana Perišić, Kristina Devčić;

  Veleučilište u Šibeniku 2016.

  Digitalni obrazovni sadržaj za 1. i 2. razred gimnazija

  Sanja Antoliš, Aneta Copić, Eva Špalj

  Aleksandra Brmbota, Karolina Brleković, Marina Njerš, Sanja Loparić

  Algebra, Carnet, Ministarstvo znanosti i obrazovanja 2018.

  Udžbenici za 5. razred

   

  Branka Antunović Piton, Marjana Kuliš, Ivana Matić, Natalija Zvelf

  Školska knjiga 2018.

  Udžbenici za 6. razred

   

   

  Ariana Bogner Boroš, Predrag Brkić, Marjana Kuliš, Tibor Rodiger, Natalija Zvelf

  Školska knjiga 2019.

  Priručnik za unaprjeđenje nastave matematike s primjerima zadataka iz međunarodnoga istraživanja TIMSS 2015.

  Goranka Adamović, Ivana Gugić, Vanja Kani, Zvjezdana Martinec, Josipa Pavlić i Jasminka Viher, Jasminka Buljan Culej

  MZO 2017.

   

  Komplet ispita znanja i višeminutnih provjera znanja iz matematike za 5. , 6., 7. i 8. razred osnovne škole Silvio Mirošević

   

  RECENZIJE STUDIJSKIH PROGRAMA

  Diplomski sveučilišni nastavnički studij matematike i informatike Sveučilište u Osijeku, 2019.

  Diseminacija znanstvenih radova

  POPIS PREDAVANJA PO POZIVU NA MEĐUNARODNIM ZNANSTVENIM SKUPOVIMA

  Naslov predavanja Mjesto Vrijeme Znanstveni skup
  Split Lipanj 2022. 7. hrvatski matematički kongres
  Contribution of the coarse shape to the algebraic topology Varšava, Poljska Rujan 2019. Geometric Topology, Celebrating the Year of Mathematics in Poland
  Some topological and algebraic applications of the coarse shape theory Ohrid, Makedonija Rujan 2016.

  International Conference on Topology and its Applications,

  18-22 September 2016, Ohrid

  The algebraic characterization of (coarse) shape path connectedness Tokio, Japan Rujan 2013. 4th Waseda Geometric Topology Meeting on September 09-10 2013.
  Isomorphisms of the coarse shape groups induced by the coarse shape paths, Book of abstracts str.54 Matsue, Japan Rujan 2013.

  International Conference on Topology and Geometry 2013

   

  POPIS PREDAVANJA PO POZIVU NA INOZEMNIM INSTUTUCIJAMA

  Naslov predavanja Mjesto Vrijeme Institucija
  Some applications of the coarse shape theory Maribor, Slovenija Prosinac 2014. University of Maribor, Seminar iz Topologije Fakulteta za naravoslovje in matematiko
  On intersections of the exponential and logarithmic curves Maribor, Slovenija Prosinac 2014. University of Maribor, Seminar iz Topologije Fakulteta za naravoslovje in matematiko
  The coarse shape theory Skopje, Makedonija Listopad 2010. Sveučilište u Skopju, Institut za matematiku

  POPIS PREDAVANJA U SKLOPU NASTAVNE MOBILNOSTI (ERASMUS)

  Naslov predavanja Mjesto Vrijeme Institucija

  The coarse shape theory

  (some topological and algebraic applications)

  Perugia, Italija Lipanj 2017. University of Perugia, Department of mathematics and computer science
  On intersections of the exponential and logarithmic curves Perugia, Italija Lipanj 2017. University of Perugia, Department of mathematics and computer science

  POPIS PREDAVANJA PO POZIVU NA DOMAĆIM INSTITUCIJAMA

  Naslov predavanja Mjesto Vrijeme Institucija
  Prošireni pogled na diferencijabilnost Kolokvij Društva matematičara i fizičara Rijeka Travanj 2022. Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
  Can teaching have an influence on our research work in mathematics? Znanstveni kolokvij, Osijek Studeni 2021. Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku
  Algebarske invarijante gruboga oblika Znanstveni kolokvij, Osijek Studeni 2012. Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku

  Isomorphisms induced by a coarse shape path

   

  Međunarodni Topološki seminar Ljubljana-Zagreb Ožujak 2012. PMF, Zagreb
  Bimorfizmi u pro*-kategoriji Međunarodni Topološki seminar Ljubljana-Zagreb Travanj 2007. PMF, Zagreb
  Poopćenje S*-ekvivalencije kompakata na klasfikaciju prostora po grubome obliku Međunarodni Topološki seminar Ljubljana-Zagreb Svibanj, 2006. PMF, Zagreb

  POPIS IZLAGANJA NA MEĐUNARODNIM ZNANSTVENIM SKUPOVIMA

  Naslov predavanja Mjesto Datum Naziv znanstvenog skupa
  Alternative approach to the coarse shape groups Istanbul, Turska Lipanj 2021. FIFTH INTERNATIONAL CONFERENCE OF MATHEMATICAL SCIENCES (ICMS 2021)
  Algebraic topology invariants in the coarse shape Cape Town, Južnoafrička Republika Ožujak 2021. Workshop on Graphs, Topology and Topological Groups WGTTG 2021 [Online]
  Metrization of the coarse shape groups Winchester, Velika Britanija Lipanj 2019. 21st Galway Topology Colloquium, University of Winchester
  Topologization of the coarse shape group Nafpaktos, Grčka Srpanj 2018. 2018 International Conference on Topology and its Applications

  Topological coarse shape groups of compact metric spaces

   

  New Jersey, SAD Ožujak 2017. 51st Spring Topology and Dynamical Systems Conference 2017, New Jersey, USA
  Computing of coarse shape groups Messina, Italija Rujan 2015. International conference on topology, Messina, 2015.
  Continuity of coarse shape groups Dubrovnik Lipanj 2015. Dubrovnik VIII, Geometric Topology

  Computing coarse shape groups of solenoids

   

  Richmond, SAD Ožujak 2014. 48th Spring Topology and Dynamics Conference, March, 2014., Richmond, USA

  Algebraic approach to the (coarse) shape path connectedness

   

  Rijeka Lipanj 2012. 5. hrvatski matematički kongres

  The coarse shape path connectedness

   

  Dubrovnik Lipanj 2011. Dubrovnik VII, Geometric Topology

  The coarse shape groups

   

  Nafpaktos, Grčka Lipanj 2010. 2010. International Conference on Topology and its Applications

  The coarse shape and its invariants

   

  Ohrid, Makedonija Listopad 2009.

  MICOM 2009. International Congress

  on Mathematics

  Comparing monomorphisms, epimorphisms and bimorphisms in pro and pro*-categories

   

  Osijek Lipanj 2008. 4. hrvatski matematički kongres

  Borsuk’s quasi-equivalence is not transitive

   

  Dubrovnik Listopad 2007. Dubrovnik VI, Geometric Topology

   

  Predavanja na stručnim skupovima

   

   

  Naziv predavanja Stručni skup Datum
  O deskriptivnoj statistici Županijski stručni skup geografa, Split Siječanj, 2009.
  Definiranje u matematici Stručni skup pripravnika matematike, Split Rujan, 2010.
  Matematička definicija u osnovnoj školi Državni stručni skup matematičara, Primošten Travanj, 2011.
  Matematička definicija u srednjoj školi Državni stručni skup matematičara, Primošten Travanj, 2011.
  Definicija u nastavi matematike Splitsko matematičko družtvo, Nastavni razred Veljača, 2013.
  Presjeci eksponencijalnih i logaritamskih krivulja Dani matematike i tehnike, Mostar Svibanj, 2014.
  Presjeci eksponencijalnih i logaritamskih krivulja Stručni skup, Šibenik Rujan, 2014.
  Eksponencijalna i logaritamska funkcija Županijski stručni skup, Split Rujan, 2014.
  Analogija u matematici Dani matematike i tehnike, Mostar Ožujak, 2015.
  Presjeci eksponencijalnih i logaritamskih krivulja (Kako lijepa slika može dovesti do velike matematičke zablude) Festival znanosti, Rijeka Travanj, 2016.
  Analogija u nastavi matematike Županijski stručni skup, Tučepi Travanj, 2017
  Analogija u nastavi matematike Županijski aktiv gimnazija, MIOC, Split Svibanj, 2017.
  Izazovi i mogućnosti geometrije u nastavi matematike Državni skup nastavnika matematika Sv. Martin na Muri Travanj 2018.
  Uloga protuprimjera u nastavi matematike Državni skup nastavnika i učitelja matematike Šibenik Travanj 2019.
  Stvaranje matematičkih problema Rješavanje problema i vrednovanje državni stručni skup namijenjen voditeljima županijskih stručnih vijeća učitelja i nastavnika matematike u Republici Hrvatskoj Bol Kolovoz 2021.

   

  NASTAVNA DJELATNOST

  Prikaz nastavne djelatnosti

  Naziv kolegija Ustanova i studij Broj sati i vrsta nastave Razdoblje
  Istraživanje u matematičkoj edukaciji Doktorski studij Istraživanje u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti PMF-a u Splitu 20 Od 2021.
  Istraživanje u matematičkoj edukaciji Poslijediplomski doktorski studij iz matematike, Sveučilišta u Zagrebu, Splitu, Osijeku i Rijeci 30 2019./2020.
  Unutarnji pristup grubome obliku Poslijediplomski doktorski studij iz matematike, Sveučilišta u Zagrebu, Splitu, Osijeku i Rijeci 60 2017./2018.
  Grupe gruboga oblika Poslijediplomski doktorski studij iz matematike, Sveučilišta u Zagrebu, Splitu, Osijeku i Rijeci

  60

  predavanja

  2014./2015.
  Homotopski tip i kategorije oblika Poslijediplomski doktorski studij iz matematike, Sveučilišta u Zagrebu, Splitu, Osijeku i Rijeci

  25

  predavanja

  2010./2011.
  Matematička analiza III

  PMF, Split

  Preddiplomski studij Matematika

  45

  predavanja

  Od 2018.
  Osnove matematičke analize

  PMF, Split

  Preddiplomski studij Matematika

  45

  predavanja

  Od 2009. do 2018.
  Teorija skupova

  PMF, Split

  Preddiplomski studij Matematika

  30

  predavanja

  Od 2014. do 2018.
  Konstruktivne metode u geometriji

  PMF, Split

  Diplomski studij Matematika

  30

  predavanja

  Od 2016. do 2018.
  Mjera i integral

  PMF, Split

  Diplomski studij Matematika

  30

  predavanja

  Od 2013. do 2018.
  Primijenjena statistika

  PMF, Split

  Preddiplomski studij Informatika

  30 predavanja Od 2011. do 2013.
  Metodika nastave elementarne aritmetike

  PMF, Split

  Diplomski studij Matematika

  30

  predavanja

  Od 2010. do 2012.
  Metodika nastave matematike I

  PMF, Split

  Diplomski studij Matematika

  30

  predavanja

  Od 2009.
  Metodika nastave matematike II

  PMF, Split

  Diplomski studij Matematika

  30

  predavanja

  Od 2009.
  Uvod u opću topologiju

  PMF, Split

  Preddiplomski studij Matematika

  30

  predavanja

  2009.
  Statistika Veleučilište u Šibeniku, Specijalistički studij menadžmenta

  45

  predavanja

  Od 2010. do 2013.
  Sportska statistika ASPIRA, Visoka škola za sportski menadžment

  30

  predavanja

  Od 2011. do 2012.
  Matematika Veleučilište u Šibeniku, Studij menadžmenta

  30

  predavanja

  Od 2007. do 2013.
  Financijska matematika Veleučilište u Šibeniku, Studij menadžmenta

  30

  predavanja

  Od 2007. do 2013.
  Poslovna matematika ASPIRA, Visoka škola za sportski menadžment

  30

  predavanja

  Od 2009. do 2012.
  Matematika III

  Fakultet strojarstva i računarstva, Sveučilište u Mostaru

  Studij Strojarstva

  30 sati predavanja

  30 sati vježbi

  od 2015.
  Matematika 2

  Fakultet strojarstva i računarstva, Sveučilište u Mostaru

  Studij Računarstva

  30 predavanja Od 2015.
  Matematika 3

  Fakultet strojarstva i računarstva, Sveučilište u Mostaru

  Studij Računarstva

  30 sati predavanja

  30 sati vježbi

  Od 2007. do 2015.
  Elementarna teorija brojeva Fakultet prirodoslovno-matematičkih i dogojnih znanosti, Sveučilište u Mostaru 30 predavanja Od 2012. do 2017.
  Konstruktivne metode u geometriji Fakultet prirodoslovno-matematičkih i dogojnih znanosti, Sveučilište u Mostaru 30 predavanja Od 2012. do 2017.
  Teorija skupova Fakultet prirodoslovno-matematičkih i dogojnih znanosti, Sveučilište u Mostaru 30 predavanja Od 2009.
  Osnove matematičke analize Fakultet prirodoslovno-matematičkih i dogojnih znanosti, Sveučilište u Mostaru 45 predavanja Od 2010.
  Matematika 2 Fakultet prirodoslovno-matematičkih i dogojnih znanosti, Sveučilište u Mostaru 30 predavanja 2008./2009.
  Introduction to Statistical Methods II American College of Menagment and Technology, Dubrovnik

  40 sati predavanja

  40 sati vježbi

  Od 2005.-2007.

   

   

   

  Udžbenici i nastavni tekstovi

  NASLOV VISOKO UČILIŠTE/IZDAVAČ NASTAVNI MATERIJAL
  Primijenjena statistika PMF, Split Nastavni tekst postavljen na web stranice  PMF-a u Splitu
  Osnove matematičke analize PMF, Split Nastavni tekst postavljen na web stranice PMF-a u Splitu
  Osnove matematičke analize I. dio PMF, Split Nastavni tekst postavljen na interne mrežne stranice PMF-a u Splitu
  Sportska statistika ASPIRA, Split

  Tiskani udžbenik, izdavač: ASPIRA, 2013.

  Koautorstvo s L. Trombetta Burić

  Teorija skupova Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru Nastavni tekst postavljena na interne mrežne stranice FPMOZ-a u Mostaru
  Matematika 3 Fakultet strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru Prezentacija postavljena na web stranicama FSR-a

  Voditeljstva završnih i diplomskih radova

  Vrsta rada Ustanova Ukupan broj Prezime studenta
  Završni (preddiplomski studij) PMF, Split 6 Plazibat, Čalo, Meić Sidić, Radišić, Jelić, Grgić
  Završni (preddiplomski studij) Fakultet strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru 1 Bokšić
  Završni (preddiplomski studij) Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru 15 Grbavac, Lebedina, Galić, Šutić, Tipurić, Križanović, Vele, Bagoje, Bukvić, Deanović, Romić, Bućan, Banić, Rašić, Šapina
  Završni (specijalistički studij) Veleučilište u Šibeniku 3 Perkov, Šerkinić, Žaja
  Diplomski (dodiplomski studij) PMF, Split 4 Livajić, Matijašević, Šarić, Vuletić
  Diplomski (diplomski studij) Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru 3 Topić, Jurić, Vidović
  Diplomski (diplomski studij) PMF, Split 22 Antunović, Karuc, Radišić, Smajić, Korčulanin, Maglica, Gracin, Mimica, Gvozdanović, Jurko, Vlašić, Vukasović, Sinovčić, Delin, Jelić, Juričić, Šiško, Šimić, Marušić, Sušić-Jurić, Guberina, Lončar

  Voditeljstva doktorskih studenata

  Ime doktorskog studenta Doktorski studij Naziv disertacije i godina obrane Voditeljstvo
  Zdravko Čuka Zajednički doktorski studij studij matematike Sveučilišta u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku Topološke grupe gruboga oblika (2017.) Mentor
  Vesna Gotovac Zajednički doktorski studij studij matematike Sveučilišta u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku

  Assessing dissimilarity of random sets through convex compact approximations and support functions

  (2017.)

  Komentor
  Ivančica Mirošević Zajednički doktorski studij studij matematike Sveučilišta u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku

  Redukcija kategorija pro*-Grp i pro*-HTop

  (2019.)

  Mentor
  Ivan Jelić Zajednički doktorski studij studij matematike Sveučilišta u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku

  Vanjski i unutarnji pristup konačnom grubom obliku

  (2021.)

  Mentor

  Start typing and press Enter to search

  Skip to content