Sanja PuljasPročelnica odjela za biologiju, Izvanredni profesor
  OPĆE

  Odjel za biologiju, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, Hrvatska
  Telefon: +385 21 619 298 , Lokacija:  soba B2-25, Ruđera Boškovića 33, Split
  Osobna stranica: www.pmfst.unist.hr/team/sanja-puljas/ , E-mail: spuljas@pmfst.hr
  Znanstveno područje: Prirodne znanosti ,  Znanstveno polje: Biologija

  Područja znanstvenog interesa

  • Biologije i ekologije školjkaša
  • Određivanje struktura populacija, reproduktivnih ciklusa te starosti i rasta vrsta
  • Biologije i ekologije podzemnih troglobitskih vrsta

  Članstva

  • Hrvatsko biološko društvo (HBD)
  • Hrvatsko biospeleološko društvo (HBSD)
  • Alumni Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagreb

  Obrazovanje

  • 2008 – 2013 Doktorski studij, Sveučilišni odjel za studije mora Sveučilišta u Splitu – Doktorica prirodnih znanosti, polje Interdisciplinarne prirodne znanosti
  • 1994 – 1999 Diplomski studij, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilista u Zagrebu – Profesorica biologije

  Radno iskustvo

  • 2017 – danas, docent, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2013 – 2017 viši asistent, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2007 – 2013 asistent, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2005 – 2007 asistent-vanjski suradnik u nastavi, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu

  Znanstveno usavršavanje i studijski boravci

  • 28. 06. 2019. Sveučilišna knjižnica u Splitu. Elsevier Workshop “Scientific publishing, open science and research performance”
  • 27. 05. – 31. 05. 2019. Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu. Radionica „Bioinformatics and Statistics for Next Generation Sequencing“, Exaltum
  • 26. 02. – 27. 02. 2019. Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu. Radionica „Interactive teaching methods in higher education“, organizator Dr.sc. Tamara Milošević
  • 11. 07. – 14. 07. 2016. Agronomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, „Freshwater Invasives – Networking for Strategy (FINS-II)“
  • 26. 10. – 01. 11. 2014. Université de Bretagne Occidentale (UBO) Brest, Institut Universitaire Européen de la Mer, Plouzané, Francuska
  • 11. 11. – 17. 11.2013. Université de Bretagne Occidentale (UBO) Brest, Institut Universitaire Européen de la Mer, Plouzané, Francuska
  • 23. 05. – 27. 05. 2013. School of Ocean Sciences, Bangor, North Wales, Engleska. Prva međunarodna sklerokronološka radionica „Comparison of shell processing techniques led by researchers from SOS Bangor and JGU Mainz“
  • 2012. – 2017. Institut za oceanografiju i ribarstvo Split
  ZNANSTVENA DJELATNOST

  Matični broj znanstvenika : 297594
  ReasercherID :  P-5378-2015
  GoogleScholar
  Hrvatska znanstvena bibliografija
  [php_everywhere]

  Projekti

  • 2013. – 2017. „Participates in implementation of ARAMACC – Marie Curie ITN (EU FP7)“ znanstvenoistraživački projekt – suradnik
  • 2013. – 2014. Cogito – bilateral cooperation project with France “Date shell Lithophaga lithophaga as indicator of environmental changes in the Mediterranean – sclerochronological and conservation study” – znanstvenoistraživački projekt – suradnik
  • 2015. – 2016. „Sklerokronologija kao alat za otkrivanje dugoročnih okolišnih promjena u Jadranu (SCOOL)“, HRZZ, 5747, znanstvenoistraživački projekt – suradnik

  Suradnje

  • Suradnja s OIKON d.o.o.-Institut za primijenjenu ekologiju, Zagreb – „Provođenje recentnih biospeleoloških istraživanja na području Lipovog polja“
  • Suradnja s Državnim zavodom za zaštitu prirode, Zagreb i Hrvatskim biospeleološkim društvom, Zagreb – „Protokola praćenja stanja vrsta Congeria kusceri Bole, 1962 i Congeria jalzici Morton & Bilandžija, 2013 u Republici Hrvatskoj“
  • Znanstvena suradnja s Prof.dr.sc. Brian Morton, University of Hong Kong, Hong Kong, China; Prof.dr.sc. Melita Peharda Uljević i Dr.sc. Ariadna Purroy Albet, Institut za oceanografiju i ribarstvo Split, Laboratorij za ribarstvenu biologiju i gospodarenje pridnenim i pelagičnim naseljima; Prof.dr.sc. Julien Thebault – Université de Bretagne Occidentale, Institut Universitaire Européen de la Mer, Plouzané, France; Prof.dr.sc. Stjepko Golubić Boston University , Boston

  Recenzije

  • Hydrobiology – 2013 – danas
  • Acta Adriatica – 2015 – danas
  • International Journal of Speleology – 2016 – danas
  • PLOS ONE – 2017 – danas
  NASTAVNA DJELATNOST

  Preddiplomska nastava

  • Praktikum iz opće zoologije – Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu – 2007 – danas
  • Entomologija – 2019 – danas
  • Izrada zbirke beskralješnjaka – 2020 – danas
  • Osnove histoloških tehnika – Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu – 2013 – 2018
  • Praktikum iz humane anatomije s histologijom – Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu – 2015 – 2018
  • Praktikum iz avertebrata – Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu – 2007 – 2010
  • Praktikum iz histologije – Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu – 2013 – 2014
  • Opća zoologija – Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu – 2014/2015
  • Avertebrata – Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu – 2014/2015

  Mentoriranje završnih radova

  • Pavelin Tina (2016). „Invazivne vrste mekušaca u Jadranskom moru“
  • Burazin Jelena (2016). „Bolesti školjkaša“
  • Brkić Ines (2017). „Školjkaši kao bioindikatori zagađenja okoliša“

  Mentoriranje diplomskih radova

  • Stojić Danijela (2017). „Sastav zajednice mezozooplanktona u Stobrečkom zaljevu kod Splita“
  • Lukić Jelena (2018). „Analiza oocita vrste Arca noae (Linnaeus, 1758) iz Pašmanskog kanala i uvale Telašćica“
  • Burazin Jelena (2018). „Zaraženost dagnje Mytilus galloprovincialis metiljem Parvatrema sp. (Digenea, Gymnophallidae) u Kaštelanskom zaljevu“
  • Brkić Ines (2019). „Određivanje spola mediteranske dagnje Mytilus galloprovincialis (Bivalvia: Mytilidae)“

  Start typing and press Enter to search

  Skip to content