Saša Krešić-JurićRedoviti profesor u trajnom zvanju
  OPĆE

  Odjel za matematiku, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, Hrvatska
  Telefon: +385 21 619 228, Lokacija:  soba B3-32, Ruđera Boškovića 33, Split
  Osobna stranica:http://mapmf.pmfst.unist.hr/~skresic/, E-mail: skresic@pmfst.hr
  Znanstveno područje: Prirodne znanosti ,  Znanstveno polje: Matematika

  Područja znanstvenog interesa

  • matematička fizika
  • primjenjena matematika

  Obrazovanje

  • 1995. Ph.D. Mathematics, University of Georgia, USA
  • 1988. B.Sc. Applied Mathematics, University of South Carolina, USA

  Radno iskustvo

  • 2018.-sada redoviti profesor – trajno zvanje, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2013.-2017. redoviti profesor, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2007.-2012. izvanredni profesor, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2006.-2007. docent, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2001.-2006. docent, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Splitu
  • 2000.-2001. viši asistent, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Splitu
  • 1997.-2000. istraživač, Symbol Technologies, New York, SAD
  ZNANSTVENA DJELATNOST

  Projekti

  • 2015.-2017. Towards quantum gravity: noncommutative geometry, field theory and cosmology (vanjski suradnik), HRZZ projekt IP-2014-09-9582.
  • 2007.-2014. Liejeve grupe, integrabilni sistemi i simetrije (voditelj projekta), MZOS projekt 177-0372794-2816.
  • 2007.-2014. Kvantna teorija polja, nekomutativni prostori I simetrije (suradnik na projektu), MZOS projekt 098-0000000-2865.
  • 2009.-2011. Algebraic methods in mathematical physics (suradnik na projektu), bilaterani hrvatsko-mađarski projekt.
  • 2008.-2011. Kappa-Minkowski spacetime: formalisms and applications (suradnik na projetku), hrvatsko-poljski projekt.
  • 2002.-2006. Varijacioni račun i obrada signala (voditelj projekta), MZOS projekt 177-0372794-2816.
  NASTAVNA DJELATNOST

  Preddiplomska nastava

  • Algebarske strukture
  • Linearna algebra i matrični račun
  • Fourierova analiza i primjene

  Diplomska nastava

  • Parcijalne diferencijane jednadžbe
  • Operatori na normiranim prostorima

  Doktorske disertacije

  • Tea Martinić (2016.), Realizacije Liejevih algebri i diferencijalni račun na nekomutativnim prostorima, Odsjek za matematiku, Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu.

  Start typing and press Enter to search

  Skip to content