Siniša AntonijevićPročelnik odjela, Izvanredni profesor
  OPĆE

  Odjel za politehniku, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, Hrvatska
  Telefon: +385 21 619 112, Lokacija:  soba B1-25, Ruđera Boškovića 33, Split
  Osobna stranica:http://mapmf.pmfst.unist.hr/~santon/, E-mail: santon@pmfst.hr
  Znanstveno područje: Tehničke znanosti ,  Znanstveno polje: Elektrotehnika

  Područja znanstvenog interesa

  • Primjena numeričkih metoda u elektrodinamici i elektromagnetskoj kompatibilnosti
  • Numeričko modeliranje pojava na tankožičanim strukturama u elektrodinamici
  • Modeliranje prijelaznih pojava u vremenskom području
  • Optimizacija numeričkih metoda

   

  Znanstveno usavršavanje i studijski boravci

  2006. g. Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, Francuska
  2009. g. Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, Francuska

  Obrazovanje

  • 2001. – 2009. Doktorski studij “Elektrotehnika”, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Splitu – Doktor tehničkih znanosti, polje Elektrotehnika
  • 1992. – 2001. Diplomski studij “Računarska tehnika”, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Splitu – Diplomirani inženjer elektrotehnike

   

  Radno iskustvo

  • 2013. – danas. izvanredni profesor, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2010. – 2013. docent, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2001. – 2010. znanstveni novak – asistent, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Splitu
  ZNANSTVENA DJELATNOST

  Matični broj znanstvenika : 248711
  ReasercherID :  D-7682-2017
  GoogleScholar
  Hrvatska znanstvena bibliografija
  [php_everywhere]

  Projekti

  2011 – 2013, „Electromagnetic Interference (EMI) Study of Power Line Communications (PLC) Services“ , međunarodni znanstvenoistraživački projekt – suradnik
  2007 – 2012, „Modeliranje ljudskog tijela i izvora zračenja: okolišni i zdravstveni aspekti“, 023-0231582-1585, MZO, znanstvenoistraživački projekt – suradnik
  2005 – 2007, „Modelisation electromagnetique en architecture parallele des phenomenes transitories, ECONet“, međunarodni znanstvenoistraživački projekt – suradnik
  2003 – 2007, „COST 286: Electromagnetic Compatibility (EMC) in Diffused Communications Systems“, međunarodni znanstvenoistraživački projekt – suradnik
  2003 – 2007, „Elektromagnetska kompatibilnost u komunikacijskim sustavima“, 0023009, MZO, znanstvenoistraživački projekt – suradnik
  2001 – 2003, „Zaštita od elektromagnetskog zračenja“, 023025, MZO, znanstvenoistraživački projekt – suradnik
  2001 – 2002, „COST 261: Electromagnetic Compatibility (EMC) in Distributed and Complex Systems“, međunarodni znanstvenoistraživački projekt – suradnik

  Recenzije

  Engineering Analysis with Boundary Elements, Elsevier, 2011 – danas
  Progress in Electromagnetics Research, EMW Publishing, 2011 – 2014
  SoftCOM – International Conference of Software, Telecommunications & Computer Networks, 2014
  ICECom – International Conference on Applied Electromagnetics and Communications, 2013
  Energies, MDPI, 2011

  NASTAVNA DJELATNOST

  Preddiplomska nastava

  Elektronički elementi, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, 2001 – 2009
  Antene, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, 2003 – 2007
  Osnove elektronike I – Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, 2009 – danas
  Osnove elektronike II – Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, 2009 – danas
  Osnove elektronike – Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, 2009 – 2010
  Osnove elektrotehnike i elektronike – Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, 2010 – danas

  Diplomska nastava

  Računala u tehničkim sustavima – Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, 2009 – danas
  Elektronički elementi – Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, 2011 – danas
  Elektronički sklopovi – Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, 2011 – danas

  Mentoriranje završnih radova

  • Šiljić Ante (2011). „Pretvorba energije sunčevog zračenja u električnu”
  • Dragan Uljični (2011). „Tiristori i triaci”
  • Ante Rota (2014). „Akceleratori elementarnih čestica”
  • Katarina Bilić-Pavlinović (2014). „Zener dioda”
  • Gojević Marko (2016).„Svijetleće (LED) diode”

   

  Mentoriranje diplomskih radova

  • Nikola Repajić (2010). „Vozila na električni pogon”
  • Dario Marović (2015). „Stabilizirani ispravljači”

  Start typing and press Enter to search

  Skip to content