Vladimir PleštinaProdekan za poslovanje, docent
  OPĆE

  Docent, prodekan za poslovanje , Odjel za politehniku , Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, Hrvatska
  Telefon: +385 21 619 315 , Lokacija:  soba B1-14, Ruđera Boškovića 33, Split
  Osobna stranica: http://www.vladimir-plestina.from.hr , E-mail: vladimir.plestina@pmfst.hr
  Znanstveno područje: Tehničke znanosti , Znanstveno polje: Elektrotehnika, Matični broj znanstvenika: 292403

  Područja znanstvenog interesa

  • Umjetna inteligencija
  • Robotika
  • Mjerna nesigurnost
  • Edukacija iz područja tehničkih znanosti

   

  Članstva

  • Udruga za Politehniku i cjeloživotno obrazovanje – Glavni tajnik
  • Udruga za robotiku, Split – Član
  • Hrvatska Mensa – Član
  • Član stručnog povjerenstva za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije za učitelja tehničke kulture (Ministarstvo znanosti i obrazovanja) 2016 – danas

  Znanstveno usavršavanje i studijski boravci

  • Znanstveno usavršavanje na University of Leeds, Computer Vision group, Leeds, UK, rujan – studeni 2010., stipendija dodijeljena od strane British Schoolarship Trust-a i MZOŠ-a.

  Obrazovanje

  • 2006 – 2013. Doktorski studij, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Splitu – Doktor tehničkih znanosti, polje Računarstvo
  • 2001 – 2006. Diplomski studij “Informatika i tehnička kultura”, Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i kineziologije, Sveučilište u Splitu – Profesor informatike i tehničke kulture

   

  Radno iskustvo

  1. 2016 – danas, docent – prodekan za nastavu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  2. 2015 – danas. docent, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  3. 2013 – 2015. viši asistent, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  4. 2006 – 2013. asistent, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  ZNANSTVENA DJELATNOST

  Projekti

  • 2015 – 2017, STEMp – Razvoj modernih studijskih programa za izobrazbu nastavnika informatike, tehnike, biologije, kemije, fizike i matematike na temeljima razvoja Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno – matematički fakultet, Sufinanciranje iz EU socijalnog fonda, Sudjeluje u projektu kao član ekspertne skupine za područje tehnike
  • 2006 – 2013, „Otkrivanje talenata u sportu“, MZOŠ, znanstvenoistraživački projekt – Sudjelovao u izradi ekspertnog sustava za otkrivanje talenata u sportu.
  • 2006-2013, ” Računalni vid u identifikaciji kinematike sportskih aktivnosti“,  MZOŠ, znanstvenoistraživački projekt – Sudjelovao u projektu kao istraživač

   

  Uredništvo

  • Politehnika: Časopis za tehnički odgoj i obrazovanje ISSN: 2584-6264
  NASTAVNA DJELATNOST

   Preddiplomska i diplomska nastava

  • Praktikum iz osnova elektronike – Prirodoslovno matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, 2006 – 2012
  •  Praktikum iz elektrotehnike – Prirodoslovno matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, 2006 – danas
  •  Vježbe iz električnih mjerenja – Prirodoslovno matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, 2006 – 2012
  •  Robotika – Prirodoslovno matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, 2013 – danas
  •  Energetika – Prirodoslovno matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, 2013 – danas
  •  Energetika i okoliš – Prirodoslovno matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, 2013 – danas
  •  Računalni vid – Prirodoslovno matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, 2012 – danas
  •  Računalna grafika – Prirodoslovno matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, 2013 – 2015
  •  Trodimenzionalno projektiranje fizičkih objekata – Prirodoslovno matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, 2014-2015
  •  Robotika u nastavi – Prirodoslovno matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, 2017 – danas
  •  Uvod u politehniku – Prirodoslovno matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, 2017 – danas
  •  Razvoj naprednih web aplikacija – Fakultet strojarstva i računarstva, Sveučilište u Mostaru 2015 – danas

  Mentoriranje

  Radovi i mentorstva:

  https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/292403?w_mentor=1
  ili
  https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=292403

  Knjige i poglavlja u knjigama

  Poglavlja u knjigama

  1. Papić, Vladan; Rogulj, Nenad; Pleština, Vladimir

  Expert System for Identification of Sport Talents: Idea, Implementation and Results // Expert Systems for Human, Materials and Automation / Vizureanu, Petrica (ur.).
  Rijeka: InTech, 2011. str. 3-16

  1. Turić, Hrvoje; Pleština, Vladimir; Papić, Vladan; Krolo, Ante

  Robot soccer educational courses // Robot soccer / Papić, Vladan (ur.).
  Vukovar, Croatia: In-Teh, 2010. str. 101-120

  ·  Radovi u časopisima

  Znanstveni i pregledni radovi

  1. Boras, Vedran; Tačković, Krešimir; Pleština, Vladimir

  Expressing uncertainty of active power measurement by means of electrodynamic wattmeter // Tehnički vjesnik : znanstveno-stručni časopis tehničkih fakulteta Sveučilišta u Osijeku, 23 (2016), 6; 1813-1820. doi:10.17559/TV-20150928102715 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)

  1. Pleština, Vladimir; Papić, Vladan

  Features analysis and Fuzzy-SVM classification for tracking players in water polo // WSEAS transactions on computers, 13 (2014), 47; 528-537 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)

  1. Cecić, Mojmil; Papić, Vladan; Bonković, Mirjana; Grujić, Tamara; Musić, Josip; Kuzmanić Skelin, Ana; Stančić, Ivo; Marasović, Tea; Čić, Maja; Pleština, Vladimir

  Science and Technology in Biomedical Engineering: LaBACS Case Example // Physical Medicine and Rehabilitation – International, 1 (2014), 2; 1-11 (podatak o recenziji nije dostupan, članak, znanstveni)

  1. Pleština, Vladimir; Dujmić, Hrvoje; Papić, Vladan

  A modular system for tracking players in sports games // International Journal of Education and Information Technologies, 3 (2009), 4; 197-204 (podatak o recenziji nije dostupan, članak, znanstveni)

  1. Papić, Vladan; Rogulj, Nenad; Pleština, Vladimir

  Identification of sport talents using a web-oriented expert system with a fuzzy module // Expert Systems with Applications, 36 (2009), 5; 8830-8838. doi:10.1016/j.eswa.2008.11.031 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)

  1. Rogulj, Nenad; Papić, Vladan; Pleština, Vladimir

  Development of the Expert System for Sport Talents Detection // WSEAS transactions on information science and applications, 3 (2006), 9; 1752-1755 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)

  Radovi u zbornicima skupova

  Znanstveni radovi u zbornicima skupova

  1. Pleština, Vladimir; Papić, Vladan

  Features analysis for tracking players in water polo // Advances in Automatic Control, Procedings of 16th International Conference on Automatic Control, Modelling & Simulation (ACMOS ’14) / Mastorakis, Nikos ; Udriste, Constantin ; Gherogh, Oancea (ur.).
  Brasov, Romania: WSEAS, 2014. str. 122-128 (pozvano predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)

  1. Pleština, Vladimir; Papić, Vladan

  Object classification in water sports // IEEE ISCC 2013 Proceedings
  Split, 2013. (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)

  1. Rogulj, Nenad; Papić, Vladan; Pleština, Vladimir; Čavala, Marijana

  METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF “TALENT” – TALENT SCOUTING EXPERT SYSTEM // 3rd Special Focus Symposium on Kinesiological Education – Heading Towards The future / Prskalo, Ivan ; Findak, Vladimir ; Janko, Strel (ur.).
  Zagreb: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2009. str. 87-97 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)

  1. Pleština, Vladimir; Rožić, Nikola; Papić, Vladan

  Usporedba metoda za određivanje praga u svrhu segmentiranja igrača // Proceedings of Softcom 2009 / Rožić, Nikola ; Begušić, Dinko (ur.).
  Split: FESB, 2009. str. x1-x6 (predavanje, domaća recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)

  1. Pleština, Vladimir; Dujmić, Hrvoje; Papić, Vladan

  Proposal of a modular system for tracking indoor and outdoor sports // Proceedings of the 9th WSEAS Conference on Simulation, Modelling and Optimization / Rudas, Imre ; Demiralp, Metin ; Mastorakis, Nikos (ur.).
  Budapest Tech, Hungary: WSEAS Press, 2009. str. 132-137 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)

  1. Pleština, Vladimir; Dujmić, Hrvoje; Papić, Vladan; Šarić, Matko

  Modularni sustav za praćenje igrača pomoću računalnog vida // Proceedings of 2008 International Conference on Software, Telecommunications and Computer Networks (SoftCOM 2008)
  Split, 2008. (predavanje, domaća recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)

  1. Rogulj, Nenad; Papić, Vladan; Čavala, Marijana; Delaš-Kalinski, Sunčica; Pleština, Vladimir

  Kategorizacija sportskih aktivnosti u prostoru nekih bazičnih motoričkih sposobnosti // Contemporary Kinesiology / Maleš, Boris ; Miletić, Đurđica ; Rausavljević, nikola ; Kondrić, Miran (ur.).
  Split: University of Split, University of Mostar, University of Ljubljana, 2007. str. 236-241 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)

  1. Pleština, Vladimir; Turić, Hrvoje; Papić, Vladan

  Constructive Education Approach: Robot Soccer // Proceedings of the ITI 2007 29th International Conference on INFORMATION TECHNOLOGY INTERFACES / Luzar, Vesna ; Huljic Dobric, Vesna ; Grinfeld, Boris (ur.).
  Zagreb: SRCE University Computing Centre, University of Zagreb J. Marohnića 5, 10000 Zagreb, Croatia, 2007. str. 425-430 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)

  1. Rogulj, Nenad; Papić, Vladan; Pleština, Vladimir

  Development of the Expert System for Sport Talents Detection // Proceedings of the 7th WSEAS International Conference on Automation & Information (ICAI’06) / Rudas, Imre J. ; Bardis, Nikos ; Papić, Vladan (ur.).
  Cavtat, Hrvatska: WSEAS, 2006. str. 7-10 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)

   

   

  Diplomski radovi (uključujući i diplomske radove starog programa)

  1. Ereš, Ante

  Izrada web aplikacije temeljene na MVC modelu 2017., diplomski rad, diplomski, Fakultet strojarstva i računarstva, Mostar, BiH

  1. Đula, Kristina

  Uporaba materijala za zvučnu i toplinsku izolaciju 2017., diplomski rad, preddiplomski, Prirodoslovno-matematički fakultet, Split

  1. Poljak, Helena

  Primjena keramičkih materijala u elektronici 2017., diplomski rad, preddiplomski, Prirodoslovno-matematički fakultet, Split

  1. Penić, Andrea

  Kompozitni materijali u automobilskoj industriji 2017., diplomski rad, preddiplomski, Prirodoslovno-matematički fakultet, Split

  1. Karan, Luka

  Autonomni sustav za navodnjavanje 2017., diplomski rad, diplomski, Prirodoslovno-matematički fakultet, Split

  1. Oljica, Mate

  Autonomna vremenska stanica 2016., diplomski rad, diplomski, Prirodoslovno-matematički fakultet, Split

  1. Omazić, Antonija

  Upravljanje električnim uređajima pomoću Rasperry Pi računala 2016., diplomski rad, diplomski, Prirodoslovno-matematički fakultet, Split

  1. Skok, Tena

  Mini CNC ploter temeljen na Arduino platformi 2016., diplomski rad, diplomski, Prirodoslovno-matematički fakultet, Split

  1. Gizdić, Marija

  Detekcija usmjerenosti pogleda i upravljanje računalom primjenom računalnog vida 2015., diplomski rad, preddiplomski, Prirodoslovno-matematički fakultet, Split

  1. Gruica, Jelena

  Upravljanje računalom prepoznavanjem pokreta ruke primjenom računalnog vida 2015., diplomski rad, preddiplomski, Prirodoslovno-matematički fakultet, Split

  Start typing and press Enter to search

  Skip to content