Vlasta MatijevićProfesor emerita
  OPĆE

  Odjel za matematiku, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, Hrvatska
  Telefon: , Lokacija:  soba B3-12, Ruđera Boškovića 33, Split
  Osobna stranica:, E-mail: vlasta.matijevic@pmfst.hr
  Znanstveno područje: Prirodne znanosti ,  Znanstveno polje: Matematika

  Područja znanstvenog interesa

  • Geometrijska topologija i teorija oblika

   

  Znanstveno usavršavanje i studijski boravci

  • Višekratni kraći boravci (do 15 dana) na sveučilištima u Varšavi (Poljska) i Logronu (Španjolska), te kraći boravci (do 7 dana) na sveučilištima u Skopju (Makedonija), Mariboru (Slovenija), Perugi (Italija)

  Obrazovanje

  • Diplomski i poslijediplomski studij matematike na PMF-u Sveučilišta u Zagrebu.

  Radno iskustvo

  • Od 1981.god zaposlenik današnjeg PMF-a Sveučilišta u Splitu., od 2010. u zvanju redovitog profesora
  ZNANSTVENA DJELATNOST

  Projekti

  • 2007-2014, Grubi oblik i klasifikacija natkrivanja (177-0372791-0886, MZOS), voditelj
  • 2002-2007, Inverzni sustavi topoloških prostora i primjene (0177121, MZOS), voditelj
  • 2010-2012, Foundation of shape theory, bilateralni hrvatsko-makedonski projekt , suradnik

  Pozvana predavanja

  • Geometric Topology and Geometry of Banach Spaces, Eilat, Israel, 2017.
  • 48th Spring Topology and Dynamics Conference, Richmond, USA, 2014.
  • International Conference on Topology and Geometry 2013 Joint with the Sixth Japan-Mexico Topology Symposium, Matsue, Japan, 2013.
  • Israeli-Polish Mathematical Meeting, Lodz, Poland, September 11-15, 2011.
  • Meeting between the American Mathematical Society and the Polish Mathematical Society, Warszawa, Poland, 2007.
  • Dubrovnik VI-Geometric Topology, Dubrovnik, Croatia, 2007.

   

  Recenzije

  • Recenzent za međunarodne znanstvene časopise Glasnik Matematički, Mathematical Communications, Publicationes Mathematicae Debrecen, Rad HAZU.

  Članstvo uređivačkog odbora

  • Član znanstvenog odbora sljedećih međunarodnih skupova: 6th Croatian Mathematical Congress, Zagreb 2016, 5th Croatian mathematical Congress, Rijeka, 2012, 4th Croatian Mathematical Congress, Osijek, 2008.
  • Član organizacijskog odbora sljedećih međunarodnih skupova : Dubrovnik VIII- Geometric Topology, Geometric Group Theorry & Dynamical Systems, Dubrovnik, 2015.
   Dubrovnik VII-Geometric Topology, Dubrpvnik, 2011.
  NASTAVNA DJELATNOST

   

  Preddiplomska nastava

  • Uvod u matematičku analizu, Matematička analiza I, Teorija skupova, Uvod u topologiju, Osnove geometrije : sve na PMF-u u Splitu

  Diplomska nastava

  • Metrički prostori, Normirani prostori, Odabrana poglavlja algebarske topologije: sve na PMF-u u Splitu

  Poslijediplomska nastava

  • Homotopski tip i kategorije oblika, Zajednički doktorski studij matematike sveučilišta u Osijeku, Rijeci, Splitu i Zagrebu, 2011 – 2012. (sunositelj kolegija uz N. Uglešića i N. Koceića Bilana)

  Mentoriranje

  5 završnih radova, 24 diplomska rada (svi na PMF-u u Splitu) , te komentor (uz J. Kennedy, Lamar university, USA) za doktorsku disrertaciju : G. Erceg (2016) , Generalized inverse limits and topological entropy, PMF u Zagrebu.

  Start typing and press Enter to search

  Skip to content