Željana Bonačić LošićIzvanredni profesor
  OPĆE

  Odjel za fiziku, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, Hrvatska
  Telefon: +385 21 619 275 , Lokacija:  soba B3-06, Ruđera Boškovića 33, Split
  Osobna stranica: http://mapmf.pmfst.unist.hr/~agicz/ , E-mail: agicz@pmfst.hr

  Znanstveno područje: Prirodne znanosti ,  Znanstveno polje: Fizika

  Područja znanstvenog interesa

  • Teorijska fizika kondenzirane tvari
  • Dielektrična i spektralna svojstva elektronskih sustava
  • Diracovi materijali
  • Primjena načela najveće proizvodnje entropije

  Znanstveno usavršavanje i studijski boravci

  1996, GSI, Darmstadt, Njemačka
  1998, Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics, Trst, Italija
  2001, Instituto internacionale per gli alti studi scientifici, Salerno, Italija
  2002, 2003, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

  Obrazovanje

  • 2006. Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu – Doktorica prirodnih znanosti, polje Fizika
  • 1998. – 2002. Poslijediplomski studij “Fizika”, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu – Magistarica prirodnih znanosti, polje Fizika
  • 1992. – 1997. Diplomski studij “Matematika i fizika”, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu – Profesorica matematike i fizike

  Radno iskustvo

  • 2015. – danas izvanredni profesor, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2010. – 2015. docent, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2006. – 2010. viši asistent, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 1998. – 2006. asistent, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  ZNANSTVENA DJELATNOST

  Matični broj znanstvenika :  226896
  ReasercherID : D-5660-2017
  GoogleScholar
  Hrvatska znanstvena bibliografija
  [php_everywhere]

  Projekti

  2007 – 2013, „Sustavi s prostornim i dimenzijskim ograničenjima: korelacije i spinski efekti“, 119-1191458-1023, Ministarstvo znanosti i tehnologije R Hrvatske – Suradnik
  2002 – 2005, „Kolektivna svojstva kondenzata smanjene dimenzionalnosti“, 0119251, Ministarstvo znanosti i tehnologije R Hrvatske – Suradnik

  Pozvana predavanja

  International School and Workshop on Electronic Crystals ECRYS-2014, Cargese, Francuska, 2014.

  Recenzije

  Journal of Physical Chemistry C
  Advances in Materials Physics and Chemistry
  Applicable Analysis
  Materials Research Express
  International Journal of Modern Physics B

  NASTAVNA DJELATNOST

  Preddiplomska nastava

  • Praktikum iz Opće fizike IV (laboratorijske vježbe), Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, 2017
  • Osnove kompleksne analize za fizičare (predavanja), Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, 2015 – danas
  • Teorijska mehanika (predavanja i vježbe), Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, 2006, 2008 – danas
  • Matematičke metode fizike II (predavanja), Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, 2010 – danas
  • Moderna fizika (predavanja), Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, 2010 – danas
  • Fizika (predavanja), Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, 2012-2016
  • Opća fizika (predavanja), Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, 2010 – danas
  • Opća fizika (predavanja i vježbe), Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, 2009
  • Matematičke osnove opće fizike (predavanja), Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, 2014 – 2016
  • Matematičke osnove opće fizike (predavanja i vježbe), Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, 2006, 2008-2013
  • Statistička fizika II (predavanja, seminar i vježbe), Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, 2014
  • Završni preddiplomski rad, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, 2013 – 2017

  Diplomska nastava

  • Fizika čvrstog stanja (vježbe), Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, 1998-2006
  • Elektrodinamika (vježbe), Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, 1997- 2006
  • Matematičke metode fizike I (vježbe), Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, 2002 – 2005
  • Matematičke metode fizike II (vježbe), Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, 2002 – 2006
  • Opća fizika II (vježbe i seminar), Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, 1998 – 2006 i 2009
  • Statistička fizika (vježbe), Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, 1998 – 2004
  • Opća fizika I (vježbe i seminar), Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, 2003-2004
  • Opća fizika III (vježbe i seminar), Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, 1997-2003
  • Astronomija i astrofizika (vježbe), Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, 2000 – 2001
  • Praktikum iz Osnova fizike III, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, 2001 – 2003
  • Diplomski rad, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, 2015

  Mentoriranje

  Završni radovi

  • Mia Juračić (2013). „Stern-Gerlachov eksperiment i spin elektrona”
  • Gorana Glavurtić (2013). „Metoda separacije varijabli za parcijalne diferencijalne jednadžbe u fizici“
  • Toni Vrdoljak (2013). „Fourierova transformacija“
  • Antonija Mravak (2013). „Brownovo gibanje“
  • Marko Perkušić (2014). „Dielektrična svojstva grafena“
  • Romana Ćoso (2014). „Fotonski kristali“
  • Antonia Stojan (2015). „Slobodni elektronski plin“
  • Tomislav Mičić (2016). „Atomski sat“
  • Marijana Ugrina (2016). „T-zrake“
  • Jelana Božić Kudrić (2017). „Diracova jednadžba za slobodnu česticu“

  Diplomski radovi

  • Jovana Aničić (2010). „Energijska disperzija dvostrukog lanca CuO“
  • Deana Kuvačić (2011). „Fotoelektrični efekt u modernoj fizici“
  • Matko Maleš (2012). „Fononska pobuđenja i Kohnova anomalija“
  • Tomislav Donđivić (2015). „Primjena principa maksimalne produkcije entropije na prijelaze između četiri funkcionalna stanja enzima“

  Mentorstva završnih i diplomskih radova

  Magistarski radovi

  • Miro Plavčić (2009). „Wilberforceov oscilator“ Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu

  Mentorstva završnih i diplomskih radova

  Start typing and press Enter to search

  Skip to content