Pozivamo Vas na Tjedan Biofizike u Splitu i 20. Fakultetski seminar Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, u srijedu 14. ožujka. 2018. u 12:30 sati u amfiteatar A1-3 na kojem će prof. dr. sc. Damir Sapunar održati predavanje pod naslovom „Mogu li nas eksperimentalne životinje naučiti nešto o neuropatskoj boli?“.  
Nakon predavanja voditelj Doktorskog studija prof. dr. sc. Paško Županović će održati prezentaciju „11 godina Poslijediplomskog sveučilišnog studija Biofizike“.


Mogu li nas eksperimentalne životinje naučiti nešto o neuropatskoj boli? 

Sadržaj predavanja: Bol je najčešći razlog zbog kojeg odlazimo liječniku i jedan od najvažnijih razloga narušene kvalitete života u starijoj dobi. Na predavanju će biti govora o razlozima zbog kojih još uvijek nemamo uspješna sredstva za borbu protiv boli te o pomoći koju nam u toj borbi mogu pružiti eksperimentalne životinje.

CV: Damir Sapunar je rođen u Splitu 1962. g. Po struci je liječnik a zaposlen je na Medicinskom fakultetu u Splitu. Znanstveno se usavršavao na Sveučilištu u Leicesteru i na Medical College of Wisconsin, SAD. Voditelj je i osnivač Laboratorija za istraživanje boli, te pokretač i direktor poslijediplomskog studija TRIBE. Područje znanstvenog interesa su mu periferni mehanizmi nastanka neurpopatske boli. Objavio je 90 radova u časopisima citiranim u SCI bazi. 


11 godina Poslijediplomskog sveučilišnog studija Biofizike

Poslijediplomski sveučilišni studij Biofizike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu jedini je doktorski prirodoslovni studij na Sveučilištu u Splitu. Studij su pokrenuli prof. emeritus Davor Juretić i Stjepan Marčelja, član australske akademije znanosti, 2007. god. Studij upravo prolazi kroz reakreditaciju. Voditelj studija prof.dr.sc. Paško Županović dat će prikaz dosadašnjeg djelovanja studija i planova za budućnost.


Predavanje je u sklopu svjetskog tjedna Biofizike 12.-19. 03. i više informacija mogu se naći na web stranici 
http://www.biophysics.org/BiophysicsWeek/

Start typing and press Enter to search

Skip to content