SVEUČILIŠTE U SPLITU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
ODJEL ZA INFORMATIKU

Split, 23. rujna 2022. g.

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Kandidat: Tomislav Damjanović

Preddiplomski studij: Informatika

Naslov završnog rada:

Vizualizacija podataka u web aplikacijama

Povjerenstvo za obranu završnog rada:

1. doc. dr. sc. Goran Zaharija Predsjednik-ica
2. izv. prof. dr. sc. Saša Mladenović Član-ica
3. doc. dr. sc. Divna Krpan Član-ica

Datum i sat obrane:
27. rujna 2022. u 14:30 sati
B2-70

Start typing and press Enter to search

Skip to content