SVEUČILIŠTE U SPLITU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
ODJEL ZA FIZIKU

Split, 30. rujna 2021.g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat: Bernard Marušić

Diplomski studij: Fizika
Smjer: Računarski

Naslov diplomskog rada:

Sintetiziranje prostorno uređene mreže srebrnih nanogrozdova

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

1. doc. dr. sc. Ivana Weber – predsjednica
2. prof. dr. sc. Ante Bilušić – član
3. doc. dr. sc. Martina požar – članica

Datum i sat obrane: 30. rujna 2021. u 1200 sati
Soba: B3-47

Start typing and press Enter to search

Skip to content