SVEUČILIŠTE U SPLITU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
ODJEL ZA MATEMATIKU

Split, 29. rujna 2021.g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat: Bruno Šegvić

Diplomski studij: Matematika
Smjer: računarski

Naslov diplomskog rada:

Hamiltonovi grafovi

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

1. doc. dr. sc. Tanja Vojković – predsjednica
2. prof. dr. sc. Anka Golemac – članica
3. doc. dr. sc. Snježana Braić – članica

Datum i sat obrane: 29. rujna 2021. u 1215 sati
Soba: B3-68

Start typing and press Enter to search

Skip to content