SVEUČILIŠTE U SPLITU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
ODJEL ZA INFORMATIKU

Split, 27. rujna 2021.g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat: FRANE ĆALETA

Diplomski studij: Informatika i tehnika
Smjer: Nastavnički

Naslov diplomskog rada:

Automatizirano testiranje u razvoju web aplikacija

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

1. doc. dr. sc. Goran Zaharija – predsjednik
2. izv. prof. dr. sc. Saša Mladenović – član
3. dr. sc. Divna Krpan, v. pred – članica

Datum i sat obrane: 30. rujna 2021. u 1100 sati

Soba: B2-75

Start typing and press Enter to search

Skip to content