SVEUČILIŠTE U SPLITU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
ODJEL ZA BIOLOGIJU

Split, 27. rujna 2021.g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat: Irena Vrkić

Diplomski studij: Biologija i Kemija
Smjer: Nastavnički

Naslov diplomskog rada:

INHIBITORNI UČINAK ETERIČNIOG ULJA, HIDROLATA I METANOLNOG EKSTRAKTA VRSTE Portenschlagiella ramosissima (Spreng.) Tutin NA VIRUS MOZAIKA DUHANA

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

1. doc. dr. sc. Elma Vuko – predsjednica
2. dr. sc. Juraj Kamenjarin, v. pred. – član
3. doc. dr. sc. Željana Fredotović – članica

Datum i sat obrane: 29. rujna 2021. u 1000 sati
Soba: B2-23

Start typing and press Enter to search

Skip to content