SVEUČILIŠTE U SPLITU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

 

Raspisuje

NATJEČAJ

 za upis studenata na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij BIOFIZIKA u akademskoj godini 2021./2022.

Upisna kvota je 5 studenata.
Studij traje 3 godine i nosi 180 ECTS bodova.

Uz prijavu za upis (obrazac 1.) potrebno je priložiti:

  • stručni životopis,
  • potvrdu (diplomu) o završenom sveučilišnom diplomskom studiju fizike, kemije, biologije ili srodnih disciplina,
  • službeni prijepis ocjena s prosjekom koji u pravilu treba biti veći od 4.0,
  • ovjereni preslik domovnice ili dokaz o državljanstvu,
  • motivacijsko pismo upisa na doktorski studij Biofizika, znanstveno-istraživačkom interesu te okvirnim planovima za budućnost (do dvije kartice teksta),
  • preporuke dvaju uglednih znanstvenika ili sveučilišnih profesora visokog učilišta na kojem su pristupnici diplomirali ili radili,
  • preporuka potencijalnog mentora s izjavom o osiguranim sredstvima za znanstvena istraživanja doktoranda i drugih potrebnih troškova u okviru doktorskog studija (obrazac 1. A.),
  • pokazatelj o aktivnom vladanju engleskim jezikom, odgovarajućom potvrdom ili u razgovoru s natječajnim povjerenstvom,
  • podatke o nagradama tijekom studija i objavljene znanstvene radove i/ili sažetke postera/predavanja na  konferencijama (ukoliko postoje),
  • u prijavi pristupnik mora naznačiti natječe li se za doktorski studij u punom radnom vremenu ili s dijelom radnog vremena.

Školarina za prvu godinu studija iznosi 12.000,00 kuna i uplaćuje se na IBAN Fakulteta: HR6124070001100580549, poziv na broj 00-65264200-20601.
Upisnina u iznosu od 300,00 kn uplaćuje se na IBAN Fakulteta: HR6124070001100580549, poziv na broj 00-6526401-20601.
Prijave stranih državljana su dobrodošle i razmatrat će se pod istim uvjetima i kriterijima kao i za državljane RH (više informacija na internetskoj stranici www.pmfst.hr/biophysics).
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Riječi i pojmovi u natječaju koji imaju rodni značaj obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.
Prijavu s natječajnom dokumentacijom treba dostaviti do 30. listopada 2021. godine osobno ili poštom na adresu:

Sveučilište u Splitu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Doktorski studij BIOFIZIKA (Ured B3-22)
Ruđera Boškovića 33, 21000 Split

Start typing and press Enter to search

Skip to content