SVEUČILIŠTE U SPLITU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Raspisuje

NATJEČAJ ZA UPIS STUDENATA NA  POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI (DOKTORSKI) STUDIJ BIOFIZIKE

Na studij se upisuje

– 5 studenata

Uz prijavu za upis potrebno je priložiti:

  • Stručni životopis
  • Potvrdu (diplomu) o završenom sveučilišnom diplomskom studiju fizike, kemije, biologije ili srodnih disciplina
  • Službeni prijepis ocjena s prosjekom koji u pravilu treba biti veći od 4,0
  • Ovjereni preslik domovnice ili dokaz o državljanstvu
  • Motivacijsko pismo upisa na doktorski studij biofizike, znanstveno-istraživačkom interesu te okvirnim planovima za budućnost (do dvije kartice teksta)
  • Preporuke dvaju uglednih znanstvenika ili sveučilišnih profesora visokog učilišta na kojem su pristupnici diplomirali ili radili
  • Izjava Mentora o osiguranim sredstvima za znanstvena istraživanja doktoranda i drugih potrebnih troškova u okviru doktorskog studija.
  • Pokazatelj o aktivnom vladanju engleskim jezikom, odgovarajućom potvrdom ili u razgovoru s natječajnim povjerenstvom
  • Podatke o nagradama tijekom studija i objavljene znanstvene radove i/ili sažetke postera/predavanja na  konferencijama (ukoliko postoje)
  • U prijavi pristupnik mora naznačiti natječe li se za doktorski studij u punom radnom vremenu ili s dijelom radnog vremena

 

Cijena školarine za prvu godinu studija iznosi 12.000,00 kuna.

Prijave na natječaj primat će se do 18. 11. 2019. godine.

Prijave stranih državljana dobrodošle su i razmatrat će se pod istim uvjetima i kriterijima kao i za državljane RH (više informacija na internetskoj stranici www.pmfst.hr/biophysics).

Prijavu s natječajnom dokumentacijom treba dostaviti na adresu:

Sveučilište u Splitu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Doktorski studij Biofizike
Ruđera Boškovića 33, 21000 Split

Start typing and press Enter to search

Skip to content